Írás-, könyv- és sajtótörténet 2: Főúri könyvtárak a 18. században 2. Főpapi könyvtárak a 18. században 3. Asszonykönyvtárak a 18. században (kivéve Árva Bethlen Katát) 4. Árva Bethlen Kata könyvtára és művelődési törekvései 5. A magyar sajtó a 18-19. században (Mercurius Veridicus, Erdélyi Museum, Tudományos Gyűjtemény, Országgyűlési Tudósítások, Athenaeum, Regélő-Honművész, Pesti Hírlap) 6. Az értelmiség, a vidéki birtokos nemesség és a hivatalnok-nemesség olvasmányai a 19. század első felében 7. A főpapok, főurak és az alsópapság olvasmányai a 19. század első felében 8. Eötvös József olvasmányai és könyvtára 9. Szegedi nyomdászat a 19. században

Előadó: Monok István