Az egyik egykor létezett, Európát összetartó hálózat bemutatása: a kereskedelem, a szerzők, a szellemi áramlatok mozgása, hatástörténete.

A Római Birodalom könyvkereskedelmi hálózata, ennek összeomlása után a másolóműhely-rendszerek kialakulása, átalakulása Cassinotól Bangorig, majd az ír szerzetesség mozgásával Bobbioig. Az egyetemi rendszer kialakulása és a könyves kapcsolatok átszerveződése. A nyomtatott könyv kialakulása, anyagi kényszerek, szellemi eredmények. A könyv és a könyvkereskedelem átalakulása a korai újkorban. A kora újkori európai egyetemi kapcsolati háló és a könyv. A kultúra polgári nyilvánosságának megteremtése és a könyvek, szellemi áramlatok mozgása. Az európai hálózatok szétesése a 19. században, a nemzetközi könyvkereskedelem alakulása.

Előadó: Hegyi Ádám