A Szegedi Egyetem vezetősége folyamatosan dolgozik azért, hogy

  • hallgatóink a képességeiknek megfelelő, minőségi oktatásban részesüljenek,
  • segítse a tehetséges, tanulni vágyó diákokat,
  • minél több lehetőséget, pályázatot, ösztöndíjat biztosítson számukra,
  • minél több információt kapjanak hallgatóink és leendő diákjaink a lehetőségeikről.

Bővebben: http://www.u-szeged.hu/tehetsegpont/szte-tehetsegpont

A Tehetséggondozó Program által kínált lehetőségekről, szolgáltatásokról a Facebook-on is olvashatunk.

http://www.facebook.com/SZTE.Tehetsegpont

Tanulmányi ösztöndíjban minden államilag támogatott hallgató részesülhet, aki nem az első félévét kezdi meg a Szegedi Tudományegyetemen, azaz rendelkezik az ösztöndíj megállapításához szükséges tanulmányi átlaggal.

Az ösztöndíj megállapításáról, és annak szabályzatairól bővebben itt:

http://www.ehok.u-szeged.hu/posts/45-tanulmanyi-osztondij

Szeged Megyei jogú Város Önkormányzatának pályázata a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására.

http://www.ehok.u-szeged.hu/posts/40-varosi-osztondij-2012

A Szegedi Tudományegyetemen tanuló, kiváló sportolók számára külön Sportösztöndíjat hoztak létre.

Bővebben: http://www.sport.u-szeged.hu/

A 2001. január 2-án alapított Sófi József Alapítvány célja a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Továbbá fontos cél a hallgatók eredményeinek erkölcsi elismerése, és jövőbeni életpályájuk nyomon követése, elősegítése.

A pályázat feltételei:

Az alapítvány ösztöndíját a Szegedi Tudományegyetem olyan I., II., III., IV., V., és VI. évfolyamos, nappali tagozatos, állami és költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatói pályázhatják meg, akiknek egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében.

1. oldal / 2