Írás-, könyv- és sajtótörténet: Az ókor könyvtárai. Kéziratos könyvelőállítási technikák, kódexek. A nyomtatott könyv, az ősnyomtatvány. A nyomdász-társadalom. A könyvnyomtatás centrumai. A reformáció és a nyomtatott könyv. Nyomdászati központok és könyvprodukciójuk. Nyomdászcsaládok - kiadói stratégiák. A XV-XX. Század magyarországi magán és intézményi könyvtárai. A Bibliotheca Corviniana. A XVI-XVII. Századi Magyarország nyomdászai. Az olvasmányműveltség forrásai. Az arisztokrácia, a polgárság, lelkészek és tanárok olvasmányműveltsége. Iskolai könyvtárak a XVI–XVII. században.

Előadó: Monok István