Olvasáspszichológia: A könyvtárak és a könyv szocializációs szerepe. Irodalmi beállítódás, olvasói stratégia. Olvasmányszerkezet, érték, ízlés. A szórakoztató irodalom. Az olvasóközönség kialakulása Magyarországon. A kisebbségben és szórványban élő magyarság olvasáskultúrája.

Előadó: Sándor Klára