Osztályozási rendszerek, és információkereső nyelvek 1: A tartalmi feltárás műfajai és mélységi szintjei. Feltártsági mutatók. A könyvtári osztályozás célja és funkciói: az információk leírása, tárolása és visszakeresése. Irányzatok az osztályozáselméletben. Rendszerszemléletű osztályozás. Az információkereső nyelvek fogalma és tipológiája. Az osztályozás logikai alapjai. Az osztályozás matematikai alapjai. Az információkereső nyelvek mondattana, alaktana és jelentéstana. Relációelméleti alapok. A tudományok rendszerezésének problémái. Egyes osztályozási rendszerek történeti áttekintése.

Előadó: Darányi Sándor