Tájékoztatás 2: Bevezetés a tájékoztatás elméletébe és gyakorlatába. A referensz kérdés típusai. A tájékoztatás tárgyi és személyi feltételei. Tájékoztatástörténet. A nemzeti bibliográfia. A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív és kurrens füzetei. Nemzeti sajtóbibliográfiák, repertóriumok, biobibliográfiák és biográfiák. Hungarika. A tudományos és a szaktájékoztatás. A társadalomtudományok és az egzakt tudományok tájékoztatási lehetőségei. A tartalmi feltáró módszerek és műfajok. Irodalomkutatás. KARTOTÉK, MANCI, PRESSDOK, MEDLINE stb., CD-ROM-ok. A tájékoztatás szintjei: címközlés, referálás, tömörítés. Referáló lapok, hivatkozási indexek. Szakreferensi rendszer a nagyobb könyvtárakban. A nem hagyományos tájékoztatási segédletek használata, tercier dokumentumok a tájékoztatásban.

Előadó: Pajor E.