Osztályozási rendszerek, és információkereső nyelvek 2: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás. Előzmények: Cutter és Dewey osztályozási rendszere. Az ETO kialakulása, elterjedése. Az ETO táblázatok típusai és felépítése. A jelzetalkotás szabályai. A katalógusba sorolás szabályai. Az ETO korszerűsítése, gépesítési lehetőségek. A nyelvészeti irányzat az osztályozásban. Kulcsszó, tárgyszó, deszkriptor. A nyelvészeti iskola fejlődési állomásai (tárgyszavas, indexelő eljárások, tezauruszok és szintaktikai információkereső nyelvek) és jellemzésük. Mellérendelő osztályozási rendszerek. A tárgyszavas osztályozás. A tárgyszóalkotás nyelvi és formai szabályai. Az index fogalma és fajtái.

Előadó: Darányi Sándor