Írás-, könyv- és sajtótörténet 3: 1. A könyv metamorfózisa és funkciója a XX. században McLUHAN, Marshall: A Gutenberg -galaxis, Bp., 2001, p. 281-288. BAKONYI Géza: Hálózatok és kapcsolatok = Információ és társadalomelmélet. Konferencia Szegeden 1993. október 7-9., szerk. LACZKÓ Sándor, Szeged, 1994. p. 38-44. HALÁSZ László: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Bp., 1985, p. 239-258. KICSI Sándor András: A könyv filozófiája = Kicsi Sándor András: Magyar könyvlexikon, Bp., 2006, p. 321-344. Michael Giesecke: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft. Trendforschungen zur kulturellen Medienökologie, Frankfurt am Main, 2003. 2. Magyarország művelődéstörténete a két világháború között KÓSA László: Magyar Művelődéstörténet, Bp., bármelyik kiadás, p. 398-459. 3. Információtörténelem Z. KARVALICS László: Bevezetés az információtörténelembe, Bp., 2004, p. 37-83, 135-148. 4. A média átalakulása XX. század első felében Frédéric BARBIER – Catherine BERTHO LAVENIR: A média története, Bp., Osiris, 2004, 133-256. Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében Magyarországon, szerk. BEDNANICS Gábor - BÓNUS Tibor Bp. 2005, 253-290. 5. Írás- és olvasás a XX. században BÁLINT Gábor: Olvasók és olvasmányok a két világháború között, Magyar Könyvszemle, 2002/4, 439-450. CSOMA Gyula – LADA László: Az olvasás éve és a funkcionális analfabetizmus, Új Pedagógiai Szemle, 2002. márc. 90-94. Fritz FUNKE: Könyvismeret, Bp., 2004, 57-62. Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk. Guglielmo CAVALLO – Roger CHARTIER, Bp., 2000, p. 381-401. 6. Könyvégetések a nemzetiszocialista Németországban Az előadás anyaga. 7. Ellenőrzés és cenzúra a nemzetiszocialista Németországban Az előadás anyaga. 8. Sajtó a nemzetiszocialista Németországban Az előadás anyaga. 9. Könyvkiadás a nemzetiszocialista Németországban Az előadás anyaga. 10. Náci műgyűjtés és műkincsrablás Az előadás anyaga. 11. Könyvrablások és visszaszolgáltatások a második világháborúban. Előadó: Simon M.