2011. január
Csetneki Tibor Tartalomkezelő rendszerek és a könyvtárak Vida Andrea
Gavaldik Emma II. Rákóczi Ferenc sárospataki és rodostói könyvtára Monok István
Gizella Katalin Nők szerepe a könyvkultúrában Sándor Klára
Katona Ádám Az Evergreen integrált könyvtári rendszer telepítése és használatának bemutatása Sándor Ákos
Kormosné Szilágyi Mária Az írógép története és felhasználásának társadalmi vonatkozásai Karvalics László
Kovács Dóra (BMI) Információpolitika az Európai Unióban Hegyi Ádám
Labos Pál A digitális nyomda Karvalics László
Móra Szilvia Bél Mátyás könyvgyűjteménye Zvara Edina
Németh Gyula (BMI) Adathordozó nyilvántartó rendszer Sándor Ákos
Samu Ágnes Japán útikönyvek a két világháború között Magyarországon Karvalics László
Szabó Zita Nyolc nemzeti könyvtár honlapjának elemzése Ficzkó Ildikó
Tatár Katalin Virág Digitális könyvtári projektek az Europeana-tól egy Kistérségi Elektronikus Könyvtárig Hegyi Ádám
2011.
Bánkeszi Lajos Lászlóné Digitalizálási projekt a könyvtárban. Helytörténeti dokumentumok digitalizálásának tervezése (BA) Kokas Károly
Berta Erzsébet Az abszolút eszköz. A mobilkommunikáció közösségre gyakorolt hatása (MA) Sándor Klára
Bodor Ágnes A Nádasdy-család kora újkori könyvtárai (BA) Zvara Edina
Csatlós Márton Infografika az egyetemeken (MA) Karvalics László
Csikó Tímea Biblioterápia. A könyvekbe zárt gyógyító erő (BA) Karvalics László
Csuri Veronika Integrált könyvtári rendszer bevezetése az Ady Endre Gimnáziumban (egyetemi képzés) Kokas Károly
Deákné Patyi Ilona Gyermekkönyv és gyermekkönyvkiadás Magyarországon napjainkban (BA) Simon Melinda
Dubecz Mihály Zoltánné A Tevan-nyomda a XX. század közepén (BA) Simon Melinda
Dudás Dalma Veronika Internethasználati szokások a szegedi diákok körében (BA) Sándor Klára
Fehér Zsuzsanna E-learning. Felnőtt használóképzési tanfolyam könyvtárosok részére (MA) Pajor Enikő
Gál Andor Lászlóné Stratégiai tervezés kulcsfontosságú területe: akadálymentesítés és fogyatékkal élők kiszolgálása a könyvtárban (BA) Mader Béla
Gárdai Ádám Internethasználati szokások az Energetikai Szakközépiskolában (MA) Sándor Klára
Gárdonyi Gábor János Online könyvkereskedés weboldala (BA) Sándor Ákos
Gyulai Anikó Esterházy Pál könyvgyűjteménye (egyetemi képzés) Zvara Edina
Joó Fanni A jövő könyvtára - információszolgáltató intézmények és eszközök a science fiction filmek tükrében (BA) Hegyi Ádám
Junászka Klaudia Olvasási szokások kialakítása, olvasásra nevelés lehetséges lépései (BA) Sándor Klára
Kis Csepegi Diana A bécsi Hofbibliothek a 18. században (BA) Hegyi Ádám
Kósa Gyöngyvér A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Verseghy Ferenc könyvtárban található Wenckheim-gyűjtemény elemzése (BA) Hegyi Ádám
Kult Imréné Új szolgáltatások a Corvina integrált könyvtári rendszerben: RFID technológia és digitális tartalomszolgáltatás könyvtári környezetben (MA) Hegyi Ádám
Lengyel István Berta Árpád tudományos munkássága és műveinek digitalizálása (BA) Karvalics László
Lőrik Tünde Teréz A nemzetközi kiadványcsere jelentősége, különös tekintettel az SZTE EK-ra (BA) Mader Béla
Molnár Sándor Gyula Tartalomszolgáltatás a gyakorlatban - a szentharomsagtemeto.hu (MA) Kokas Károly
Nagy Györgyi Térképkészítési technikák a XIX. századig. Rézlemezről nyomott térkép kiadásának beazonosítása (MA) Sümeghy Zoltán
Nagy Gyula Az olvasás új formája. Az e-könyv-olvasók és a táblagépek forradalma (MA) Kokas Károly
Pallag Sándorné Digitális tartalomfejlesztés. Könyvtári dokumentumok digitalizálása (MA) Kokas Károly
Papdi Nikolett Kulturális és tudományos szakfolyóiratok Szegeden a két világháború között. Címfeltárás és a korabeli sajtóelit vizsgálata (BA) Karvalics László
Rácz Enikő Mira Az ókori egyiptomi halotti szövegek és írástörténeti jelentőségük (BA) Karvalics László
Rutai Edit Mária 19-20. századi magyar fametszők (weboldal) (egyetemi képzés) Simon Melinda
Sallai András Szempontok az idősek tartalomfogyasztásának kutatásához (BA) Karvalics László
Sári Zsófia A 10-59 éves korosztály internetezési és olvasási szokásai - avagy kell-e tartani a nyomtatott dokumentumok eltűnésétől? (BA) Hegyi Ádám
Soós Barbara Prepub. Fejezzünk be együtt szakkönyvet! (BA) Karvalics László
Szabó András Elektronikus könyvek, a könyvkiadás jövője (BA) Karvalics László
Székácsné Tálas Gabriella Újszerű tartalomszolgáltatás az iskolai könyvtárban (BA) Pajor Enikő
Szunyi Brigitta Tudományos kiadók az információ terjesztésében: a nemzetközi tudományos kiadás tükröződése a szegedi EK állományában (MA) Pajor Enikő
Szűcs Judit Mária Történetírók a 16-18. századi Magyarországon a kora újkori könyvjegyzékek tükrében (MA) Zvara Edina
Szűcs Nóra Továbbfejleszthetők-e a Matarka szolgáltatások? (BA) Pajor Enikő
Timár Ferenc Illés Helytörténeti értékű üvegnegatívok Szentesen. Felkutatás, digitalizálás, közzététel (BA) Kokas Károly
Varga Edit Dokumentum menedzsment (BA) Karvalics László
Varga László Jenő A nyilvánosság megváltozásának szociálpszichológiai és pszichológiai következményei (MA) Sándor Klára
Vigh Bence Rejtő Jenő regényeinek teljes szövegű keresője (egyetemi képzés) Sándor Ákos