2003.
Balatoni Andrea Keresőrendszerek és problematikáik Bakonyi Géza
Balogh Dorottya Egy történelemtudományi szakfolyóirat, a Századok hivatkozásainak elemzése Aranyi Zoltán
Bán Magdolna A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára régi magyar könyveinek számítógépes feldolgozása Monok István
Berkes Hajnalka Egy történelmi forrás HTML-alapú feldolgozási lehetősége Sándor Ákos
Bitó Zsuzsa Oracle alapú adatbázis adatainak kezelése MS Accessben, ODBC kapcsolattal Burgermeister Zsolt
Borbély János Pillangó 2.0 – website a gyulai prostitúció történetéről Kokas Károly
Bubonyicz Andrea A digitális könyvtárak világa Pajor Enikő
Csáki Zoltán A levéltárak, múzeumok és könyvtárak informatikai együttműködése Bakonyi Géza
Danczik Edit Matematikai adatbázis az Interneten Sándor Ákos
Dományházi Edit A Kolozsvári Unitárius Kollégium 17. századi tanrendjének rekonstruálási kísérlete kéziratos források alapján Keveházi Katalin
Esztergályos Dóra VRML Sándor Ákos
Hoffer Tamás A pálos rend művelődéstörténeti jelentősége, könyves kultúrája a középkori Mo-n Zvara Edina
Hódi Teréz Kereszténység a magyar Interneten Kokas Károly
Király Andrea Gyors internetes tájékozódás a világ eseményeiről a globális információs társadalomban Pajor Enikő
Kissné Herczeg Anikó Könnyű László hagyatéka Tamásiban Bakonyi Géza
Kocsisné Benkő Beáta A Munkácsy Mihály Általános Művelődési Központ Sándor Ákos
Kúsz Katalin Az Apafi-család könyvtárai 1671-1725 Monok István
Légrády Andor Kalocsa nyomdászata 1765-1812 Varga András
Lipák Andrea Magyar és magyar származású Nobel-díjasok Kokas Károly
Magicz Mária Multimédia az oktatásban Kokas Károly
Matuska Ágota Elektronikus könyvtári információforrások a magyar irodalom tanításához Bakonyi Géza
Mészáros Márta A 16-18. századi felsőoktatás promóciós eljárásainak könyvészeti vonatkozásai Monok István
Molnárné Beke Tímea A Szirén mint iskolai kiskönyvtári könyvtári integrált rendszer Ficzkó Ildikó
Nagy Anita Az otthoni Internet-használat Sándor Ákos
Németh Gábor Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyvtára Monok István
Németh Judit A Tridentium után megújult katolicizmus a könyves kultúra tükrében Mo-n 1580-1640 Monok István
Ónodi Barbara A távmunka mint új típusú foglalkoztatási módszer Pajor Enikő
Papp Andrea Az egri Főegyházmegyei Könyvtár liber gradualis-gyűjteménye Monok István
Papp Éva Könyvtár és/vagy számítógép Bakonyi Géza
Pataki Gáborné Új eszközök a tájékoztatásban: multimédia, CD-ROM és az online referensz Kokas Károly
Pintérné Horváth Anikó A szentesi Városi Gyermekkönyvtár honlapja Vida Andrea
Porkoláb Annamária Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása Sándor Ákos
Puskás Nikoletta A szecesszió művészete mint virtuális kiállítás anyaga Sándor Ákos
Sándor József Az információbróker és szakmai környezete Pajor Enikő
Sáringerné Szabó Ildikó Macromedia Flash 5 Sándor Ákos
Solymosi Katinka Népnevelés és propaganda az 50-es évek ajánló bibliográfiáinak tükrében Aranyi Zoltán
Somogyi Zsuzsa Könyvtár és Internet Vida Andrea
Szabó Eszter Az elektronikus Paprika Simon Melinda
Szántóné Izsa Melinda A 19. században és a századfordulón induló nagykanizsai nyomdák az első világháborúig Monok István
Szeifertné Balázs Ildikó A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Finnugor Gyűjtemény internetes katalógusa Pajor Enikő
Tarr Veronika Könyves kultúra a felvilágosodás kori Magyarországon Monok István
Tóth Kornélia Felhasználók képzése a Kaposvári Egyetem … Pedagógiai Főiskolai Karán B. Hajdu Ágnes
Tóth Zita A könyvtári digitalizálás elmélete és gyakorlata Pajor Enikő
Tóthpál Erzsébet Otthoni internetezés Sándor Ákos
Ugri Orsolya Gyermekkeresők – nemzetközi körkép Pajor Enikő
Urbán Péterné Antonio Stradivari élete és munkássága Kiss Márta
Valánszki Adrienn A diósgyőri vár – elektronikus dokumentum Vida Andrea
Vinnai Gabriella A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményének honlapja Bakonyi Géza
Zsibrita Edit Magyarország és a könyvtári számítógépesítés Bakonyi Géza