A kép és a szöveg viszonyának változása, különböző szerepeik a kulturális örökség áthagyományozásának folyamatában. A képírás jelenségei, a középkori képkultúra története, annak változásai. Azon korszak  bemutatása, amikor a kép a szöveg illusztrációjaként jelenik meg. A kódex, mint a képi tartalmak közvetítője, a kultuszok elterjesztője. A modern könyv születése, jellemzőinek bemutatása, a tudás új elrendezése, a tudományok új rendszerének megismertetése. A tudományos könyv és a kép viszonyának sajátosságai, a művészeti album kialakulásának története. A kép szerepének visszanyerése az internet világában, a legújabb kori analfabétizmus kialakulása. A képek „olvasásának” képessége, a vizuális írástudás régen és ma (az antikvitástól napjainkig).

Előadó: Simon Melinda, Monok István