A szóbeliség és az írásbeliség viszonya, a másodlagos szóbeliség kialakulása, a hálózott társadalom kommunikációs sajátosságai, az elektronikus írásbeliség (és szóbeliség) várható társadalmi és kulturális következményei.

A nyelv funkcióinak ismertetése, a szóbeliség és az írásbeliség kognitív beágyazottsága, a szóbeliség egykori és mai formáinak, kultúrájának ismertetése az írásbeliséggel nem rendelkező, illetve a vele rendelkező társadalmakban. Az írás és a különböző írásrendszerek kialakulásának megismerése, az olvasás etnográfiája és a könyv szimbolikus szerepének változásai, az írásbeliség társadalmi vonatkozásaiban bekövetkezett változások áttekintése. A 20-21. századi kommunikáció hatásai, az írásbeliség és a szóbeliség egymáshoz való viszonyának megváltozása, a hálózottság kulturális és társadalmi következményei. A technológia befolyása az írásbeliség jelentőségére, társadalmi és gazdasági szerepére, szimbolikus értékére.

Előadó: Sándor Klára