Sportösztöndíj

A Szegedi Tudományegyetemen tanuló, kiváló sportolók számára külön Sportösztöndíjat hoztak létre.

Bővebben: http://www.sport.u-szeged.hu/

Sófi József Ösztöndíj

A 2001. január 2-án alapított Sófi József Alapítvány célja a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Továbbá fontos cél a hallgatók eredményeinek erkölcsi elismerése, és jövőbeni életpályájuk nyomon követése, elősegítése.

A pályázat feltételei:

Az alapítvány ösztöndíját a Szegedi Tudományegyetem olyan I., II., III., IV., V., és VI. évfolyamos, nappali tagozatos, állami és költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatói pályázhatják meg, akiknek egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban pályázat alapján, az államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.

Az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – alaptámogatásra jogosult, amennyiben a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

A támogatás egy félévre (öt hónapra) szól.

Pályázati lehetőségek ösztöndíjakra

A Szegedi Tudományegyetem szociálisan rászoruló és tehetséges hallgatói egyre több ösztöndíj pályázati lehetőségéhez jutnak, melyek segítségével az ösztöndíjat elnyert hallgatók átlagon felüli teljesítménye jutalmazható.

Az Egyetem tehetségkutató programja pedig lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek, és akik igényt tartanak arra, hogy önmegvalósítási törekvéseikben támogatást kapjanak.

Register to read more...

Pályázati felhívás a "Netshop 2012” konferencián való részvétel támogatására

Az SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszéke pályázatot hirdet informatikus könyvtáros szakos BA és MA szakos hallgatók „Networkshop 2012” elnevezésű konferencián való részvételre a TÁMOP – 4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt keretében.

Register to read more...

Page 2 of 5