Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 1: 1. A könyvtár a 21. században CHARTIER, Roger: A könyv metamorfózisai, Könyvtári Figyelő, 2001/4, p. 679-690. Könyvtárosok kézikönyve 5. kötet Segédletek, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 13-62 SKALICZKI Judit: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között, Könyvtári Levelezőlap, 2003/1. p. 3-9. 2. A könyvtárak csoportosítása, tipizálása, jellemzésük. A könyvtári rendszer. A könyvtárügy szervei és intézményei KISS Jenő: Magyarország könyvtárai, Könyv könyvtár könyvtáros 1997. július p. 3-16. Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 241-270. 3. A nemzeti könyvtár. A központi szolgáltatások Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 39-66 RÁDY Ferenc: A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében, Könyv Könyvtár Könyvtáros, 1998. szeptember p. 7-15. 4. A tudományos és szakkönyvtári ellátás Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 105-132. 5. A felsőoktatási könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 133-154 6. Az iskolai könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 155-178. 7. A közkönyvtár. Az egyházi könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet a könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 67-104. GÁBORJÁNI SZABÓ Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe, Könyvtári Figyelő 1 2002/1-2., p. 11-27 8. Az elektronikus könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2002, p. 347-396. 9. A könyvtárak fenntartása és irányítása. A finanszírozás és a központi támogatás kérdései, pályázatok Könyvtárosok kézikönyve 4. kötet Határterületek, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 209-240 10. A könyvtáros: képzés, továbbképzés, szakmai közélet, egyesületek, szakmai kiadványok POGÁNY György: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története, Könyvtári Figyelő 1996/4. p. 585-596, 1997/1. p. 13-25. Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2002, p. 270-277. 11. Könyvtári területen hatályos jogszabályok, törvények Könyvtárosok kézikönyve 4. kötet Határterületek, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2002, p. 87-122. A könyvtári munka jogi szabályozása Magyarországon: oktatási segédlet informatikus könyvtáros szakos hallgatók számára Szerk.: Suppné Tarnay Györgyi Debrecen: Kossuth Egyetemi K. 2002 156 p.

Előadó: Patkósné Hanesz Andrea