Humán információtudomány: Az információ szó eredete, jelentés-és használattörténete. Kolmogorov, Hartley, Shannon és Weaver és mások: az információ matematikai-valószínűségi (mennyiségi) elmélete. Jel, adat, információ. A mennyiségi elmélet alakváltozatai és az információ-fogalom kiterjesztése az anyagi világ princípiumává. Stonier con és pro. Fredkin. Genetikai információátadás, mutáció, interakció - az élettudományok információfogalma. A mesterséges intelligencia, az állati intelligencia és az ETI. Az élő rendszerekkel egyidős a neuropszichikus információ vagy a fejlődéstörténet adott pontján jelenik csak meg? Az információ onto-és filogenezise. Érzékszervek és a modellező-előrejelző agy. Emlékezet. Jelentés, szemiotika. A reprezentációtól az információn át a választáson-döntésen keresztül a viselkedésig. A humán információtudomány alapjai. Reprezentáció, információ, transzformáció, információs alakzatok. Tudástípusok. Az információs piramis az elemi információtól a világképig. Információközösségek. Információáramlás. A transzformáció alakváltozatai. Memetika és a kultúra járványelmélete. Információ és kreativitás. Az információtechnológia története és tipológiája. Korunk meghatározó információs jelenségeinek inventáriuma.

Előadó: Z. Karvalics László