Könyvtártan dokumentumismeret: A könyv megjelenési formái, dokumentumtipológia. A mai könyv szerkezeti tagolódása. A kiadványok szerkesztésére vonatkozó szabványok. Betűtípusok, nyomdai mértékrendszer. Papírfajták, papírmértékek. Időszaki kiadványok. Kisnyomtatványok, térképek, mikroformátumú dokumentumok, hangzó és képi dokumentumok, számítógépes információhordozók.

Előadó: Patkósné Hanesz Andrea