Társadalomismeret: 1-4. Társadalomtudományi, szociológiai nézőpontok a társadalomtudományok kialakulása; az egyes társadalomtudományi ágak hasonlóságai és eltérései egymástól; a társadalomtudományok viszonya az értékekhez, ideológiákhoz; jellegzetes szemléleti pozíciók a társadalomtudományban 5-8. A társadalomtudományi kutatás módszerei A mindennapi és a tudományos megismerés; teoretikus és empirikus megismerés; az empirikus társadalomkutatás módszertana, a kutatás sémája; adatgyűjtési technikák a társadalomkutatásban; adatfeldolgozás és adatelemzés; adatok értelmezése és az elméletalkotás 9-12. A mai magyar társadalom a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalom tagoltsága; a rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom; a mai magyar társadalom szerkezete és alapvető csoportjai; a társadalmi helyzetet alakító főbb társadalmi egyenlőtlenségek, folyamatok.

Előadó: Katona P.