Humán információtudomány 2: A kurzus második része az elméleti-történeti-fogalmi megalapozást követően kortárs információs jelenségekre, folyamatokra, intézményekre és diskurzusokra alkalmazza a megismert modelleket és keretrendszereket. Különös figyelmet fordítunk a vizuális csatornákra és a felértékelődő vizualitásra. A félévet szemiotikai és társ-tudományi áttekintés zárja. Előadó. Z. Karvalics László