Számítógépes tartalmi feltárás 2: Számítógépes tartalmi feltárás II. c. kurzus folytatásaként a tezauruszok és az ETO megismerése, használata: tezaurusz jellemzői, használata tezaurusz és tárgyszórendszer – hasonlóságok, különbségek magyar tezauruszok (KÖZTAURUSZ és kapcsolódó szaktezauruszok) ETO-jelzetek felépítése, jelzetek készítése, ETO-táblázatok használatának elsajátítása internetes segédeszközök használata: MÁTRIKSZ, VOCAL tárgyszóadatbázis, OSZK - magyarázatos ETO-mutató teljes körű feltárás: tárgyszavazás, tezaurusz és ETO használatának gyakorlása csoportosan és önállóan Irodalom (a Két félévre elosztva): Ungváry Rudolf - Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés: kommentált szöveggyűjtemény. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2001 (http://mek.oszk.hu/01600/01683/) Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Budapest: Typotex, 2002 Bakonyi Géza – Kokas Károly: Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk, Szeged, 1996 (http://mek.oszk.hu/03000/03088/) Bánki Zsolt: MÁTRIKSZ - Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár. Új fejezet a tartalmi visszakeresésben. Könyvtári Figyelő 47.2001:4. (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00040/banki.html) Pajor Enikő Tématérkép (topic map) alkalmazások az interneten Könyvtári Figyelő 51.2005:4. (http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/4/pajor.html) Egyetemes Tizedes Osztályozás (rövid kiadás). Szerk. Babiczky Béla és Schneller Károly Budapest, 1990- Egyetemes Tizedes Osztályozás. Szerk. Fejős László. Budapest: OSZK Könyvtári Intézet, 2005

Előadó: Pajor E.