A kulturális örökségi intézmények kultúraközvetítő közönségkapcsolatainak megerősítési módja. A kultúraközvetítés innovatív jelenségeinek vizsgálata, a „látogatóbarátság” fogalmának körüljárása, a látogatókutatás történeti fejlődésének és jelenlegi trendjeinek bemutatása külföldi, illetve hazai esettanulmányokon keresztül.

Közönségkapcsolatok, látogatási szokások – történeti fejlődés

A látogatók preferenciáinak, elégedettségének és igényeinek vizsgálatai

A kultúraközvetítés innovatív jelenségei, szakmai viták Magyarországon a 2000-es években

Esettanulmányok:

British Museum – Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg) - Magyar Nemzeti Múzeum

Kunsthistorisches Museum (Bécs) – Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

British Library - Österreichische Nationalbibliothek – Országos Széchényi Könyvtár

Österreichisches Staatsarchiv – Magyar Országos Levéltár

Előadó: Viskolcz Noémi, Monok István