Könyvtártan, gyűjteményszervezés: A könyvtári állomány fejlesztését befolyásoló tényezők. A könyvtár gyűjtőköre. A gyűjtőköri szabályzat. A Könyvtárellátó. Az állománygyarapítás. Nyilvántartások, nyomtatványok. Állományapasztás. Állományellenőrzés. Raktározási rendszerek, raktári jelzet. Állományvédelem. Különgyűjtemények. A könyvtár szervezete. Munkafolyamatok és elemzésük, értékelésük.

Előadó: Hegyi Ádám