A kommunikáció elmélet alapjai: Az információ mérhetősége, bit és entrópia fogalma. Shannon képletek. Kölcsönös információ. A digitális jelek fizikai és logikai kezelése - kettes számrendszer. Adatok kódolása, digitális jelek továbbítása, tárolása. Zaj, relevancia, redundancia, hatékonyság. Terminális és nemterminális jelek. A fogalom és az információk csoportosítása, halmazok képzése. A halmazokon értelmezett alapvető relációk. Az információkeresés logikai műveletei, logikai operátorok. Az információfeldolgozás eszközei, a számítógép szerepe

Előadó: Sándor Klára