Óvodás csoport

  1. Meseolvasás
    Bernáth Zsolt: A megszeppent esőcsepp
  1. Esőcsinálós játék
  1. Kicsi mag a föld alatt c. vers kézjátékkal kísérve
  1.  „Manónak van egy virága…” játék
  1. Kézműveskedés

Február – Társas kapcsolatok

- Janikovszky Éva és művei rövid bemutatása.

- Drámapedagógia:
Válogatott idézetekhez társított szituációk eljátszása játékos formában, társakkal való megbeszélés, illetve a szituációval kapcsolatos egyéb reagálási módok keresése.

- Levezetés:

Egy mondat ritmusos ismétlése egyre hangosabban, majd fokozatosan halkulva, közbe dobolás.

Január - Önismeret

- Ráhangolódás: 
Vakvezetés: teremben akadályok, egymást kell vezetniük úgy, hogy a vak ne essen át semmin, majd csere.
Beszélgetés a játék lényegéről.

- Biblioterápia: 
1. Szabó Magda: Ókút /részlet/
2. Hálás vagyok Szabó Magdának… (7. osztályos lány levele)

- Beszélgetés

- Szabó Magda rövid bemutatása, gyermekkönyveinek és Tündér Lalának ajánlása.

- Levezetés:
Mit viszel magaddal? - Körben ülés, mit viszel magaddal a foglalkozásról? Milyen érzelmet, milyen gondolatot?

December - Karácsony

- Ráhangolódás:

Beszélgetés a Télapó eredetéről, a magyarországi karácsonyfa-állítási szokásokról és azok eredetéről, a karácsonyi szokások megjelenéséről a magyar irodalomban.

- Téli vagy karácsonyi kép készítése assemblage technikával. Közben kötetlen beszélgetés

November - Magyar népköltészet

- Ráhangolódás:

Petőfi Sándor: Szeget szeggel c. vers előadása, megbeszélése

- Színdarab rögtönzéses előadása:

Kaszás, a mulatós pandúr című történet alapján a gyerekek bevonásával

- Beszélgetés

- Könyvajánlás

- Levezetés:
Gordiuszi csomó játék: A játékosok álljanak körbe egymás mellé. Csukják be a szemüket, majd a résztvevők mindkét kezükkel fogjanak meg egy-egy másik kezet. Amikor kész a "csomó", a résztvevők kinyitják a szemüket, és céljuk az, hogy egyetlen kézfogás elengedése nélkül ­kibogozzák a csomót és egy nagy kört alkossanak.

Page 1 of 2