A könyvillusztráció története és technikái: 1. A kódexfestészet története és technikái Fritz Finke: Könyvismeret. Bp., 2004. 88-114. Homér Lajos: Keleti miniaturák. Bp. : Officina, 1943. Fehér Géza: Török miniatúrák a magyarországi hódoltság koráról. Bp., 1978. 7-22. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Corviniana. Bp., 1976. 7-28. Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő művészet. Bp., 1981. 5-43 2. A fametszet története és technikái Fritz Funke: Könyvismeret. Bp., 2004. 314-346. (A fametszetes könyvillusztráció) Molnár C. Pál: A fametszet. In: A képzőművészet iskolája I. kötet. Bp., 1976. 148-169. Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig: A művészi grafika története és technikája. Bp., 1968. 21-52. Rózsa György: A Thuróczy-krónika illusztrációinak forrásai és a középkori magyar királyok ikonográfiája. In: Grafikatörténeti tanulmányok. Bp., 1998. 7-18. és a képek a kötet végén. Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a 16. században. Bp., 1961. 11-125. Tóth Ervin: A japán fametszet. Bp., 1943.) Newland – Uhlenbeck szerk.: Japán fametszetek. Bp., 1994. 3. A rézmetszet és rézkarc története és technikái Fritz Funke: Könyvismeret. Bp., 2004. 347-369. (A rézmetszetes könyvillusztráció) Varga Nándor Lajos: A rézkarc és a rézmetszet. In: A képzőművészet iskolája I. kötet. Bp., 1976. 170-202. Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig: A művészi grafika története és technikája. Bp., 1968. 53-93. Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp.: Magyar Helikon, 1976. 5-71. 4. A litográfia története és technikája Varga Nándor Lajos: A kőrajz. In: A képzőművészet iskolája I. kötet. Bp., 1976. 203-211. Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig: A művészi grafika története és technikája. Bp., 1968. 95-132. Modern magyar litográfia. Miskolc: Miskolci Galéria, 1998. 9-173. Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a 19. században. Bp., 1934. (facsimile: 2001) 3-62. 5. A papír és a vízjel története Bogdán István: A magyarországi papíripar története 1530-1900. Bp., 1963. 7-306. Kalmár Péter: A kétezer éves papír. Bp., 1980. Mares Valéria: Diósgyőri vízjelek 1782-1982. Bp., 1982. 6. Az ex libris Fritz Funke: Könyvismeret. Bp., 2004. 436-437. Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár ex librisei. Bp., 2001.5-46. Horváth Hilda: Magyar ex librisek : 1525-1985. Bp., 1986. 5-19. Orosz Andrea: Az ex libris története Kecskés Katalin: A magyar ex libris-művészet. In: MKSz 1997/4. 377-394. Ürmös Péter: Ex libris a századfordulótól az ezredfordulóig. In: A nemzeti könyvtár kisnyomtatványtára. Bp., 2002. 115-141. 7. A könyvkötés Fritz Funke: Könyvismeret. Bp., 2004. 403-441. (A könyvkötés készítése és kialakítása) Lucien Febvre – Henri-Jean Martin: A könyv születése. Bp., 2005. 109-114. Hunyady József: A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig. Bp., 1937. 3-56. Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a 18-19. században. Bp., 1937. 5-110. Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészete. Bp., 1992. Erdész Ádám: Kner Erzsébet : Egy huszadik századi könyvkötő pályája. Gyomaendrőd, 1997. Könyvkötések Kner Erzsébet műhelyéből 1925-1935. Gyoma, 1936. 8. Könyvillusztráció a két világháború közti Erdélyben – különös tekintettel Kós Károlyra Murádin Jenő: Erdélyi magyar illusztrált könyvek 1918–1944. In: „Az elsüllyedt jelek I.” : A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Bp., 2003. 69-77. A könyvművész. In: Kós Károly emlékkönyv. Marosvásárhely, 2003. 45-126. Az angol inspiráció. In: Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Bp.-Kolozsvár, 1995. 82-94. Benkő Samu: Délelőtti beszélgetés grafikáról, könyvművészetről. In: „A legszebb élet, amit el tudtam magamnak képzelni : Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Bukarest, 1978. 28-40. Marosi Ildikó: Interjú az Erdélyi Szépmíves Céh ügyvezető „mindenesével”. In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat”. Budapest, 1983. 200-218. 9. Kozma Lajos könyvillusztrátori munkássága Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997. 9-94. Fritz Funke: Könyvismeret. Bp., 2004. 281-298. (A könyvművészeti mozgalom) Koós Judith: Kozma Lajos munkássága: grafika, iparművészet, építészet. Bp., 1975. 15-83. Horváth Hilda: Kozma Lajos grafikái. In: Kozma Lajos, az iparművész. Bp., 1994. 15-19. 10. Modern könyvillusztráció, a könyvszakma fontos rendezvényei, díjai Albert Kapr: Könyvtervezés, könyvművészet. Bp., 1971. 105-150. Köves József – Murányi Gábor: Könyvhetek krónikája: az ünnepi könyvhét 75 éve. Bp., 2004. + egyéni gyűjtés alapján az alábbiakról: Rendezvények: Budapesti Könyvfesztivál, Ünnepi Könyvhét, Szent István Könyvhét, Gyermekkönyvnapok, Könyves vasárnap (Gordiusz Műhely), A Nagy Könyv, Könyvtári éjszaka, a lipcsei és frankfurti könyvvásár stb. Díjak: Szép magyar könyv, Az Év Kiadója, Az Év Kereskedője, Az Év Könyve, Hermész-díj, Hans Christian Andersen díj, Az Év Gyermekkönyve, Fitz József-díj, Budai György-díj st

Előadó: Simon M.