dec. 01 2011

Karvalics László, a szegedi Bölcsészettudományi Kar tanára egyik kedvenc témája, az információs társadalom problémáit fejtegeti ebben az angol nyelven írt munkájában.


Az információs társadalom kérdése manapság a legkedveltebb tudományos problémák közé tartozik. Rohamosan gépiesedő világunkban egyre több helyre fészkelik be magukat a számítástechnika vívmányai, fokozatosan megváltoztatva ezzel mindannyiunk életét. Nem meglepő, hogy ezek a változások sokakat félelemmel töltenek el, tartva attól, hogy az új, modern környezetben nemigen fogják tudni megállni a helyüket, illetve a technikában való járatlanságuk révén komoly hátrányba kerülhetnek.

Az aggodalmaskodók megnyugtatására, illetve az információs társadalomigazi mivoltának feltárására megszámlálhatatlanul sok könyv, tanulmány, tudományos értekezés látott már napvilágot az elmúlt évek során. Közéjük tartozik Z. Karvalics László eme angol nyelvű munkája is. A szerzőt már sokan ismerhetik, akik a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára jártak könyvtáros, információs vagy kommunikációs szakra. Akik találkoztak már vele, biztos egy életre megmaradt emlékezetükben komoly, mégis életvidám jellemével, tudálékos előadásmódjával.

A szegedi BTK Könyvtártudományi Tanszékének tanáraként elsősorban információtudománnyal foglalkozik. Az információs társadalom kérdése az általa különösen kedvelt témakörök közé tartozik. Már jó néhány kurzust tartott róla az egyetemen, egyben pedig számos tanulmányt, értekezést írt belőle különböző folyóiratokba, tudományos antológiákba, vagy éppen konferenciákra. Lényegében ezeknek összegzése, gyűjteménye ez a könyv.

Karvalics László, igazi hozzáértő alapossággal járja körül benne az információs társadalom problémáit. Megmagyarázza a fogalom jelentését, feltárja lényeges jellemvonásait, részletesen szemlélteti az információs társadalom kialakulását, ecsetelve, hogy milyen új kihívásokkal kell szembenéznünk az információra alapozott világban. Az elmondottakat táblázatok, ábrák szemléltetésével teszi érthetőbbé, a fejezetek elején pedig egy-egy idézet olvasható más neves tudósoktól, szakemberektől.

A könyvet olvasva kitűnik, hogy Karvalics László mennyire otthon van az információs társadalom témájában. Aki gyakran fordult meg nála órán, el tudja képzelni, milyen élményben lesz része, ha kézbe veszi ezt a munkát. Információgazdagsága miatt remekül megfelel különféle információs kurzusok kötelező olvasmányának, de szakirodalmi anyagnak sem utolsó. Mindenkinek csak ajánlani tudom, akit egy kicsit is érdekel az információs társadalom kérdése. A végén található bibliográfia pedig tökéletes kiindulópontot jelenthet más szakirodalom kereséséhez a témán belül.

A könyv olvasása igényel ugyan némi komolyabb szintű nyelvtudást, ám akinek sikerül megbarátkoznia vele, annak a későbbiekben nagy segítségére lehet majd.