Számítógépes tartalmi feltárás 1 : Kurzus témája: Az „Osztályozási rendszerek kurzusra alapozva a Magyarországon leginkább használt feltáró eszközök gyakorlati használatának elsajátítása: • a tárgyszavak használatának lehetőségei és szabályai (szintaxis, utalók rendszere) • fontosabb magyar könyvtárakban alkalmazott tárgyszóképzés és tárgyszórendszerek tanulmányozása • tárgyszavazás a gyakorlatban: Corvina használata, authority fájlok szerkesztése és a velük való műveletek, tágyszavak, tárgyszóláncok, utalók készítésének közös és egyéni gyakorlása • internetes segédeszközök használata: MÁTRIKSZ, VOCAL tárgyszóadatbázis Irodalom (a két félévre elosztva): Ungváry Rudolf - Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés: kommentált szöveggyűjtemény. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2001 (http://mek.oszk.hu/01600/01683/) Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Budapest: Typotex, 2002 Bakonyi Géza – Kokas Károly: Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk, Szeged, 1996 (http://mek.oszk.hu/03000/03088/) Bánki Zsolt: MÁTRIKSZ - Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár. Új fejezet a tartalmi visszakeresésben. Könyvtári Figyelő 47.2001:4. (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00040/banki.html) Pajor Enikő Tématérkép (topic map) alkalmazások az interneten Könyvtári Figyelő 51.2005:4. (http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/4/pajor.html) Egyetemes Tizedes Osztályozás (rövid kiadás). Szerk. Babiczky Béla és Schneller Károly Budapest, 1990- Egyetemes Tizedes Osztályozás. Szerk. Fejős László. Budapest: OSZK Könyvtári Intézet, 2005, információkereső nyelvek” c.

Előadó: Pajor E.