dec. 16 2011

iskola a határonOttlik Gézát gyakran szokták egykönyves írónak nevezni, Iskola a határon című műve megjelenése idején – 1959-ben - csak szerény visszhangot váltott ki, azonban a hetvenes évektől egyre népszerűbbé vált.


Ottlik Gézát gyakran szokták egykönyves írónak nevezni. Iskola a határon című műve megjelenése idején – 1959-ben – csak szerény visszhangot váltott ki, azonban a hetvenes évektől egyre népszerűbbé vált.

Ottlik Gézát szülei a családi hagyományoknak megfelelően katonatisztnek szánták, tanulmányait is ilyen jellegű intézményekben folytatta, ezzel azonban egy életre elment a kedve a kaszárnyai fegyelemtől és később múlhatatlan krónikása lett a katonai nevelés embertelenségének. A könyv a határ menti kisváros katonai iskolájában megélt tapasztalataiból született.

Ottlik zárt világba, a normális élettől elszakított, szélsőséges helyzetbe visz az Iskola a határon című regényével, és ott aprólékosan ábrázolja a gyerekhőseivel történő szörnyűségeket, azt, hogy egyéniségüket, a védettségben való hitüket, a családi otthonból hozott szeretetvágyukat, igazságérzetüket hogyan zúzzák szét a lehető legbrutálisabban. Bébé, alias Both Benedek és Medve – Medve Gábor – élményein keresztül ismerhetjük meg katonaiskolai életüket.

Ottlik Géza

Az iskolába kerülve újoncként, 10 évesen azonnal megtapasztalják a kiképzés, gyakorlatozás nehézségeit, ráadásul a tiszthelyettesek, tisztek kemény retorziói mellett a felsőbb évfolyambeliek basáskodásait is el kell viselniük, mindenki a hatalomhoz való viszonyában definiálódik. Az újoncok rendes beosztást kapnak a századokban, a zsíros kenyereket a hatalom osztja el. A kezdeti, egymás iránti idegenkedések, bizalmatlanságok után az évek során eljutnak az egymás iránti szolidaritásig, az egymásért való kiállásig, barátságig. Különböző alkalmi és állandó érdekcsoportok közt kell választaniuk, egyesektől elhatárolódniuk. A felsőbb évesek „kemény magja” – Merényi, Varjú, Homola és a többiek köre – nem riad vissza a megfélemlítéstől, rablástól, verekedéstől, erőszakoskodástól. A családtól épphogy elszakadt gyerekeknek az iskola által megkövetelt katonás fegyelem és az idősebbektől érkező fenyegetettség kettős szorításában kellett helytállniuk. Nem mindenkinek sikerült: szökések, fogda, büntetések, megaláztatások és az iskolából való kirúgás árnyékolta be jónéhány diák sorsát.

Bébé és Medve egymással olykor haragban, de legtöbbször közös kedvteléseiknek köszönhetően egymással együttműködve, nem hiba nélkül, de az esztelen erőszaknak nemet mondva jutnak el a felnőttkor küszöbére.