Könyvtártan, a nemzetközi és hazai rendszer 2: A kurzus célja, hogy a diákok megismerjék a hazai és a külföldi könyvtárak rendszerét, működését. Ez a tantárgy az előadás kiegészítése; az elhangzott témák gyakorlati megismerésére szolgál. A félév során könyvtárlátogatásra is sor fog kerülni. A kurzus tematikája: 1. Hogyan írjunk szemináriumi dolgozatot? ECO, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, bármelyik kiadás 2. A magyar könyvtári szaksajtó POGÁNY György: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története, Könyvtári Figyelő 1996/4. p. 585-596, 1997/1. p. 13-25. 3. A könyvtárak csoportosítása, tipizálása, jellemzésük. A könyvtári rendszer. A könyvtárügy szervei és intézményei KISS Jenő: Magyarország könyvtárai, Könyv könyvtár könyvtáros 1997. július p. 3-16. Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 241-270. 4. A nemzeti könyvtár. A központi szolgáltatások Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 39-66 RÁDY Ferenc: A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében, Könyv Könyvtár Könyvtáros, 1998. szeptember p. 7-15. 5. A felsőoktatási könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 133-154 6. Könyvtárlátogatás 7. Az elektronikus könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2002, p. 347-396. 8. A könyvtárak fenntartása és irányítása. A finanszírozás és a központi támogatás kérdései, pályázatok Könyvtárosok kézikönyve 4. kötet Határterületek, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 209-240 9. A hazai könyvtárügy stratégiája 2003-2007; 2008-2013 SKALICZKI Judit: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között, Könyvtári Levelezőlap, 2003/1. p. 3-9. Skaliczki Judit: Esélyteremtés, hozzáférés, minőségi szolgáltatások: félidőben a hazai könyvtárügy stratégiája, Tudományos és műszaki tájékoztatás, 2006. 1. sz. p. 3-14 A könyvtárügy stratégiája 2008-2013., http://www.ki.oszk.hu 10. A közkönyvtár. Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 67-104. 11. A tudományos és szakkönyvtári ellátás Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 105-132. 12. Az iskolai könyvtár Könyvtárosok kézikönyve 3. kötet A könyvtárak rendszere, Szerk. HORVÁTH Tibor – PAPP István, Bp., Osiris, 2003, p. 155-178.

Előadó: Hegyi Ádám