Az írott örökség kialakulása, áthagyományozódása, azon intézmények kialakulása, amelyek a potenciális átörökítést biztosítják.

A kulturális örökség írott dokumentumainak összegyűjtésének története. Az írásba foglalt jogi aktusok megőrzése a levéltárak kialakulásától a könyvtárak különféle típusaiig. Az egyes korok gyűjteménytípusainak funkcióváltozásai, az intézményi feladatok átszervezése. A kulturális politikák, a kulturális öntudat, illetve a társadalmak örökségértékelésének változásai.

Előadó: Zvara Edina, Monok István