2012. január
Fehér Zsuzsanna Tanulás a világhálón keresztül: e-learning tananyag a könyvtárak felhasználóképzéséhez Pajor Enikő
Ignácz Róbert A közösségi oldalak, mint az érintkezési kultúra új színterei Sándor Klára
Németh Szilvia Varázsmesék szemantikai annotációja: módszertani kitekintés Darányi Sándor
Ratkai Tibor Könyvpusztítás. Vertikális portálépítés monográfiák és internetes források felhasználásával Karvalics László
2012.
Bálint Lea Nyílt forráskód a könyvtárban: KOHA (MA) Kármán László
Baranyai Katalin Egy asszonykönyvtár a 18. századból Wesselényi Kata könyvjegyzéke alapján (MA) Zvara Edina
Berényi Petra A közös katalogizálás problémái Magyarországon (BA) Hegyi Ádám
Bessenyei Ágnes A fanfiction online és valós közösségteremtő ereje (MA) Sándor Klára
Birkás Mónika Az olvasás változása az egyetemi évek hatására (BA) Sándor Klára
Borbély Melinda Edit Nonprofit és profitorientált honlapok összehasonlítása (MA) Hegyi Ádám
Borbély Nikolett Digitális állományok hosszú távú archiválása könyvtári környezetben (MA) Hegyi Ádám
Buczó Katalin Boglárka A kézműipari papírkészítés technológiája régen és ma (BA) Simon Melinda
Csapó Noémi Harc a diszlexia ellen (BA) Sándor Klára
Csesznegi Viktória A Zombori Kármelita Rendház régi könyvei (MA) Monok István
Csillik Péter Integrált vállalatirányítási rendszer a könyvtárban (BA) Sándor Ákos
Csorba Dániel Felhasználó azonosítás megvalósítása PHP programozási nyelven (MA) Sándor Ákos
Faa-Lendvai Erzsébet A tihanyi bencés apátság fennmaradt könyvjegyzékei a kezdetektől 1803-ig (MA) Zvara Edina
Fazekas Attila Csaba Könyvtári weblapok webdesign-ja (BA) Karvalics László
Filip Klára Vajda Péter Intézmény nyilvános könyvtárának bemutatása (BA) Hegyi Ádám
Gál Attila Művelődés repertóriuma 2007-2009 (BA) Pajor Enikő
Gallai Hanna A kézírás sorsa a digitális világban (BA) Karvalics László
Garamvölgyi László Az Országos Széchényi Könyvtár a weben (MA) Drótos László
Geler Edina A beatirodalom mai ismerete a Szegedi Tudományegyetem BTK hallgatói között (BA) Sándor Klára
Gönczi László Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont könyvtárának bemutatása (BA) Hanesz Andrea
Gulyás Enikő Biblioterápiai gyakorlatok egy informatikus könyvtáros hallgató szakmai felkészülésében (MA) Sándor Klára
Guncser Anita Barbara Új generációs szoftverek és hardverek: kölcsönzési munkafolyamat automatizálása (MA) Hegyi Ádám
Hegedűs Szabina A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben: 14 éves tanulók olvasásszociológiai vizsgálata (BA) Sándor Klára
Herczeg Renáta A diverzifikálódó keresőoptimalizálás (MA) Karvalics László
Horváth Angéla Alexandra Speciális oktatási igényű fiatalok olvasási és oktatási szokásai (BA) Sándor Klára
Horváth Réka Szapolyai János uralkodása és a könyvek tiltása (BA) Hegyi Ádám
Ihász Balázs Imre Gyűjtögetős kártyajátékok a kiadói világban (BA) Karvalics László
Kalapos Eszter Hamvas Béla életműsorozatának elemzése kiadói szempontból (BA) Karvalics László
Kapus Attila Egyházi szamizdat irodalmak a Kádár-korszakban (BA) Hegyi Ádám
Kéri Alexandra Gabriella Könyvtári különgyűjtemények és a képregény (BA) Hegyi Ádám
Kertész Zoltán Helytörténeti tudástár kialakítása közösségi alapokon (BA) Szepesi Judit
Koncsik Sára Anna A Magyar Nemzet története - két kiadástörténet (BA) Karvalics László
Kopaszné Szincsok Ildikó A globalizáció és az internet hatása a kétnyelvűségre a magyarországi szlovákok körében (MA) Sándor Klára
Kovács Irén Az Esterházy-gyűjtemény kalendáriumai (MA) Zvara Edina
Kovács Márta Pártos könyvkiadók a 20. század első felében Magyarországon (MA) Simon Melinda
Molnár Dániel 14-18 évesek online szóolvasási szokásai (MA) Sándor Klára
Mosonyi Borbála Számítástechnikai mikrotezaurusz (MA) Hajdu Ágnes
Németh Zsuzsanna Közösségi médiahasználati mintázatok: internethasználat a Kecskeméti Főiskola hallgatói körében (MA) Karvalics László
Paplógó Irén Az országos könyvtári stratégiák és a TÁMOP (BA) Ficzkó Ildikó
Perlaki Gabriella Tolkienográfia (BA) Karvalics László
Ress Zoltán János 1848-1949-es szegedi gyűjtemények (ötéves egyetemi képzés) Kreutzer Andrea
Sándori Zoltán Kalmár György utazásai, valamint a cenzúrával vívott harcának és 1762-es könyvjegyzékének bemutatása (MA) Hegyi Ádám
Schenk Ottó István A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtár katalógusának története és jövőképe (BA) Aranyi Zoltán
Szabados Erika Az internet társadalomra gyakorolt hatásának értelmezése a Facebook nevű közösségi portálon keresztül (MA) Sándor Klára
Szűcs Judit Régi magyar kalendáriumok a kezdetektől a 19. századig (BA) Zvara Edina
Takács Renáta Olvasásszociológiai felmérés 19-25 év közötti egyetemisták és munkavállalók körében (BA) Sándor Klára
Tamaskó Dávid Egy életmű kiadói tükörben. Lőrincz L. László irodalmi munkássága 1970-2012 (BA) Karvalics László
Törőcsik Tímea Vakok és gyengénlátók helyzete a könyvtárban (BA) Hegyi Ádám
Vajger Anett A közösségi kapcsolatok új szintjei: a csoportok (BA) Sándor Klára
Várdai Zoltán A szkennerek típusai, avagy a digitalizáló eszközök világhódító útja (MA) Karvalics László
Varga Gabriella A Herepei család könyves műveltsége (ötéves egyetemi képzés) Zvara Edina
Vitéz Veronika Elektronikus tananyagfejlesztés és -használat a könyvtárban (MA) Szepesi Judit