Oktatók


image

Dr. Bakonyi Géza [1950-2007] †
tanszékalapító, tanszékvezető

http://www.bibl.u-szeged.hu/~bakonyi

Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékének alapítója, tantervének kidolgozója, tanszékvezető egyetemi docense, címzetes főiskolai tanár, és az irodalomtudományok kandidátusa volt. 2007. április 7-én hunyt el.

Tudását nem adminisztrálta, hanem adta. A számítástechnika könyvtárakba való betörését követően egy új tudományos kultúra megteremtéséért küzdött. Intenzív együttműködést folytatott a firenzei egyetem finnugor szakával. A magyar könyvtári automatizálás és könyvtári informatika élharcosa volt. Ismeretei bővítéseként rengeteg hazai és külföldi tanulmányutat tett, s ezen tapasztalatok felhasználásával látott hozzá a hazai könyvtárügy megújításához. Számos meghatározó projekt tudhatta résztvevőjeként, vezetőjeként. Részt vett az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer tervezésében, az Euridito digitalizálási projektben és a Széchenyi Terv Mátriksz projektjében. Kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Országos Közös Katalógus létrehozásában és működtetésében. Számos bizottsági tagsága tudományos elismertségének bizonyítéka.

1992-től az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője, mely lehetővé tette számára automatizálási elképzeléseinek megvalósítását. 1999-től munkásságának köszönhetően az addigi speciális könyvtáros képzést általánossá teszi. Egészen haláláig mind tanszékvezetőként, mind oktatóként tevékeny részt vállal a modern követelményeknek megfelelő könyvtárosok képzésében.


Munkaviszony:

1999. szeptember 1. – 2007. április 7. JATE BTK Magyar Intézet, könyvtár speciális képzés, vezető

1998. szeptember 1. – 2007. április 7. Főigazgató-helyettes, Egyetemi Könyvtár

1997. szeptember 1. – 1999. június 31. Mb. tanszékvezető

1996- Igazgatóhelyettes, Egyetemi Könyvtár

1995- Tanszékvezetőhelyettes (JATE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék)

(1995. február 1. - július 1. mb. tanszékvezető) (JATE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék)

1992- Osztályvezető, Egyetemi Könyvtár

 

Felsőfokú tanulmányok:

1989-1991. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, könyvtár szak, posztgraduális képzés

1980-1981. ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, levelező aspirantúra

1970-1975. JATE BTK magyar-olasz tanári szak

 

Tudományos fokozatok, címek, kitüntetések:

2006. Trefort Ágoston díj

1996. MTA köztestületi tag

1995. Címzetes főiskolai tanár (Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)

1993. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

1991. Az irodalomtudomány kandidátusa (MTA, Csc)

1989. Miniszteri Dicséret

1978. Egyetemi doktorátus (JATE BTK)


Tudományos munkásság:

1995- JATE BTK, könyvtár-informatika B major szak (szakmai vezető)

1995-1996. JATE BTK, könyvtár-informatika a Szociológia Tanszék oktatói és hallgatói számára

1994-1995. JATE BTK, könyvtár-informatika az angol és amerikanisztika szakos és Ph.D. hallgatók számára

1994-2007. JATE BTK, Ph.D. képzés; olasz irodalom

1992- NIIF informatika és Internet tanfolyamok

1992-1995. JGYTF - Somogyi Könyvtár, könyvtáros asszisztens képzés

1991- JGYTF Könyvtártudományi Tanszék, könyvtár és informatika

1980- JATE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; olasz irodalom

 

Konferenciarészvételek:

2004. április Networkshop, Győr, előadó

2003. április Networkshop, Pécs, előadó

2002. március Networkshop, Eger, előadó

2001. április Networkshop, Sopron, előadó

2000. április Networkshop, Gödöllő, előadó

1998. április Networkshop, Győr, előadó

1997. október Conference on Library Automation, Varsó, előadó

1997. április Networkshop, Keszthely, előadó

1996. október Giacomo Leopardi, Szeged, előadó

1996. május Firenze, ORTELIUS konferencia (az EK felsőoktatási adatbázisainak hivatalos bejelentése)

1995. december London, Online Information '95 konferencia, előadó

1995. november Miskolc, Számítógépes rendszerek a könyvtárakban, előadó

1995. október Budapest, Magyar Adatbázis-forgalmazók Konferenciája, előadó

1995. október Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, Az Internet és a könyvtárak, előadó

1995. április Gödöllő, Networkshop, előadó

1994. október Brüsszel, Library Networking in Europe

1994. április Keszthely, Networkshop, előadó

1993. november Szeged, Információ és társadalomtudomány, előadó, szervező

1993. április Pécs, Networkshop, előadó

1993. Szeged, Hálózatok és kapcsolatok: posztmodern kultúra. Információ és társadalomelmélet

1992. április Miskolc, Networkshop

 

Külföldi tanulmányutak:

1995. május: Róma, Firenze

1994. szeptember: Anglia, Hollandia, Németország

1993. október: Svájc, Németország

1989. augusztus: Reggio Calabria

1989. április: Halle


Bizottsági tagság, részvétel programokban:

HUNGARNET Egyesület, Könyvtári Szakosztály, titkár

NKA kuratóriumi tag

NKÖM ODR bizottsági tag

OM Könyvtári tanácstag

Magyar Terminológiai Társaság tagja

Miniszterelnöki Hivatal Széchenyi-terv könyvtári tanácsadó testületi tag

MKE elektronikus könyvtár szekciójának tagja

 

Szerkesztő:

Nuova Corvina

 

Kutatási területek

modern olasz irodalom

olasz irodalomtudomány

XX. századi olasz próza

narratológia, textológia

modern információs technológia a könyvtárakban

hálózati információforrások

irodalmi szövegek digitális feldolgozása

számítógépes visszakeresési rendszerek


Könyvek:

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Navigáció a hálózaton. Bp., 1994, IIF.

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Korongba zárt gondolatok... A CD-ROM. Bp, 1994, Computerbook.

BAKONYI Géza: Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban. Bp., 1996. NIIF. NIIF Információs Füzetek I.9.

BAKONYI Géza: Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba : tankönyv / Bakonyi Géza, Kokas Károly, Szeged : JATEPress, 2006

 

Jegyzetek:

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Információforrások a hálózaton. (Tanfolyami segédlet a Hálózati alkalmazások és az IIF szolgáltatásai 3. előadásokhoz.) Szeged - Miskolc, 1992, Számalk INFONET. 224 p.

BAKONYI Géza - Kokas Károly: Integrált könyvtári rendszerek. Szeged, 1996.

 

Tanulmányok:

BAKONYI Géza: Nagy Lajos Napirendje és a mindennapok rendje. = Forrás, 1983. 15. évf. 2. sz. 21-26. p.

BAKONYI Géza: A Társadalomkutatás repertóriuma : 1983-1987 / Összeáll. Bakonyi Géza, N. Pataki Márta ; [Szerk. Vágvölgyi András]. – Budapest : MTA Soksz., 1988.

BAKONYI Géza: Az éter óceán meghódítása. Szeged rádióélete 1925 1935. = Szeged, 1990. 10 11. sz. 66-67. p.

BAKONYI Géza: Realista tájékozódások a 20. századi olasz prózában.. – Szeged : JATEPress, 1991. – 15 p.

BAKONYI Géza - KOKAS Károly: Micro ISIS vagy TEXTAR? = Könyvtári Figyelő 1991. Uj folyam 1. 2. sz. 219 224. p.

BAKONYI Géza: A JATE Könyvtár számítógépes katalógusa. = IIF Hírek, 1992. 4. sz. 15 16. p.

BAKONYI Géza: Kardex számítógépen. = Csongrád m. Könyvt. 1992. 24. évf. 1 2. sz. 12 14. p.

BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár = Könyvtári Figyelő 40. évfolyam. 1994. 4.sz. 522-535.p.

BAKONYI Géza: Szótárak a hálózaton = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1995. 2. sz.

BAKONYI Géza - Drótos László: Netszleng. = Magyar Tudomány, 1995. 11. sz. 1381-1383.

BAKONYI Géza: A nemzeti könyvtári informatikai stratégia megfogalmazásának kísérlete In: TMT,. – 40. évf. 1996. 10. sz. 392-400. p.

BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén Bp.: NIIFKI, 1997.

BAKONYI Géza: Információrögzítés és visszakeresés a heterogén környezetben In: TMT,. – 45. évf. 1998/8-9. sz. 331-343. p.

BAKONYI Géza: VOCAL - a Corvina könyvtárak osztott katalogizálási rendszere / Bakonyi Géza. – Bibl.: 267. p. In: Könyvtári Figyelő,. – úf. 9. (45.) évf. 1999/2. sz. pp. 256-267.

BAKONYI Géza: A digitális szövegfeldolgozás szerepe a Dante-kutatásban. In: Világosság,. – 42. évf. 2001/10. sz. pp. 69-77.

BAKONYI Géza: A magyar közös katalogizálási központ megvalósításáért In: Könyvtári Figyelő,. – 2001/4.sz. pp. 647-657.

BAKONYI Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban : (Egy bővített mondat az épülő új szegedi egyetemi könyvtár apropóján) In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,. – 12. évf. 2003/6. sz. pp. 19-22.


image

Dr. Zvara Edina
egyetemi docens

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/546-798

fogadóóra: hétfő, 12:00-13:00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei az Esterházy-család könyvtárai, a protestáns prédikátorok olvasmányműveltsége a kora újkori Magyarországon, intézményi és magánkönyvtárak a kora újkori Magyarországon, magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások Magyarországon a 16–17. században és a szerzetesrendek gyűjteményei a kora újkori Magyarországon. 2007-ben szerzett PhD fokozatot, dolgozatának címe „A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon”.

 


Munkaviszony:

2008- SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

2007-2008 SZTE JGYPK Könyvtártudományi Tanszék, főiskolai adjunktus

2003-2007 SZTE JGYPK Könyvtártudományi Tanszék, főiskolai tanársegéd

2007-2009 Eötvös József Főiskola Könyvtártudományi tanszék, Baja , főiskolai adjunktus

1998-2000 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszék, Szeged, könyvtáros

1995-1998 Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely, könyvtáros

1990-1991 ÁKV Petőfi Sándor Könyvesbolt, Hódmezővásárhely, eladó

 

Tanulmányok:

2007 SZTE BTK, PhD-fokozat – a dolgozat címe: „A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16–17. századi Magyarországon” SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged

2000-2003 PhD-hallgató József Attila Tudományegyetem, Szeged

1995-1999 régi könyves könyvtáros Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

1991-1995 magyar–könyvtár szak

1992-1996 történelem szak

1992-1996 régi könyves speciális képzés

1986-1990 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely

 

Díjak

Magyar Tudomány Napja 2007, Baja – különdíj

Pro Scientia aranyérem, 1995

XXII. OTDK, 1995, Zsámbék – I. kiemelt díj

 


Tanulmányutak

2013 Moszkva (Oroszország) 2 hét

2013 Eisenstadt (Ausztria) 3 hét

2012 Moszkva (Oroszország) 1 hét

2012 Eisenstadt (Ausztria) 2 hét

2011 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2010 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2009 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2009 Moszkva (Oroszország) 1 hét

2008 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2007 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2007 Kaplony (Románia) 1 hét

2006 Kaplony (Románia) 2 hét

2006 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2006 Mainz (Németország) 1 hét

2005 Kaplony (Románia) 2 hét

2005 Martin (Szlovákia) 1 hónap

2004 Martin (Szlovákia) 2 hónap

2003 Güssing (Ausztria) 2 hét

2001 Güssing (Ausztria) 2 hét

2000 Skalica, Martin (Szlovákia) 2 hét

1995 Ausztria, Németország, Csehország 2 hét

1995 Güssing (Ausztria) 2 hét

1995 Ausztria, Németország, Belgium 2 hét

 

Kutatási terület

Az Esterházy-család könyvtárai, 16-19. század

Protestáns prédikátorok olvasmányműveltsége a kora újkori Magyarországon

Intézményi és magánkönyvtárak a kora újkori Magyarországon

Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások Magyarországon a 16–17. században

A szerzetesrendek gyűjteményei a kora újkori Magyarországon

 

Oktatási terület

Magyarország művelődéstörténete a korai újkorban (MA, BA)

Könyv-, könyvtár- és olvasmánytörténet a korai újkorban (MA, BA)

Kora újkori olvasmánytörténeti forráselemzés

 

Társulati tagság

MTA Köztestület, tag 2010 óta

Magyar Történelmi Társulat, tag 2010 óta

MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága, tag 2000 óta

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, szerkesztőbizottsági tag 1998 óta

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (korábban: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság), tag 1994 óta

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, tag 1994 óta

 

Kutatási program vezetése

Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526–1726

 

Kutatási programokban való részvétel

 

Esterházy Pál könyvtárának rekonstrukciója, 2006–

OSZK, restitúció (témavezető: Monok István)

Bibliotheca Eruditionis. Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500–1700)

Szegedi Olvasmánytörténeti Munkacsoport, 1996–

Kora újkori iratrepertóriumok 1994–1998

OTKA (témavezető: Monok István)

A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja 1992–1999

OTKA (témavezető: Monok István)

A 16–17. század magyarországi olvasmányai 1988–1999

MKM, OM (témavezető: Monok István)


Könyvek – monografikus feldolgozások

2004: István Monok–Péter Ötvös–Edina Zvara: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Red. István Monok. Eisenstadt: Burgenländische Landesregierung, 2004. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXVI. – Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Band II.) 313 p.

2008: Humanistes du Bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible. Par István Monok et Edina Zvara avec la collaboration de Eva Mârza. Paris-Turnhout: IRHT-Brepols, 2007. [2008.] (Europa Humanistica, 5.) 375 p.


2012: Deák Eszter-Zvara Edina: Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. Bp.: Kossuth-OSZK, 2012. 279 p.

2012: Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Bp.: METEM, 2012. (METEM-könyvek, 79.) 182 p.

2013: Zvara Edina: Nyugat-Dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. Szerk.: Monok István. Bp.-Szeged: Szegedi Tudományegyetem-Historia Ecclesiatica Hungarica Alapítvány, 2013. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, IX.) 500 p.

 

Könyvek – szövegkiadások

1997: A könyves kultúra XIV–XVII. század II. Válogatás a német szakirodalomból. A tanulmányokat vál., bev.: Monok István. Szerk.: Monok István, Ötvös Péter, Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1997. 229 p.

1998: A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Összeáll.: Simon Ferenc, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged: Scriptum, 1998. 103 p.

URL: http://mek.niif.hu/01200/01205/html/index.htm

2000: Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2000. (METEM-könyvek, 26.) 300 p.

URL: http://mek.niif.hu/01600/01630/01630.pdf

2000: Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Szerk.: Monok István. Budapest: Balassi; Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2000. 469 p. A bibliográfiát összeáll.: Zvara Edina 386-405. p.

2001: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526–1726. Jegyzékszerű források. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: Scriptum, 2001. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/1.) 499 p.

2003: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Jankovics József. Budapest: Balassi, 2003. (Régi Magyar Könyvtár. Források, 14.) 332, 24 p.

2004: Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században. Sajtó alá rend.: Koltai András, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2004. (METEM-könyvek, 48.) 315 p.

2007: Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak. Összeáll.: Hegyi Ádám, Simon Melinda, Zvara Edina. Szeged: JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli, III.) 137 p.

2008: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1681–1750. Plébániák és más rendházak könyvtárai. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Lekt.: Békés Enikő. Budapest: OSZK, 2008. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/3.) 383 p.

2009: Kiadói és nyomdászjelvények. Szakirodalmi szöveggyűjtemény I. Szerk.: Simon Melinda. Olvasószerk.: Zvara Edina. Szeged: JGYF Kiadó, 2009. (Habent sua fata libelli, V.) 236 p.

2009: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Összeáll.: Magyar Árpád–Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Budapest: OSZK, 2009. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 4.) XXXVII, 559 p.

 

Könyvek – bibliográfiák, katalógusok

1997: Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll.: Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: JGYTF Művelődéstörténeti Intézet, 1997. (Könyvtártörténeti Füzetek, VIII.) 175 p.

2001: Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1551–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll.: Viliam Čičaj, Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: SZTE JGYTFK Művelődéstörténeti Intézete, 2001. (Könyvtártörténeti Füzetek, IX.) 240 p.

2001: Intézményi- és magángyűjtemények, 1589–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll:. Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: SZTE JGYTFK Művelődéstörténeti Intézete, 2001. (Könyvtártörténeti Füzetek, XI.) 143 p.

2006: Labore et constantia. Monok István 50. születésnapjára. Bibliográfia, 1977–2006. Szerk.: Zvara Edina. Bev.: Jankovics József. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. 86 p.

2008: Intézményi- és magángyűjtemények, 1541–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. és szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest–Szeged: OSZK–SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, 2008. (Könyvtártörténeti Füzetek, XII.) 136 p.

 

Lektorálás

2008: „Apró cseppekből lesz a zápor.” Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Lekt.: Zvara Edina. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli, IV.) 178 p.

 

Tanulmányok, adatközlések

1995: Zvara Edina: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium XVI. századi könyvei. Csongrád Megyei Könyvtáros, 1995/1–4. 11–31. p.

1996: Zvara Edina: Iskola- és könyvtártörténeti összefoglaló. In: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium Évkönyve, 1995/1996. Hódmezővásárhely: Bethlen Gábor Református Gimnázium, 1996. 17–29. p.

2000: Holl Béla: A váci egyházmegye alsópapságának könyvei, XVII–XVIII. század. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. In: Holl Béla: Laus librorum: Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2000. (METEM-könyvek, 26.) 181–273. p.

URL: http://mek.niif.hu/01600/01630/01630.pdf

2005: Zvara Edina: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. [A Piliscsabán 2002. október 14–16. között megtartott nemzetközi tudományos konferencia tanulmányai]. 2. köt. Szerk.: Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest: PPTE BTK: METEM, 2005. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 539–560. p.

2006: Zvara Edina: A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században. In: Ércnél maradandóbb. A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit. Budapest–Vizsoly: Magtár Művészeti Alapítvány, 2006. 5–21. p.

2007: Zvara Edina: Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban. In: „Mert a szívnek teljességéből szól a száj.” Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk.: Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 187–198. p.

2007: Zvara Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban. In: Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó világban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6−8. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Felelős szerk.: T. Kiss Tamás. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, 2007. 168–172. p.

2008: Zvara Edina: A Listi-család könyvei. In: „Apró cseppekből lesz a zápor”. Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Lekt.: Zvara Edina. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli, IV.) 45–70. p.

2009: Zvara Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban. Módszertani Közlemények, 2009/2. 86–91. p.

2009: Jankovics József–Zvara Edina: „Sok jámbor kévánja, ha e szent bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája”: magyar nyelvű bibliák a korai újkorban. Iskolakultúra, 2009/3–4. 138–147. p.

URL: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/2009-3-4.pdf

2010: Zvara Edina: Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében. Magyar Könyvszemle, 2010/3. 386–398. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00387/pdf/MKszle_2010-3-kozl_4.pdf

2010: Zvara Edina: Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban. In: "...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...". Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Bp.: OSZK-Balassi, 2010. 263-268. p.

2011: Zvara Edina: Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 2011/1. 47-71. p.

2011: Zvara Edina: Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. Pótlás az RMNy-hez. Magyar Könyvszemle, 2011/1. 99-103.p.

2011: Zvara Edina: 17. századi ismeretlen társulati kiadványok a kismartoni Esterházy-könyvtárból. Pótlások az RMNy-hez. In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Szerk.: Simon Melinda, Perger Péter: Budapest: Argumentum-OSZK, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei)

2011: Zvara Edina: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. 450 éves a Debreceni Nyomda. Debrecen, Kölcsey Központ, 2011. május 16. Magyar Könyvszemle, 2011/4. 520-523. p.

2012: Zvara Edina: A hódmezővásárhelyi iskola könyvtára a 18. században. In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Bp.–Eger, Kossuth–Eszterházy Károly Főiskola, 2012. (Kulturális örökség) 13–101. p.

2012: Zvara Edina: Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy-könyvtárból. (Vörösmarti Mihály, Ceglédi Szabó Pál és Szenci Csene Péter írásai) Lymbus, 2012. 84–92. p. URL: http://epa.oszk.hu/01500/01500/00009/pdf/Lymbus_2011_04_Zvara.pdf

2012: Zvara Edina: Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei. Magyar Könyvszemle, 2012/3. 293–318. p.

2012: Zvara Edina: Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára. In: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. A szerk. közrem.: Ivaskó Lívia, Mátyus Imre, Tóth Benedek. Szeged: SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012. 64–74. p.
URL: http://www.media.u-szeged.hu/szajbely60/pdf/zvara.pdf

2012: Zvara Edina: Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Ed.: Klára Komorová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. s. 335–344.

2012: Zvara Edna: Dejiny skalickej františkánskej knižnice. Kniha, 2012. Zborník o poblémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. s. 346–356.

2012: Zvara Edina: Book collectors and their books from the 16th century in the Esterházy-Library. (Listi Family, Miklós Oláh, Zakariás Mossóczy, Thurzó Family.)  = Zberatelia kníh a ich knihy zo 16. storočia v knižnici Esterházyana. In: 16 storočie v zrkadle knižnej kultúry. Zborník príspevkov. Ed.: Mária Bôbová, Blanka Snopková. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2012. s. 191–202.

2013: Zvara Edina: Bücher protestantischer Pfarrer in der Esterházy-Bibliothek. Burgenländische Heimatblätter, 2013. Heft 1. S. 1–8.

Munkatárs

1994: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Sorozatszerk.: Monok István, Petneki Áron. A mutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1994. 203 p.

1994: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeáll.: Keveházi Katalin, Monok István. A nyomdászmutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1994. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus, 4.) 130 p.

1996: Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai, 1588–1660. Szerk.: Császtvay Tünde. A mutató összeáll. munkatárs: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1996. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, I.) 285 p.

1999: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár VI. Sorozatszerk.: Monok István, Petneki Áron. A mutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum Kft., 1999. 341 p.

2009: Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740. Sajtó alá rend.: Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk.: Monok István. Munkatárs: Bogár Judit, Farkas Gábor Farkas, Kruppa Tamás, Oláh Róbert, Pavercsik Ilona. Mutató.: Zvara Edina. Budapest: OSZK, 2009. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/4.) XV, 429 p.

2010: Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643-1750. Sajtó alá rend.: Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István. Munkatárs: Viskolcz Noémi. Szerk. és az előszót írta Monok István. Mutató: Zvara Edina. Bp.: OSZK, 2010. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/5.) 250 p.

 

Előadás

2000: Zvara Edina: A bajai Ady Endre Városi Könyvtár 15–17. századi könyvei. – Baja, Ady Endre Városi Könyvtár, 2000. július 24.

2002: Zvara Edina: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban. – A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. – Piliscsaba, PPKE BTK, 2002. október 14–16.

2006: Zvara Edina: Ferences könyvhasználat a középkorban. – A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata: Tudományos konferencia; Szeged, SZTE JGYPK, 2006. március 6−8.

2007: Zvara Edina: A Listi-család könyvei. – Új utakon a Pedagógusképző Kar. SZTE JGYPK. Szeged, 2007. április 10.

2008: Zvara Edina: A kaplonyi ferences könyvtár. – Szeged, SZTE BTK Kari Tudományos Nap. 2008. április 23.

2008: Jankovics József–Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak.” Szent Pál levelének magyarításától az Aranyas Bibliáig. – Hévíz, Hévízi Irodalmi Napok, 2008. október 10.

2008: Zvara Edina: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások a kora újkori Magyarországon. – Zirc, A Biblia Éva, 2008. november 18.

2009: Zvara Edina: Protestáns prédikátorok könyvei a kismartoni Esterházy-könyvtárban. Kanizsai Pálfi János könyvei. – Budapest, OSZK, magyar-orosz kerekasztal konferencia, 2009. április 28.

2009: Magyar Árpád–Zvara Edina: A kaplonyi ferences könyvtár régi könyvei. – Budapest, OSZK, MOKKA-R, 2009. december 19.

2010: Zvara Edina: Bibliaolvasás a könyvjegyzékek tükrében a kora újkori Magyarországon. - Pécsi Tudományegyetem BTK, 2010. április 15.

2010: Zvara Edina: "Tisztelet a tápláló betűknek, a nyomtatás művészetének örvendezzen a tudós dicsőség!" Egy újonnan előkerült nyomtatvány (Németújvár, 1617) - Szeged, SZTE BTK Kari Tudományos Nap, 2010. november 3.

2011: Zvara Edina: Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. - Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí. Oponice-kaštieľ, 25.-27. októbra 2011.

2011: Zvara Edina: Protestáns püspökök könyvtárai a kora újkori Magyarországon. Ceglédi Szabó Pál bibliotékája. - "Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen" című projekt, Szeged, 2011. december 9.

2012: Deák Eszter-Zvara Edina: "...ritka és gazdag gyűjteményét a Hazának ajándékozta..." Széchényi Ferencnek szóló köszöntőlevelek a Nemzeti Könyvtár megalapítása alkalmából. - Budapest, OSZK, "Hozz reá víg esztendőt" Széchényi - Kölcsey - Széchenyi. A magyar kultúra napja tiszteletére és az OSZK alapítása 210. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi év nyitórendezvénye

2012: Zvara Edina: Book collectors and their books from the 16th century in the Bibliotheca Esterházyana – Štatna vedecká knižnica v Bankej Bystrici: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, 6. –7. november 2012

2012: Zvara Edina: Széchényi Ferenc, a Nemzeti Könyvtár és a források. Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a hazának szentelve: Széchényi Emléknap 2012. A könyvtár alapításának 210. évfordulója – Budapest, OSZK, 2012. november 26.

2013: Monok István–Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai – Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában, Kőszeg, 2013. május 22–25.

Lexikon

1999: Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. The Hungarian Libraries in the Mirror of a Millenium. Die ungarischen Bibliotheken im Spiegel eines Jahrtausends. Főszerk.: Tószegi Zsuzsanna. CD-ROM. Budapest: Neumann KHT, 1999. Ferencesek: a csíksomlyói ferences könyvtár, a gyöngyösi ferences könyvtár, a szakolcai ferences kolostor könyvtára, a szeged-alsóvárosi ferences kolostor könyvtára. (Zvara Edina)

2010: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk.: Kőszeghy Péter. X. köt. Bp.: Balassi Kiadó, 2010. 94. p. (Révay Ferenc) - (Zvara Edina)

2011: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. minden kor. Ángyod térde - "Zsúpra aggnő". A főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. 38-39. p.: Beythe Imre; 46-47. p.: Ceglédi Szabó Pál. - (Zvara Edina)

2012: Zvara Edina: Bárány Péter. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. XIII. köt. Vizkeleti-kódex–Zsombori; Pótlás. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi Kiadó, 2012. 335–337. p.

 

Fordítás

1998: Paul Budra: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika. Ford. és a jegyzeteket írta: Szabó Enéh, Zvara Edina. Iskolakultúra, 1998/1. 80–88. p. URL: http://nti.btk.pte.hu/ikultura/

 

Könyvismertetések

1999: Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak: Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1997. 152 p. – Új Hevesi Napló, 1999/4. 71–72. p. (Zvara Edina)

1996: Boros István: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Budapest: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár–Balassi, 1995. 76 p. – Magyar Könyvszemle, 1996/1. 137–139. p. (Zvara Edina)

URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00364/pdf/MKSZ_EPA00021_1996_112_01_125-144.pdf#page=13

2007: P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai: Előzmények és fogadtatás. Budapest: Universitas, 2006. (Historia litteraria, 21.) 245 p. – Magyar Könyvszemle, 2007/1. 138–141. p. (Zvara Edina)

URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00368/szemle.htm#2

2010: Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt írta Varga Kapisztrán OFM. Bp., 2009, Szent István Társulat. 60 p. - Magyar Könyvszemle, 2010/4. 539-540. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00388/pdf/MKszle_2010-4-sz_4.pdf

2011: Zvara Edina: Melius Juhász Péter műveinek facsimile kiadása. Magyar Könyvszemle, 2011/4. 523-526. p.

2011: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 19. 2011. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 419-420, 423, 424-426. p. (Zvara Edina)

*

1999: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 7. 1999. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 1999. 303–304, 307, 311–312, 314. p. (Zvara Edina)

2000: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 8. 2000. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2000. 172–173, 175–177, 180–182, 187–189, 191–199. p. (Zvara Edina)

2003: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 11. 2003. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2003. 350, 352, 354, 356–358, 362, 369. p. (Zvara Edina)

2004: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 12. 2004. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2004. 352, 354, 356, 359, 361–363, 365–368, 372–373, 376. p. (Zvara Edina)

2005: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 13. 2005. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2005. 386, 388, 395, 402. p. (Zvara Edina)

2007: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 14. 2006. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2007. 347, 349–350, 353–354, 357, 366. p. (Zvara Edina)

2008: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 15. 2007. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2008. 394–395, 398, 400–403, 405–407, 413–415. p. (Zvara Edina)

2008: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 16. 2008. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2008. 367-370, 372, 394-395, 398, 400-403, 405-407, 413-415. (Zvara Edina)

2010: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 17. 2009. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2010.

*

1998: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/3., 1996/1. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997/3–4. Szeged, 1998. 201–223. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/4, 1996/2, 1997/1. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/3–4. Szeged, 2000. 279–301. p.

1997: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/I. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1996/3–4. Szeged, 1997. 229–241. p.

1997: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/II. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997/1–2. Szeged, 1997. 213–224. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1998. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/1–2. Szeged, 2000. 245–270. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1999, 2000. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/3–4. Szeged, 2000. 397–422. p.

2002: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2001. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2001/3–4. Szeged, 2002. 215–219. p.

2003: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2002. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2002/1–4. Szeged, 2003. 307–325. p.

2004: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2003. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2003/3–4. Szeged, 2004. 203–223. p.

2005: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2003, 2004, 2005. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2005/1–2. Szeged, 2005. 205–223. p.

2007: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2005, 2006. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2006/3–4. Szeged, 2007. 189–215. p.

2009: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2006, 2007. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2008/1–2. Szeged, 2009. 205–225. p.

2012: Zvara Edina: Régi Magyarországi Nyomtatványok, IV. 1656–1670. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Bp., 2012. Akadémiai Kiadó–OSZK. 1361 l. + 100 lapon címlapképek. – Magyar Könyvszemle, 2012/4. 514–516. p.

2012: Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 20. 2012. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 667–672, 674–677, 679. p. (Zvara Edina)

2013: Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 21. 2013. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 578–590. p. (Zvara Edina)


image

Dr. Simon Melinda
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/546-798

fogadóóra: kedd, 12.00-13.00

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének adjunktusa. Szakterülete a 19-20. századi magyar kiadói jelvények. Létrehozta az Írás-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalmi digitális gyűjteményét a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 2010-ben a 19-20. százai kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata című munkájával Irodalomtudományi PhD fokozatot ért el.


Munkaviszony:

Szegedi Tudományegyetem BTK Könyvtártudományi Tanszék (tanársegéd 2004-2010, adjunktus 2010-)
Szegedi Tudományegyetem BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (tudományos munkatárs 1998-1999, tanársegéd 1999-2004)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék (könyvtáros 1996-1998)

Tanulmányok:

Irodalomtudományi PhD (2010)
19-20. századi kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.


Szakterület:

19-20. századi magyar kiadói jelvények

Önálló projekt

Írás-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalmi digitális gyűjtemény létrehozása a Magyar Elektronikus Könyvtárban (2002-től folyamatosan)

http://www.mek.oszk.hu/


Kötetek

Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801-1900 = Hungarian printers' and publishers' devices 1801-1900. Budapest : Balassi-OSZK, 2012.

Simon Melinda - Perger Péter szerk.: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest : Argumentum, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4.)

Simon Melinda szerk.: Kiadói és nyomdászjelvények : szakirodalmi szöveggyűjtemény II. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010. (Habent sua fata libelli 6.)

Ecsedy Judit, V. – Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800 = Hungarian printers’ and publishers’ devices between 1488 and 1800. Budapest : Balassi – OSZK, 2009.

Kiadói és nyomdászjelvények : szakirodalmi szöveggyűjtemény I. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009. (Habent sua fata libelli 5.) (szerkesztő, fordító)

Apró cseppekből lesz a zápor : Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) (szerkesztő, fordító)

Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak. Szeged : JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli 3.) (szerkesztő)

Információ, történelem, régió – könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Szeged : JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli 1.) (szerkesztő, fordító)

Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Szeged : Scriptum, 1997. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai 2.)

Tanulmányok

Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család = Magyar Könyvszemle 2012/4. 494-496.

A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei. In: Pusztai Bertalan szerk.: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012. 454-470. [link]

Versben megénekelt nyomdászjelvények = Magyar Könyvszemle 2012/1. 146-148.

Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében. In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest : Argumentum, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4.) 183-190.

Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei = Magyar Grafika 2011/5. 73-75. [link]

Ifjabb Martin Hochmeister eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1791-ből = Magyar Grafika 2010/4. 76–77. [link]

Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói = Tiszatáj 2011/4. 71-81.

Josef Franz Kollmann eddig ismeretlen kiadói jelvényei = Magyar Grafika 2010/2. 76–77. [link]

Stratégies de publicité visuelles. Historisation dans les marques d’éditeurs européens et américains des 19e–20e siècles. In: Radimská, Jitka ed.: Jazyk a řeč knihy. K výzkumu zámeckých, mĕšt’anských a církevních knihoven. České Budĕjovice : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis – Nová Tiskárna Pelhřimov, 2009. (Opera Romanica 11.) 525–544.

Vizuális reklámstratégiák. Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben. In: Bölcsészműhely 2008. Szeged : JatePress, 2010. 111–127.

Strohmayer Ignác eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1789-ből = Magyar Grafika 2009/4. 86–87. [link]

Civilizatorikus hitvallás és modern heraldika. Az épített környezet szerepe a 18–20. századi kiadói és nyomdászjelvényekben. In: Spielmann-Sebestyén Mihály – Bányai Réka szerk.: Könyvek által a világ... Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely : Teleki-Téka Alapítvány, 2009. 329–385.

A magvető alakja a kiadói és nyomdászjelvényekben. In: Monok István, Nyerges Judit szerk.: A MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga. Budapest : Argumentum, 2008. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 1). 79–110.

Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei. In: Apró cseppekből lesz a zápor. Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) 95–116.

Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához. In: Apró cseppekből lesz a zápor. Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) 159–178.

„Elegem van Romániából, Erdélyemet akarom!” : Beszélgetés Sabin Gherman román újságíróval = Hökkentő 1999/10. (fordító)

Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége = Magyar Könyvszemle 1998/1. 1–12. [link]

Levél Kolozsvárra = Campus 1993/15. 1.


Konferencia-előadások:

Signum Mark Studies Conference (Stockholm, Sveriges Riksdag, 2012. október 18-19.)

Publishers' devices as indicators of legal continuity

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2009. április 29.)

Civilizatorikus hitvallás és modern heraldika. Az épített környezet szerepe a 18–20. századi kiadói és nyomdászjelvényekben

Pour une étude des bibliothèques conventuelles, bourgeoises et aristocratiques IV. (Prága, 2008. október 26-29.)

Stratégies de publicité visuelles. Historisation dans les marques d’éditeurs européens et américains des 19e–20e siècles

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2008. április 23.)

Vizuális stratégiák. Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben.

Habent sua signa libelli. Nyomdászjelvények, kiadói szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOKKA–R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszközök használata a könyvtörténeti kutatásokban (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2007. december 7.)

A magvető alakja a nyomdászjelvényekben

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2007. április 18.)

Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei

Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig (Sárospatak, 2003. október 1–3.)

Könyvtártörténeti szakirodalom digitalizálása Szegeden

Informatika a felsőoktatásban 2002 (Debrecen, 2002. augusztus 28–30.)

Könyvtárosképzés Szegeden – hagyományok és távlatok

Networkshop 2001 (Sopron, 2001. április 18–20.)

A XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet elfeledett forrásai (Digitális szöveggyűjtemény)

Bod Péter emlékülés (Budapest, 1999. június 9.)

Bethlen Kata és Bod Péter irodalom- és tudománypártolása.

Hosszabb külföldi tanulmányutak:

2007 Olaszország, két hónap (Universit`a degli Studi di Firenze, Biblioteca Umanistica)
2006 Olaszország, egy hét (Biblioteca nazionale centrale di Roma)
2004 Nagy-Britannia, egy hónap (British Library)
2003 Olaszország, két hét (Universit`a degli Studi di Firenze)


image

Dr. Monok István
egyetemi tanár
az MTA Könyvtárának főigazgatója

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/544-244

honlap: http://www.monokistvan.hu

fogadóóra: hétfő, 13.30-14.30

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének docense, az irodalomtudomány kandidátusa. Zalamerenyén született, 1956. július 10-én. „Magyar-történelem szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvből speciális képzésben részesült" (Szeged, József Attila Tudományegyetem, oklevél 1982), valamint könyvtáros (Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, oklevél 1987). 1983-ban szerezte meg az egyetemi doktori címet a József Attila Tudományegyetemen. 1992-ban lett az irodalomtudomány kandidátusa. Nős, négy gyermeke van. A Szegedi Tudományegyetem docense, JGYTF és a BTK régi könyves könyvtáros képzés felelőse; tudományos főmunkatárs, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola kurzusgazdája, könyvtörténet felelőse, egyetemi docense.


Munkaviszony

2010- Szegedi Tudományegyetem, JGYTF és a BTK régi könyves könyvtáros képzés felelőse, meghívott előadó

2010- Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, egyetemi docens

2009 Jyväskylän Yliopisto - University of Jyväskylä, Hungarológiai Intézet, meghívott előadó

2008 Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Sede di Ravenna, Facolta di conservazione dei deni culturali, professore invitato

2002- Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, kurzusgazda, könyvtörténet

2000-2005 Szegedi Tudományegyetem, JGYTF és a BTK régi könyves könyvtáros képzés felelőse, tudományos főmunkatárs

2000-2001, 2007 École Pratique des Hautes Études (Paris), professeur invité

1999-2009 Országos Széchényi Könyvtár, főigazgató

1999-2000 József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar a régi könyves könyvtáros képzés felelőse (megbízás), - az egyetemi könyvtár szak megalapítása, a képzés folyamatos irányítása

1999 József Attila Tudományegyetem, Európa Tanulmányok Központ, programvezető, az Európa Művelődése szak felelőse, (megbízás) - a Szegedi Felsőoktatási Szövetség integrált európai tanulmányi PHARE pályázatának a lebonyolítása, Európa művelődése szak megalapítása, akkreditáltatása, illetve az ehhez kötődő képzésformák kialakítása

1998-2000 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, BTK könyvtártudományi doktori program, meghívott előadó

1998- Pázmány Péter Tudományegyetem, Művelődéstörténeti doktori iskola tagja

1996-1999 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Művelődéstörténeti Intézet, igazgató - az Intézet megalapítása, nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerének kialakítása, és az ide tartozó 5 tanszék munkájának összehangolása, közös képzés, kutatás indítása

1995-1999 József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a könyvtár szak felelőse (megbízás)

1993-1999 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék (tanszékvezető) - a Tanszék megszervezése, a főiskolai képzés beindítása, a megalakult Tanszék vezetése

1993-1999 József Attila Tudományegyetem, Központi Könyvtár, Régi Könyvek és Kéziratok Osztálya (tudományos tanácsadó)

1992 József Attila Tudományegyetem, egyetemi főtitkár

1989- Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék (másodállás, mb. tanszékvezető);

1982-1991 József Attila Tudományegyetem, Központi Könyvtár, Régi Könyvek és Kéziratok Osztálya (könyvtáros, főkönyvtáros) - a könyvtár régi könyv gyűjteményének megszervezése, munkatársakkal történő kialakítása, a kiadási tervek összeállítása, és a kiadványok menedzselése

 

Tanulmányok

1992 Kandidátus, irodalomtudomány

1983 Egyetemi doktor: József Attila Tudományegyetem

1987 Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, oklevél, "könyvtáros"

1982 Szeged, József Attila Tudományegyetem, oklevél: "magyar-történelem szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvből speciális képzésben részesült"

 

Oktatási terület

Régi magyar irodalomtörténet:

- JATE BTK 1983-1989

Magyarország művelődéstörténete a 16-17. században:

- JATE BTK 1987-,
- EPHE (Paris) 2000-2001, 2007

Könyv- és olvasmánytörténet a 3-17. században:

- JGYTF 1989-2005,
- JATE 1995-2005,
- EKTF 2002-,
- SZTE 2010-

A könyvtörténeti kutatás módszertana, a kommunikációrendszerek történeti változása:

- JGYTF 1989-2005,
- JATE 1995-2005,
- EKTF 2002-

Kora újkori olvasmánytörténeti forráselemzés:

- PPTE művelődéstörténeti doktori program, 1998-

A Kárpát-medence olvasás-, és könyvtártörténete:

- ELTE könyvtártudományi és reneszánsz művelődéstörténet doktori programok,
1998-2000

A könyvtörténeti kutatás módszertana, a Kárpát-medence könyvtörténete:

- Paris, EPHE 2000-2001, 2007;
- Universita di Bologna, Sede di Ravenna, Dipartimento di storie e metodi per la
conservazione dei beni culturali, 2008;
- Jyväskylän Yliopisto - University of Jyväskylä, Hungarológiai Intézet, meghívott
előadó, 2009;
- SZTE 2010-; EKTF 2010-

A könyvtárügy aktuális problémái:

- EKTF 2010-;
- SZTE 2010-

 

Kitüntetések

Miniszteri Dicséret, 1988

Tudással Magyarországért emlékplakett, 2001

Bolyai-díj (MTA), 2002

Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2004

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 2004

Gróf Mikó Imre Emléklap (Kolozsvár), 2005

Universitatea Alba Iulia, emlékplakett, 2006

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2009

Gróf Mikó Imre Emlékérem (Kolozsvár), 2009

Kálvin Emlékérem (Magyarországi Református Egyház), 2010


Kutatási programok irányítása

A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja 1992-1999 OTKA

Az európai könyvkultúra és Magyarország. Szakirodalmi szöveggyűjtemények összeállítása és kiadása 1992-1999. - Pro cultura renovanda Hungariae, PHARE

A 16-17. század magyarországi olvasmányai 1988-1999. - MKM, OM

A Kárpát-medence kora újkori művelődése. Oktatás és kutatás 1991, 1992-1993. - MTA-SOROS Alapítvány

Kora újkori iratrepertóriumok 1994-1998. - OTKA

A Kárpát-medence humanistái 1997-2000 - OTKA, BALATON, IST

Régi magyar olvasmányok virtuális könyvtára 1999-2000 - NIIF, IKTA

Bibliotheca Eruditionis 2000 - OM IKTA, OSZK

Bibliotheca Corviniana Digitalis 2002 - OSZK, UNESCO, EU

 

Szerkesztőbizottsági tag:

Magyar Könyvszemle 1990-, társszerkesztő 2000-, főszerkesztő 2008-

Szerkesztőbizottsági tag: Új Erdélyi Múzeum, majd Új Magyar Múzeum 1990-1993

Szerkesztőbizottsági tag, rovatszerkesztő: Hungarológia 1999-2001

Felelős szerkesztő: Hungarológiai Értesítő (internet változat) 1997-2001

Szerkesztőbizottsági tag: Századok 1999-2007

Szerkesztőbizottsági tag: Hungarian Studies Review (Toronto) 2000-

Szerkesztőbizottsági tag: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 2002-

Tudományos Tanács Tagja: Acta Comeniana (Praha), 2003-

Szerkesztőbizottsági tag: Italia and Italy. La rivista centro-europea della cultura italiana, Budapest, 2003-

Szerkesztőbizottsági tag: Ungarn Jahrbuch, München, 2004-

Szerkesztőbizottsági tag: Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004-2005

Szerkesztőbizottsági tag: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2007-től

 

Sorozatszerkesztő

Könyvtártörténeti Füzetek 1981-2008

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár (Petneki Áronnal) 1990-1999

Olvasmánytörténeti Dolgozatok 1991-2003

A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 1996-

Lectura 1997-1999

Libri de libris (Karsay Orsolyával) 2000-; (Gyurgyák Jánossal) 2006-2009

Nemzeti Téka (Kégli Ferenccel) 2000-2006

Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae 2002-2009

Die Hungarica-Sammlung der Bibliothek der Franckesche Stiftungen (Brigitte Klosterberggel) 2002-

Documenta Hungarorum in Gallia (Csernus Sándorral), 2002-

Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003-

Magyar Helikon (Helikon Kiadó) 2004-2005

L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite 1650-1918 - Vernetztes Europa. Beiträge des Kulturgeschichte des Buches 1650-1918, (Frédéric Barbier-vel, Marie-Elisabeth Ducreux-vel, Martin Svatossal, Ring Évával), Leipzig, Budapest 2005-

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (Akadémiai Kiadóval) 2005-

Magyar Kultúra Emlékívek (Szeged Papír KFT) 2005

Res Libraria (Universitas Kiadó, OSZK; Madas Edittel, Lipták Dórával) 2006-

Bavarica et Hungarica (OSZK, BSB, UIM; Rolf Griebellel, K. Lengyel Zsolttal), 2008-

Supplementum Corvinianum (OSZK) 2008-

Értékőrző könyvtár, hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) 2009-

 

Kuratóriumi tagság

Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a kuratórium tagja 1991-, elnöke 2002-

Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület, felügyelő bizottság elnöke, 1999-2010

Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány a külföldön lévő magyar vonatkozású dokumentumok feltárására, a kuratórium tagja 1999-2009

Conference of European National Librarians, tag 1999-, Executive committee tag, 2005-2008

Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, a kuratórium tagja 1999-2002

Informatikai és Könyvtári Szövetség, Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat vezetőségi tag 1999-2003

Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, felügyelő bizottsági tag, 2000-2003

Társadalmi szervezeteket támogató NKÖM alap, irodalmi szervezeteket támogató kuratórium tagja 2001-2005

Kuratorium des Ungarisches Institut München e. V., tag 2001-, alelnök 2002-, elnök 2007-

Szlovák Nemzeti Könyvtár Tudományos Tanácsa, tag 2001-2009

Magyar Akkreditációs Bizottság, Irodalomtudományi Bizottság, tag 2001-2006

Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ, Felügyelő Tanács tag, 2001-2002

Országos Orvostörténeti Könyvtár és Múzeum, Tudományos Tanács tag, 2001-2002

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, a kuratórium tagja, 2001-2005

MTA Könytári Bizottság tagja 2002-2008

Magyar UNESCO Bizottság tagja 2002-

Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Szakok Minőségbiztosítási ad hoc Bizottság, tag 2002-2003

Balassi Intézet Tudományos Tanácsa, tag 2002-2004

Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság tagja 2004-2007

HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 2005-

Országos Közgyűjtemények Szövetsége, tag 2005-2010, vezetőség tagja 2005-2010, elnök, 2006

Consortium of European Research Libraries, Board of Directors, tag 2005-2009

Szegedi Tudományegyetem, Gazdasági Tanács tagja, 2006-

Magyar Nyelv Múzeuma, kuratórium tagja, 2007-

Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottsága, tag, 2008-2009

Vizsolyért Alapítvány, kuratórium tagja, 2009

Rudomino, Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár (Moszkva), Tudományos Tanács, tag 2009-

Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága, elnök 2009-

MTA Közgyűlési képviselő, 2010-2013

Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács Tagja, 2010

 

Társulati tagság

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, tag 1982-2005; Társadalomtudományi Szekció elnökségi tag 1994-2002

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság), tag 1983-; VB tag 1991-; főtitkár-helyettes 1993-2006, UNESCO FILLM bureau tag (a Társaság képviseletében) 1995-; főtitkár 2006-

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984-

Az MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, tag 1987-; titkár 1991-2000

Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien, tag 1990-

Széchenyi Professzori Ösztöndíj Társaság, tag 2001, ösztöndíj: 1997-2001

Magyar Olvasás Társaság (HUNRA), tag 1996-2003, vezetőség tagja 1999-2002

Österreichische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhundert, Wien, tag 1999-2002

Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien-Heidelberg, tag 1999-

Magyar Történelmi Társulat, tag 2000-

MTA Művelődéstörténeti Bizottság tagja 2000-, titkára 2000-2005; elnöke 2005-

Magyar 18. század Kutató Társaság, tag 2000-2004, tudományos tanács tagja, 2000-2004

Université de Paris-Sorbonne IV. Centre de recherche sur l'Histoire de l'Europe centrale, membre du Conseil scientifique, 2000-

Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft, 2002-2004

 


Kiállítások kurátorsága

2002. november - 2003. január, Paris, Les trois révolutions du livre. (Könyvtörténeti viágkiállítás) Exposition du Musée des arts et Métiers - a Comité scientifique tagja voltam.

2005. november 20. - 2006. január 20. Zagreb, Nemzeti Könyvtár: Plava krv, crna tinta. Knjižnice velikaških obitelji od 1550. do 1700.

2006. március 2. - 2006. június 25. Bratislava, Nemzeti Múzeum: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500-1700.

2006. július 10 - 2006. szeptember 30. Martin, Nemzeti Múzeum és Könyvtár: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500-1700.

2006. november 24. - 2007. február 28. Budapest, OSZK: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700.

 

Konferenciák koncepcionális szervezése

1991. augusztus Szeged, III. Magyarságtudományi Világkongresszus. Régi és új peregrináció (a kongresszus főtitkáraként)

1995. május 2-5. Szeged, Internationales Symposium: Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert

1995. Wolfenbüttel, Gastseminar a XVI. századi Biblia-kiadásokról (Ötvös Péterrel)

1996. augusztus Róma, IV. Magyarságtudományi Világkongresszus. A magyar művelődés és a kereszténység (a kongresszus szervező bizottságának tagjaként)

1999. március 23-24. Szeged, Internationales Symposium: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse (Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im 17. und 18. Jahrhundert)

2000. november 8-9. Budapest, Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari (Németh Gabriellával)

2001. november 28-29. Róma, Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Második olasz-magyar könyvtáros találkozó (Németh Gabriellával)

2001. december 6-8. Lyon, Est-ouest: transferts et receptions dans le monde du livre et de l'imprimerie en Europe Centrale (mi XVIIe-debut XXe siècle). Colloque international (Frédéric Barbier-vel)

2002. november 11-13. Nápoly, Terzo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Harmadik olasz-magyar könyvtáros találkozó

2002. november 20-24. Budapest, Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Colloque international (Frédéric Barbier-vel)

2005. március 18-19. Leipzig, Internationales Kollokvium: Netzwerke des Buchwesens: die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jh. (Frédéric Barbier-vel, Matthias Middell-lel)

2006. február 22-23. Amszterdam, Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutsch cultural relations in the 17th and 18th century (August den Hollanderrel és Ferenc Postma-val)

2006. december 6-9. Paris, Temps, espaces, laguages: La Hongrie à la croisée des disciplines (a tudományos tanács tagjaként); Centre Interuniversitaire des Études Hongroises, Sorbonne III.

2007. május 3-4. Budapest, Holland-magyar symposium, peregrinati academica (August den Hollanderrel és Ferenc Postma-val)

2007. november 5-10. Wolfenbüttel, Gastseminar a wolfenbütteli korvinákról (Madas Edittel).

2007. november 15-18. Paris, Mathias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne (Jean-François Maillard-al, és Donatella Nebbiai-al)

2008. május 21-24. Budapest, Cinquante ans d'histoire du livre: De L'Apparition du livre (1958) a 2008. Bilan et projets (Frédéric Barbier-val)

2009. április 27-29. Esterházy szeminárium a moszkvai és a kismartoni kollégákkal. Budapest, OSZK.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1986: Bruxelles, 4 hónap (MÖB), Roma 2 hét (JATE)

1987: Zágráb, 1 hónap (MTA, MKM, OTKA)

1988: Kassa, 1-1 hónap (MTA, MKM, OTKA)

1989: Tours, 1 hónap (CESR)

1990: Bruxelles, 1 hónap (MÖB)

1992: Wolfenbüttel, 1 hónap (MTA Irodalomtudományi Intézet)

1993: Lyon, 1 hónap (Lyon Université I.), Wolfenbüttel, 3 hét (HAB)

1994: Wolfenbüttel, 3 hónap (MELLON)

1995: Güssing, Eisenstadt, Wien, 1-1 hónap (OTKA, OKTK, Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)

1996: Eisenstadt, Wien 1-1 hónap (OTKA, OKTK, Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)

1997: Amiens, Paris, 1-1 hónap (Amiens Université, OKTK, FEFA)

1998: Paris, Bruxelles 1-1 hónap (K+F, BALATON)

1999: Nagyszeben 1 hónap (K+F)

2000: Brassó, Paris 1-1 hónap (OTKA, EPHE)

2001: Paris 1 hónap (EPHE)

2002: Roma, 1 hónap (NKÖM)

2003: Paris, 1 hónap (MELLON)

2006: Moszkva, 2 hét (OKM)

2007: Wolfenbüttel 2 hét (HAB)

2008: Bologna, 1 hónap (Bologna, Istituto di Studi Avanzati)

2009: Moszkva (20 nap)


Könyvek - Monografikus feldolgozások

1986

Monok István: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói, 1557-1710. Budapest, 1986, Ráday Gyűjtemény. (A Ráday Gyűjtemény Füzetei 1.) 58 p.

1992

A Bibliotheca Zriniana története és állománya = History and Stock of the Bibliotheca Zriniana. Írták és összeáll. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. Szerk. Klaniczay Tibor. Budapest, 1991 [1992], Argumentum Kiadó, Zrínyi Kiadó. (Zrínyi Könyvtár 4.) 628 p.

1993

Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szeged, 1993, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok V.) 95 p.

Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Összeáll. utószó: Jankovics József, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/3.) 207 p.

András Dudith's Library. A partial reconstruction. Compiled and with an introduction by József Jankovics, István Monok. Ed. by István Monok. Szeged, 1993, Scriptum. 207 p.

1996

Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai = Bibliotheken der Familie-Rákóczi, 1588-1660. Szeged, 1996, Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit I.) LII, 285 p.

1998

Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Budapest, 1998, Balassi Kiadó. 184 p.

2003

Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, Balassi Kiadó. 238 p.

2004

Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Band II: István Monok-Péter Ötvös-Edina Zvara: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2004. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXVI.) 313 p.

2006

Monok István-Hapák József (fotó): A bibliás Rákócziak. Budapest, 2006, Kossuth Kiadó. 131 p.

Monok István-Buda Attila-Hapák József (fotó): A magyar bibliofília képeskönyve. Budapest, 2006, Korona Kiadó. 268 p.

2008

Humanistes du Bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible, par István Monok, Edina Zvara, avec la collaboration d'Eva Mârza. Turnhout, 2008, Brepols (Europa humanistica, 5) 376 p.

Monok István-Buda Attila-Hapák József (fotó): Magyar könyvkincsek (A magyar bibliofília képeskönyve. 2. változatlan kiadása) Bp., 2008, Korona Kiadó. 268 p.

 

 

Könyvek - Szövegkiadások

 

1983

A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983, JATE Központi Könyvtár. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.) 648 p.

1984

A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja Berlász Jenő. Sajtó alá rend. és a mutatót összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1984, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12.) 345 p.

Die Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn. Hrsg. von Jenő Berlász. Redigiert und das Register zusammengestellt von Katalin Keveházi, István Monok. Szeged, 1984, JATE. 304 p.

1988

Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája. Debrecen, 1619. Fakszimile kiadás. A jegyzeteket és a tanulmányt írta: Monok István. Appendix I.: H. F. P. kisebb művei. Összegyűjt. és sajtó alá rend.: Monok István. Appendix II. Sajtó alá rend. és a tanulmányt írta: Lázár István Dávid. Bp., 1988, Akadémiai Kiadó. 750, 110 p.

Partiumi könyvesházak, 1621-1730. Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah. Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga András. Szerk. Monok István, Varga András. Bp.-Szeged, 1988, MTA Könyvtára, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 14.) 585 p.

1990

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I. 1609-1616. Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lukács László, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/1.) 255 p.

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók II. 1617-1625. Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lukács László, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/2.) 256-531. p.

Balázs Mihály-Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Szeged, 1990, JATE. (Peregrinatio Hungarorum 7.) 75 p.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szerk. Monok István, Varga András. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/1.) Szeged, 1990. XIX, 320 p.

Kassa város olvasmányai, 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 15.) XII, 226 p.

Magyar utazási irodalom, 15-18. század. A válogatás és az utószó Kovács Sándor Iván, a szöveggondozás és a jegyzetek Monok István munkája. Bp., 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó. (Magyar Remekírók) 1012 p.

1991

Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.) 235 p.

1992

Szamosközy István: Analecta lapidum (1593) - Inscriptiones Romanae Albae Juliae et circa locorum (1598). Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 33.) 204 p.

István Szamosközy: Analecta lapidum (1593) - Inscriptiones Romanae Albae Juliae et circa locorum (1598). Classé pour la publication par Mihály Balázs, István Monok. Red. par István Monok. Szeged, 1992, Scriptum. 204 p.

1994

Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg), 1535-1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994, Scriptum, Burgenländisches Landesarchiv. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1. - Burgenländische Forschungen. Sonderband XIV.) XI, 578 p.

1995

Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/3.) XVI, 375 p.

1996

Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó), 1535-1740. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Red. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1996, Scriptum, Burgenländisches Landesarchiv. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.- Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.) 312 p.

2003

Magyarországi magánkönyvtárak III. Bányavárosok olvasmányai, 1533-1750. Sajtó alá rend. Viliam Čičaj, Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2003, OSZK, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/3.) XXII, 570 p.

2004

Erdélyi könyvesházak IV/1-2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1-2. Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen, 1575-1750. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók. Budapest, 2004, OSZK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/4/1-2.) LII, 1088 p.

2009

Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552-1740. Sajtó alá rendezte Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. Monok István. Bp., 2009, OSZK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/4) XV, 429 p.

 

 

Könyvek - Bibliográfiák, katalógusok

1981

Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas Károly, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek I.) XXIX, 219 p.

1982

Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Keveházi Katalin, Kokas Károly, Monok István segítségével Bariska István, Kovács József László, Ötvös Péter, Tirnitz József. Szerk. Monok István. Szeged, 1982, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek II.) XVIII, 161 p.

1983

Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek III.) XX, 171 p.

1985

Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelemségben, 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, Kokas Károly, Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg László, Varga András. Szerk. Herner János, Monok István. Szeged, 1985, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek IV.) XVII, 190 p.

1986

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1986, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus IX. Fasciculus 3.) XII, 216 p.

1989

Magyarországi magángyűjtemények, 1564-1716. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi Hedvig, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek V.) XIII, 149 p.

Intézményi gyűjtemények, 1535-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek VI.) XIX, 146 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos kézirathagyatéka. Bev., összeáll. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus IX. Fasciculus 4.) XII, 118 p.

1990

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek VII.) XIV, 159 p.

1992

A Keserű-iskola. Keserű Bálint és tanítványai Szegeden megjelent munkáinak bibliográfiája. Szerk. Monok István. Szeged, 1992. 24 p.

1994

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A Szeged-Alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 4.) 130 p.

1997

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek VIII.) XIII, 175 p.

2001

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Viliam Čičaj, Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek IX.) X, 240 p.

Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók Attila. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek X.) XI, 257 p.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1589-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek XI.) XVIII, 143 p.

2008

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008. (Könyvtártörténeti Füzetek XI.) XIII, 108 p.

 

 

Tanulmányok, adatközlések

1983

Csanaki Máté könyvjegyzéke. Magyar Könyvszemle, 1983. 256-262. p.

1984

A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. Somogyi Könyvtári Műhely, 1984. 183-186. p.

1985

Keveházi Katalin-Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. Szeged, 1985, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XXI.) 121-128. p.

A XVI-XVII. század magyarországi olvasmányai. (Régi magyarországi könyvjegyzékek összegyűjtése és publikálása.) Csongrád Megyei Könyvtáros, 1985/1-2. 15-20. p.

1987

Balázs Mihály - Monok István: Szamosközy István és a Corvina. Magyar Könyvszemle, 1986. [1987] 215-219. p.

A JATE Központi Könyvtár XVI. századi könyveiről. Csongrád Megyei Könyvtáros. 1987/1-2. 40-43.

Balázs Mihály-Monok István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában. (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről.) In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1987, Gondolat. 249-262. p.

Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok. Szerk. Kovács Sándor Iván. Budapest, 1987, ELTE BTK. 151-172. p.

Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században. (Bibliográfiai összefoglalás). In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Szerk. Bálint István János. Budapest, 1987, OSZK. 55-63. p.

1988

XVI-XVII. századi olvasmánykultúránk. Magyar Könyvszemle, 1988. 78-82. p.

Cseffei László (1592-1662). Századok, 1988. 622-647. p.

Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezéskiadásban. Magyar Könyvszemle, 1987/4. [1988] 317-327. p.

Keveházi Katalin-Monok István: Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténete és a tizenötéves háború eseményeihez. Szeged, 1988, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XXV.) 151-163. p.

Olvasmánytörténeti forrásaink - értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerk. Zombori István. Szeged, 1988, Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 169-181. p.

Zrínyi Miklós a könyvgyűjtő. (A csáktornyai könyvtár). Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88. [1988] 175-179. p.

1989

A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. I. Szeged, 1989, JATE. 37-76. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 3.

Egy flamand utazó pozsonyi élményei 1662-ből. - De belevenissen van een Vlaams reiziger in Pozsony (1662). Erasmus, 1989. tavasz. 31-34. p.

Johannes Polyander magyar kapcsolataihoz. In: Tudóslevelek. Művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797. Szerk. Herner János. Szeged, 1989, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 23.) 89-114. p.

Mária királyné könyvtárai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kulcsár Péter, Mader Béla, Monok István. Szeged, 1989, JATE. 99-104. p.

Monok István-Karácsonyi Béla-Ötvös Péter: Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. Magyar Könyvszemle, 1989. 71-72. p.

1990

Adalékok iktári Bethlen Péter peregrinációja történetéhez. I. Idősb Bethlen István levelei 1625-1628. Budapest, 1990, Ráday Gyűjtemény. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI.) 193-205. p.

Balázs Mihály-Monok István-Varga András; Tar Ibolya (ford.): Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. II. Szeged, 1990, JATE. 37-101. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 11.

Monok István-Keveházi Katalin: A Csongrád megyei Leveltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Szerk. Galavics Géza, Keserű Bálint, Herner János Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.) 65-82. p.

Monok István-Péter Katalin: Felmérés hithűségről 1638-ban. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. II. Szeged, 1990, JATE. 111-142. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 14.

Újabb adatok id. Bethlen István patrónusi tevékenységéhez. Budapest, 1990, Ráday Gyűjtemény. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI.) 208-209. p.

1991

Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16-17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 5. Berlin, 1990. [1991] 81-88. p.

1992

Balázs Mihály - Monok István; Tar Ibolya (ford.): Az első magyar ars historica: Szamosközy István Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. IV. Szeged, 1992, JATE. 49-86. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 27.

Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1992. 11 p.

Monok István-Németh Noémi: Isaac Basire könyvei a nagyenyedi református kollégium könyvtárában (1679-1680). Magyar Könyvszemle, 1992. 256-264. p.

1993

Grüll Tibor-Monok István: Der Katalog der Ungnad-Truber Druckerei in Urach (Tübingen) im Bestand des Stadtarchivs von Sopron (Ödenburg) in Ungarn. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 1992. 77-81. p.

A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek mint a hungarika-kutatás forrásai. Hungarológia, 1993/2. 107-116. p.

1994

Bevezetés a XVI-XVIII. századi magyarországi olvasmánytörténeti források tipológiájához. Klaniczay Emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Budapest, 1994, Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézete. 410-417. p.

Jankovics József-Monok István: Dudith András könyvtára. Magyar Könyvszemle, 1994. 16-27. p.

Verancsics Faustus Ostende kikötőjének megerősítéséről. Vár Ucca tizenhét, 1994/3. 151-152. p.

1995

Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism - La luminism. Sub redactia Ion Chiorean. Târgu Mureş, 1994. [1995] 29-42. p.

Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI-XVII. századi olvasmányaiban (Ruszt, Sopron, Kőszeg). Hungarológia, 6. köt. Budapest, 1995. 231-244. p.

A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a XVI-XVII. században. CaféBábel, 14. kötet (Gyűjtés). 1994/4. 59-68. p.

Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban, 1526-1671. Csongrád Megyei Könyvtáros, 1994. 49-60. p.

Jean-François Van de Velde (1743-1823) kézirathagyatékának magyar vonatkozású iratai. Magyar Könyvszemle, 1995. 106-108. p.

1996

Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenländische Heimatblätter, 57(1995) [1996] 174-185. p.

La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526 et 1671. Cahiers d'études hongroises, Vol. 7/1995. [1996] 38-50. p.

Ortodoxia és humanitás. Iskolakultúra, 1996/9. 28-33. p.

"Libri in publica libraria exules scholastici". Kísérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarországon. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. Budapest, 1996, Universitas. 181-187. p.

Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI-XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 393-401. p.

A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások, 1980-1995. (Esettanulmány). Könyvtári Figyelő, 1996/1. 23-29. p.

Die buchgeschichtlichen Forschungen in Szeged, 1980-1995. Frühneuzeit-Info, 7(1996) Nr. 2. 253-258. p.

1997

Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében, 1660-1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve. = Four Hundred Years of Cartesianisme. = Quatre siècles de cartésianisme. Szerk. Csejtei Dezső, Dékány András, Laczkó Sándor. Szeged, 1996 [1997], Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány. (Ész - Élet - Egzisztencia V.) 297-305. p.

[Bevezetés] "A Kárpát-medence könyves műveltsége. Az írásbeliség, a könyv, a könyvtár és az olvasás a Kárpát-medencében 1750-ig" [című Iskolakultúra számhoz] Iskolakultúra, 1997/5. 3-4. p.

Könyvtárak és olvasás, 1526-1750. Iskolakultúra, 1997/5. 17-22. p.

Private Bibliotheken in Ungarn im 16 Jahrhundert. In: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance. Hrsg. von Werner Arnold. Wiesbaden, 1997, Harrassowitz. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 16.) 31-54. p.

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Könyvtári Figyelő, 7(43) 1997/3. 485-498. p.

Olvasó vagy gyűjtő? A könyvgyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997, JATE BTK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35.) 401-414. p.

1998

A magyarországi könyvtártörténeti kutatásokról. Iskolakultúra, 1998/1. 114-116. p.

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Valóság, 1998/5. 95-104. p.

Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. Hrsg. von Bodo Guthmüller. Wiesbaden, 1998, Harrassowitz. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 17.) 137-150. p.

Leser oder Sammler? Die Veränderung der Buchsammel- und Lesegewohnheiten an der Wende des 17-18. Jahrhunderts. Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Wien, 1997. (Jahrbuch der Österrechischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts. Bd. 12.)127-142. p.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása. (Kutatástörténeti áttekintés). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 1998/1-2. 203-207. p.

Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1998, Scriptum Rt. 71-80. p.

1999

Forschungen zur Bibliotheks- und Lesegeschichte im Rahmen der Rezeption von Geistesströmungen am Beispiel Ungarn. Frühneuzeit-Info, 9(1998) [1999] Nr. 2. 180-184. p.

A 16. századi köznemesség műveltségéről. In: Nádasdy Tamás (1498-1562). Tudományos emlékülés: 1998. Szeptember 10-11. Szerk. Söptei István. Sárvár, 1999, Nádasdy Ferenc Múzeum. 105-115. p.

A szomszédos országokban folyó könyvtörténeti kutatásokról. Néhány figyelemreméltó katalógus (1978-1998). Magyar Könyvszemle, 1999. 120-130. p.

A nagyenyedi kollégium 1774. évi katalógusa. In: Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, 1999, ELTE. 127-130. p.

2000

Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Reformation und Gegenreformation im Pannonischen Raum. 13-14. Schlaininger Gespräche 1993/1994. Red. von Gustav Reigrabner, Gerald Schlag. Eisenstadt, 2000. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Bd. 102.) 193-202. p.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvasmánytörténeti forrásértékéről. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór - irodalom - szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. II. kötet. Szerk. Balázs Géza et al. Budapest, 2000, ELTE BTK. 661-670. p.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le bassin des Carpathes. - Dvacet let výzkumu knižni kultury v Karpatské pánvi. In: K výzkumu zámeckých mešťánských a církevních knihoven. (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles.) Ed. Jitka Radimská. Opera romanica. Vol. 1. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budejovice, 2000. [2001] 53-85. p.

2001

A ferences könyvkultúráról és könyvtárakról. In: Takács J. Ince-Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. Szerk. Kapiller Imre. Pápa-Zalaegerszeg, 2001, Mezei Zsolt, Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 886-895. p.

Libri ecclesiae pastorumque - Zeugnisse der Protokolle der Kirchenvisitationen. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Vorwort von Frédéric Barbier. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.) 43-53. p.

2002

A nemzeti könyvtár történetéről. In: Kincsek a nemzet könyvtárából. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

History of the National Library. In: Treasures of the Hungarian National Library. Ed. by István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

Über die Geschichte der Nationalbibliothek. In: Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Hrsg. von István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

La bibliophilie en Hongrie au XVIIIe siècle. Art et métiers du livre, 2002. Nr. 230. 20-25. p.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le bassin des Carpates. Revue française d'histoire du livre. Genève, Droz, 2001 [2002]. 199-222. p.

A magyar olvasó históriája. In: 21. századi enciklopédia. Magyar irodalom. Szerk. Borbély Sándor. Budapest, 2002, Pannonica Kiadó. 7-15 p.

Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerk. Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely, 2002, Mentor Kiadó. 360-379. p.

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. In: Aere perennius - Ércnél maradandóbb. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum 200 éve. (Kiállítás katalógusa.) Szerk. Ferenczy Endréné. Budapest, 2002, OSZK. 9-15. p.

A francia könyv jelenléte a magyarországi olvasmányanyagban a 16-18. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Budapest, 2002, MTA TTI. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 2.) 279-290. p.

Questioni aperte nella storia della Bibliotheca Corviniana agli albori dell'eta moderna. In: Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490). A cura di Ernesto Milano. Modena, 2002, Il Bulino. 33-41. p.

2003

Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI-XVII. században. Muratáj, 2002. [2003] 51-66. p.

Aktuelle Forschungen und historische Quellen zu den kulturellen Beziehungen zwischen Halle und Ungarn. In: Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von Attila Verók, György Rózsa. Halle-Tübingen, 2003, Niemeyer. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 7.) IX-XIII. p.

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Könyvtári Figyelő, 2002/4. [2003] 643-651. p.

Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. Die Reste einer württenbergischen protestantischen Bibliothek in Güssing. In: Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart. Hrsg. von Gyula Kurucz. Stuttgart, 2003. 138-146. p.

Lesende Magnaten und Bürger im Westungarn. In: Bibliothekar und Forscher. Beiträge zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Norbert Frank zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Felix Tobler. Eisenstadt, 2003. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXV.) 179-190. p.

Über die höfischen Bibliotheken des 16-17. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Acta Comeniana, 15-16 (2002) [2003] 127-140. p.

A 16. századi erdélyi nyomdászok szöveghagyományozó tevékenysége. In: Fata libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Szerk. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2003, OSZK. 107-116. p.

Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. Magyar Könyvszemle, 2003. 205-211. p.

Philipp Melanchthon bejegyzése az Országos Széchényi Könyvtár egyik Lucianus-kötetében. Magyar Könyvszemle, 2003. 325-327. p.

A magyarországi könyvbehozatal ellenőrzése a 18. század elején - esettanulmány. In: Vándorutak - Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Budapest, 2003, Archaeolingua Kiadó. 553-558. p.

2004

Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár alapítása. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. A Széchenyi-család. A 2002. április 25-26-án megtartott konferencia előadásai. Szerk. Czoma László. Keszthely, 2003 [2004]. (Kastélykonferenciák II.) 41-52. p.

Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyány-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler. Bremen, 2004, Edition Lumière. 75-90. p.

Les bibliothèques aristocratiques en Hongrie au XVIIIe siècle et la fondation de la Bibliothèque Nationale. In: Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles: "Le lecteur et sa bibliothèque". Ed. par Jitka Radimská. České Budějovice, 2003. [2004] (Opera Romanica, 4. Editio Universitatis Bohemiae meridionalis) 377-392. p.

Cara patria ac publica utilitas. Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Századok, 138(2004), 739-748. p.

Deux siècles de culture de la lecture dans le Bassin des Carpathes (1526-1730). In: Le berceau du livre: autour des incunables. Études et essais offerts au Professeur Pierre Aquilon par ses elèves, ses collègues et ses amis. Sous la dir. de Frédéric Barbier. Numéro spéciale de la Revue française d'histoire du livre. Genève, Droz, 2003. [2004] 297-306. p.

Halle és Magyarország kulturális kapcsolatainak forrásairól. Irodalomismeret, 2004/3. 142-146. p.

Nyitott kérdések a Bibliotheca Corviniana kora újkori történetében. In: A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp., 2004, Corvina Kiadó, OSZK. 45-63. p.

Drucker in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert als Vermittler der Texte. In: Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Hrsg. von Ulrich A. Wien, Kurt Zach. Berlin-Köln-Wien, 2004, Böhlau. (Siebenbürgisches Archiv, Bd. 37.) 205-217. p.

2005

Az olvasott örökség - hagyomány és megújulás. In: Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Budapest, 2005, OSZK, Akadémiai Kiadó. 83-92. p.; ugyanez rövidítve: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14(2005) Nr. 1. 3-10. p.

Le contrôle et la circulation des livres protestants en Hongrie après l'expulsion des Turcs. In: Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois, 1650-1850. Ed. par Marie-Elisabeth Ducreux, Martin Svatoš. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en résaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. I.) 105-115. p.

Influences françaises dans les lectures hongroises, 1660-1760. In: Est-ouest: Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe-XXe siècle). Ed. par Frédéric Barbier. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. II.) 235-245. p.

Le projet de Ferenc Széchényi et la fondation de la Bibliothèque nationale hongroise. In: Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. III.) 87-100. p.

Lecteurs et lectures en Hongrie: quelques aspects d'une histoire originale. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005) 267-276. p.

De l'histoire de la Bibliotheque nationale de Hongrie. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005) 299-312. p.

Arisztokraták és könyvkultúra a XVI-XVII. században két birodalom határán. - A Bánffy-család alsólindvai udvara és könyves műveltsége. - A Nádasdy-család sárvári és pottendorfi udvara és könyves műveltsége. - A Batthyány-család németújvári udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Budapest, 2005, OSZK. 11-16., 61-104. p.

Velikaši i kultúra knjige u 16. i 17. stoljeći na granici dviju država. - Donjolendavski dvor obitelji Bánffy/Banić i njihova knjiľna naobrazba. - Sárvánski i pottendorffski dvor obitelji Nádasdy i njihova knjižna naobrazba. - Güssinški dvor obitelji Bátthyány i njihova knjiľna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Knjižnice velikaških obitelji od 1550. do 1700. Urednik: Ivan Kosić. Zagreb, 2005, NSK. 11-16., 61-104. p.

Aristocrats and Book Culture at the Border of Two Empires in the 16th and 17th Centuries. - The Bánffy Family's Court in Alsólindva and its Book Culture. - The Nádasdy Courts in Sárvár and Pottendorff and their Book Culture. - The Batthyány Court in Németújvár and its Book Culture. In: Blue Blood, Black Ink. Book Collection of Aristocratic Families from 1500 to 1700. Ed. by István Monok. Budapest, 2005, OSZK. 11-16., 61-104. p.

Aristokrati a knižná kultúra na hraniciach dvoch ríš. Dvor rodiny Bánfiovcov v Dolnej Lindave a knižná kultúra. Dvor rodiny Nádašdyovcov v Sárvári a Pottendorffe a knižná kultúra. Dvor rodiny Baťanovcov v Güssingu a knižná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500-1700. Katalóg zostavila: Klára Komorová. Martin, 2005, SNK. 11-16., 61-104. p.

Ungarische Bibliotheken im Ausland in der frühen Neuzeit. In: Bibliotheca Nationis Hungariae. Die Ungarische Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle. Die Katalog aus dem Jahr 1755. Textausgabe. Hrsg. von Ildikó Gábor unter Mitwirkung von Silke Trojahn. Hildelsheim-Zürich-New York, 2005, Olms Verlag. 17-19. p.

Exulanten aus Bayern, Oberpfalz und Pfalz am Batthyány-Hof an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts. Ungarn Jahrbuch, 2004. [2005] 331-340. p.

A lőcsei polgárok olvasmányairól a XVI-XVII. században. Wiener Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik (Universität Wien), 2005. 1-8. p.

2006

The Distribution of Works by Erasmus in the Carpathian Basin during the Sixteenth and Seventeenth Centuries. (Summary of Statistical Spread). In: Republic of letters, humanism, humanities. Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999 ed. by Marcell Sebők. Budapest, 2005 [2006], Collegium Budapest. (Workshop series 15.) 35-43. p.

Aristokraten und Buchkultur zwischen den Machtbereichen. Hof und Buchkultur der Familie Bánffy in Unterlimbach. Hof und Buchkultur der Familie Nádasdy in Sárvár und Pottendorf. Hof und Buchkultur der Familie Batthyány in Güssing. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Aristokratische Büchersammlungen von 1500 bis 1700. Eisenstadt, 2006. 11-15., 62-109. p.

Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century. Ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam-Budapest, 2006, Universiteit van Amsterdam, OSZK. 43-54. p.

Könyvkultúra és írásbeliség. II. Kora újkor. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VI. kolostorhálózat-Lestyán. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, Balassi Kiadó. 177-209. p.

Batthyány Boldizsár, a franciás. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus XXIX. Ötvös Péter Festschrift. Szeged, 2006. 185-198. p.

2007

Az erdélyi könyvtörténetírás történetének vázlata. In: Az erélyi magyar tudomány történetéből. A Magyar Tudományos Napja Erdélyben 2005. évi fórumán elhangzott előadások. Szerk. Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla. Kolozsvár, 2006. [2007] 28-41. p.

History of the Hungarian National Library. Alexandria 18(3), 2006. [2007] 143-149. p.

Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI-XVII. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, 2007, Édition Lumiere. (Presse und Geschichte - Neue Beiträge. Bd. 24.) 157-169. p.

Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 2004. április 22-23-án megtartott konferencia előadásai. Szerk. Czoma László. Keszthely, 2005 [2007!], Kastélymúzeum (Kastélykonferenciák, III.) 91-101. p.

Kit nevezhetünk könyvtárosnak a XVI-XVIII. századbeli Magyarországon? In: "Mert a szívnek teljességéből szól a száj." Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged, 2007, SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 156-164. p.

Qu'est-ce qu'un bibliothécaire en Hongrie a l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)? Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 319-328. p.

Az alsópapság szerepe az európai szellemi áramlatok befogadásában a kora újkori Magyarországon. In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Budapest, 2007, METEM. (METEM könyvek, 62.) 89-103. p.

Hagyományos és nonkonformista olvasmányok Nyugat-Magyarországon (1550-1650). In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter. Budapest, 2007, MTA TTI. (Történelmi Szemle, 2007/2. szám CD-ROM melléklete), 465-483. p.

A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában. Statisztikai megközelítések. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Szerk. Kalmár János. Budapest, 2007, Universitas Kiadó. 35-38. p.

Die Rolle der bayerischen Buchdruckerkunst in der Rekatolisierung Ungarns. Ungarn Jahrbuch, Bd. 28. 2005-2007. 369-375. p.

Mátyás király könyvtára. In: Mátyás Graduale. Szerk. Rappai Zsuzsa. Budapest, 2007, Kossuth Kiadó, OSZK. 17-19. p.

A könyv és olvasója. In: Hétköznapi élet a Habsburgok korában, 1740-1815. Szerk. H. Balázs Éva, Krász Lilla, Kurucz György. Budapest, 2007, Corvina Kiadó. 110-113. p.

A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk. Jekatyerina Jurjevna Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Budapest, 2007. 91-110. p.

2008

Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in Westungarn zwischen 1550 und 1650. In: Buch- und Wissentransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der frühen Neuzeit. Hrsg. von Detlef Halberland, unter Mitarbeit von Tünde Katona. München, 2007 [2008], Oldenburg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 34.)

A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Részmérleg egy hosszú alapkutatás eredményeiről. In: "Apró cseppekből lesz a zápor." Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Szeged, 2008, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (Habent sua fata libelli IV.) 23-43. p.

Gens du livre en Hongrie, 1473-1948. Une base de données. 1-8. p.

A bázeli könyvkiadók és a 16. századi magyarországi tudós könyvtárak. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie" A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Szerk.: Bartók István, Hegedűs Béla, Szegedy-Maszák Mihály, Szentpéteri Márton, Seláf Levente, Veres András. Bp., 2008, MTA ITI. 219-225. p.

Izucsenije vozvrasennüh v Sarospatak biblij szemji Rakoci. In: Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Jekatyerina Jurjevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 53-71. p.

L'histoire du livre dans les bassin des Carpates et l'historiographie des trente dernière années. In: L'Europa Centro Orientale a la storiografia post 1989. Mutamenti linguisici, storici e transizione socio-politica. A cura di Gaetano Platania. Viterbo, 2008, Sette Città, 233-259. p.

La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (XVIeme-XVIIIeme siècles). In: Cahiers d'études hongroises 14. 2007/2008. Temps, espaces, langages. La Hongrie a la croisée des disciplines. Actes du Collque organisé pour le 21e anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises (2006). Tome II. Paris, 2008, Harmattan. 297-305. p.

Die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Teilbilanz der Ergebnisse einer langen Grundlagenforschung (1980-2007). Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 2008/1. 7-31. p.

Patrimoine en lecture - Tradition et renouvellement dans l'histoire de la réception des idées européennes en Hongrie et en Transylvanie. In: Contribution a l'histoire intellectuelle de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Budapest-Leipzig, 2008, OSZK-Universitätsverlag. 109-121. p.

Magyar diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a 17-18. század fordulóján. In: "Nem sűlyed az emberiség! ." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk.: Jankovics József. Felelős szerk.: Császtvay Tünde. Szerk.: Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán. Bp., 2008, MTA ITI. p. 1025-1034.

A Bibliotheca Corviniana és a nyomtatott könyvek. Magyar Könyvszemle, 2008. 256-271.

Les langues de la lecture dans la Hongrie moderne (1526-milieu XVIIIe siècle. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 4(2008) 137-148. p.

Mátyás és az európai kortárs gyűjtemények. Honismeret XXXVI(2008) 6. szám, 3-11. p.

2009

"Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum" Az "et amicorum" bejegyzésről és a közös könyvhasználatról. In: Humanizmus és gratuláció. Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk.: Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Bp., 2009, Balassi Kiadó. 266-276. p.

Kiegészítés a Marsili-hagyaték magyar vonatkozásaihoz. Magyar Könyvszemle, 2009. 88-95. p.

La Bibliotheca Corviniana et les imprimés. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 161-175. p.

Kruppa Tamás-Monok István: Bornemisza Ferenc és Cseffei László követjárása az európai udvarokban a pozsonyi békekötés után (1627-1628). Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009. 7-14. p.

Quelle distance entre la Transylvanie et l'Angleterre? Les ambassadeurs de Gabor Bethlen dans les cours européennes apres la paix de Presbourg. In: Relazioni internazionali e diplomazia nell'Europa Centro-Orientale, tra eta moderna e contemporanea. Atti del Colloquio Internazionale (Attigliano 4-6 dicembre 2008), a cura di Gaetano Platania. Viterbo, 2009, Sette citta. 53-66. p.

Lőcse város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: Könyvek által a világ... Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Szerk.: Bányai Réka, Spielmann-Sebestyén Mihály. Marosvásárhely, 2009, Teleki Téka Alapítvány. 199-211. p.

 

Lexikonok, enciklopédiák

1994

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk.: Péter László. Budapest, 1994, Akadémiai Kiadó. Címszavak: Ádám János, Michael Alard, Bethlen Elek, Bezerédi Zsigmond, Cseffei László, Hans Dernschwam, Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám, David Fröhlich, Gyulafy Lestár, Haller Gábor, Michael Halicius, Háportoni Forró Pál, Johann Hertel, Zalánkeményi Kakas István, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti Gergely, Kecskés János, Konstantinápoly leírása, Kornis György, Mikulich Sándor, Nadányi Mihály, Pongrácz Imre, Révay Ferenc, Georg Schuller, Sennyei László.

1997

Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk.: Sipos Lajos. Budapest, 1997, Dunakanyar 2000 Kiadó. 259-261. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

1999

Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. The Hungarian Libraries in the Mirror of a Millenium. Die ungarischen Bibliotheken im Spiegel eines Jahrtausends. Főszerk.: Tószegi Zsuzsanna. CD-ROM. Budapest, 1999, Neumann KHT: XVI-XVIII. század: erdélyi fejedelmi könyvtár, főúri könyvtárak, humanisták, iskolai és szerzetesi könyvtárak (kivéve a jezsuitákat és a piaristákat).

2000

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk.: Péter László. 2. kiadás. Budapest, 2000, Akadémiai Kiadó. Címszavak: Ádám János, Michael Alard, Bethlen Elek, Bezerédi Zsigmond, Cseffei László, Hans Dernschwam, Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám, David Fröhlich, Gyulafy Lestár, Haller Gábor, Michael Halicius, Háportoni Forró Pál, Johann Hertel, Zalánkeményi Kakas István, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti Gergely, Kecskés János, Konstantinápoly leírása, Kornis György, Mikulich Sándor, Nadányi Mihály, Pongrácz Imre, Révay Ferenc, Georg Schuller, Sennyei László. - ugyanez CD-ROM kiadásban is.

2002

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Főszerk.: Sipos Lajos. 2. kiadás. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 388-392. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

2003

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. I. Aachen-Bylica. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2003, Balassi Kiadó. Címszavak: Apafi-könyvtárak, Batthyány-könyvtárak, bencés könyvtárak, Bethlen-könyvtárak, Bezerédi Zsigmond.

2004

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. I. Calcagnini-Falkoner. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2004, Balassi Kiadó. Címszavak: Cseffei László, Dudith-könyvtár, egri Főegyházmegyei Könyvtár, Esterházy-könyvtár.

2005

Hongrie, bibliothèques. In: Dictionnaire encyclopédique du livre. Sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer. Paris, 2005, Edition du Cercle de la Librairie. 486-489. p.

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. III. Falkonéta-Halászat. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2005, Balassi Kiadó. Címszó: Festetics-könyvtár

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IV. Halételek-Jordán. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2005, Balassi Kiadó. Címszó: Michael Halicius, Haller Gábor, Háportoni Forró Pál, Illésházy-könyvtárak, Jankovich Miklós (könyvtára), jezsuita könyvtárak.

2006

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. V. Jordánszky-kódex-kolostorépítészet. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, Balassi Kiadó. Címszó: kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti K. Gergely, Kecskés János

2007

Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. VII. Schuhe bauen - Uzès. Stuttgart, 2007, Hiersemann. Ungarn, Bibliotheken: 579-580. p.

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VII. Lethenyei-műgyűjtemény. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2007, Balassi Kiadó. Címszó: Majthényi György, Mikulich Sándor.

2008

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VIII. Műhely-paleográfia. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2008, Balassi Kiadó. Címszó: Nadányi Mihály, Nádasdy-könyvtárak.

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Főszerk. Sipos Lajos. 2. jav. kiad. Bp., 2008, Universitas Kiadó, 259-261. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

2009

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IX. Pálffy-rénes forint. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2008, Balassi Kiadó. Címszó: Pálffy-könyvtárak, pálos könyvtárak, pécsi püspöki könyvtár, Pongrácz Imre, Ráday-könyvtárak, Rákóczi-könyvtárak.

 

Könyvtárügy

1999

A Nemzeti Könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8(1999) 12. 6-15. p.

Kutatás, állományfejlesztés, szerzővé válás. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8(1999) Nr. 9. 7-12. p.

Magyar könyvtárak idegen kulturális környezetben. - Hungarológia, 1(1999) 1-2. 37-49. p.

Vázlat a nemzeti könyvtár együttműködési stratégiájáról. - Könyvtári Levelező/Lap, 1999/10. 10-13. p.

2000

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: bibliothecarius doctus. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 9. 9-16. p.

A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 6. 18-23. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a határokon kívüli magyar könyvtárak ellátásában. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 7. 12-18. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában. - Könyvesház 1. A Művelődés melléklete, 9(2000) 2-4 p. (az előző egy rövidített változata, Újvári Mária széljegyzetével: p. 5.)

Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények? - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 1. 6-11. p.

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás. - Könyvtári Figyelő. Új folyam, 9(1999) [2000]. 524-526. p. - ugyanez: OSZK Híradó, XLII(1999) [2000]. 7-8. p.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére. - Könyvtári Figyelő. Új folyam, 9(1999) [2000]. 489-497. p.

2001

Gondolatok a könyvtárról. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Magyar Könyvszemle, 2001. 140-142. p.

Monok István-Ötvös Péter: Die Ausbildung von wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in Ungarn am Beispiel von Szeged. - Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 48(2001), Heft. 2. 43-45. p.

2002

A Magyar Könyvszemle meg nem jelenhetett évfolyama 1947-ből. - Magyar Könyvszemle, 2001 [2002]. 489-494. p.

A nemzeti könyvtár évfordulójára. - Könyv, könyvtár, könyvtáros 11(2002) Nr. 7. 3-6. p.

Alexandria óta változatlanul. Nemzeti könyvtár a változó időben. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2002). Nr. 1. 5-10. p.

I progetti della digitalizzazione della Biblioteca Nazionale Széchényi. - Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási tervei. Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Második olasz-magyar könyvtáros találkozó. Roma, 2001. november 29. Szerk. Németh Gabriella. Bp., 2002, OSZK. 20-29. p.

2003

A hatalom és a közgyűjtemények. Bevezető gondolatok egy szimpózium munkájához. In: A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Bp., 2003, OSZK, Gondolat Kiadó. 7-14. p.

Bibliotheque Nationale Széchényi, Budapest (Fonds anciens). - Nouvelles du Livre Ancien, (Paris) 2003. Nr. 112. 3-4. p.

Beszélgetés Monok Istvánnal az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával (Szabó Béla István). - Papírlap, 2003/1. 15-18. p.

A magyar múzeumok és könyvtárak következő kétszáz éve elé. In: Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, Vitéz János Katolikus Főiskola, 2002. június 26-28. Szerk. Lengyelné Kurucz Katalin. Bp., 2003, Pulszky Társaság. 31-39. p.

2004

Hozzászólás "A filológia és a digitális barbárság" beszélgetéshez.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére. - Könyvtári Figyelő, 2004. 291-306. p.

Az 1850 előtti kéziratok és régi könyvek közös katalógusa. - Könyvtári Levelező/Lap, 2004/7. 3-5. p.

Les bibliothèques hongroises et le Consortium of European Research Libraries.

La ricerca del materiale ungherese nelle biblioteche statali d'Italia. Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004. 11-14. p.

"Sok minden megváltozott az OSZK-ban". Beszélgetés Monok Istvánnal. (Mezey László Miklós, Vajda Kornél) - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13(2004). Nr. 8. 3-9. p.

Helyismereti célú digitalizálás és a Nemzeti Digitális Könyvtár. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13(2004). Nr. 9. 14-19. p.

2005

Helyismereti célú digitalizálás és a Nemzeti Digitális Könyvtár. In: Helyismeret-digitalizálás-Európai Unió. Helyismereti könyvtárosok XI. országos tanácskozása. Szolnok, 2004. július 14-16. Szerk. Takáts Béla. Szolnok, 2005. 10-17. p. (CD-ROM is)

A közgyűjteményi tudományos napok. In: Közgyűjteményi tudományos napok I. Sopron. Szerk. Ekler Péter. Bp., 2005, OSZK, Gondolat. (Nemzeti Téka) 7-13. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. Mikes International (Den Haag), 5(2005) 1. szám, 55-58. p.

2006

La Bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. - Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2005 [2006]. 258-262. p.

2007

National Libraries in Changing Times. In: 400th Anniversary of the National and University Library in Zagreb. Proceedings of the Scientific Conference. Zagreb, 9 - 11 May 2007. Ed. by Mirna Willer. Zagreb, 2007, NSK. (papír és CD-ROM kiadás) 48-55. p.

Nacionalne knjiľnice u vremenima promjena. In: 400. obljetnica Nacionalne i Sveučiliąne Knjiľnice u Zagrebu. Znanstveno-stručni skup. Zagreb, 9-11. svibnja 2007. Red. Mirna Willer. Zagreb, 2007, NSK. (CD-ROM kiadás) 79-86. p.

A nemzeti könyvtár és a határon túli könyvtárak - változó szerepek. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16(2007). Nr. 8. 45-52. p.

The Union Catalogue of Rare Book Collections int he Carpatian Basin: about the Expert System on Book History in Hungary. CERL Papers VII(2007) 7-14. p.

2009

A bassanoi Remondini Múzeum. Magyar Könyvszemle, 2008 [2009] 455-457. p.

A köteles példányról szóló párbeszéd kapcsán. Hipertext.hu

Időkapszula, vagy szolgáltató üzem? A könyvtárak ereje és gyengeségei. NETWORKSHOP 2009. Szeged, 2009. április 15. (Video); papíron: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18(2009) Nr. 6. 3-11. p.

Le Supplementum Corvinianum et le programme "Corvina" de la Bibliotheque nationale Széchényi. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 7-10. p.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére.

A kutya meg a farka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Digitális Adattár szerepe a könyvtári dokumentumok digitális összegyűjtésében, szolgáltatásában és megőrzésében. (egy 2006 szeptemberi hozzászólás)

 

Hungarológia

1995

Hungarológia Magyarországon. "... a hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel". Hungarologische Beiträge, Bd. 4. Jyväskylä, 1995. 67-71. p.

1997

A magyar művelődés és a kereszténység. IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15. Belvedere, IX(1997) 1-2. 98-99. p.

A magyar művelődés és a kereszténység. IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 8(1996) [1997] 3-4. sz. 223-224. p.

2000

Jankovics József-Monok István: A hungarológiáról és magyarországi intézményeiről. Hungarológia, 2(2000) 1-2. 43-52. p.

2001

Jankovics József-Monok István: Milyen legyen - ha van is meg nincs is? Hungarológia, 2(2000) 3. 309-312. p.

Le ricerche di storia delle relazioni italo-ungheresi viste da un bibliotecario. - Olasz-magyar kapcsolattörténeti kutatásokról a könyvtáros szemével. In: Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Budapest, 9-10 novembre 2000. Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria. - Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. Budapest, 2000. november 9-10. Az olaszországi hungarika- és a magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei. Szerk. Németh Gabriella. Budapest, 2001. 26-33. p.

2004

La ricerca del materiale ungherese nelle biblioteche statali d'Italia. In: Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004. 11-14. p.

2006

A művelődéstörténeti kutatásokról. Magyar Tudomány, 2006. 818-830. p.

Végeredmény vagy kiindulópont? Kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról. (Tuomo Lahdelma, Lauter Éva, Monok István, Bene Sándor, Csernus Sándor, Fazekas Tiborc, Gömöri György, K. Lengyel Zsolt, Módos Péter, Ujváry Gábor). Európai utas, XVI(2006) 2-3. 130-141. p.

2008

La situation des études hongroises en Europe. Table ronde avec la participation de István Monok, Françoise Allaire, Andrea Seidler, Holger Fischer, Gyöngyvér Völgyes, Tonu Seilenthal. In: Cahiers d'études hongroises 14. 2007/2008. Temps, espaces, langages. La Hongrie a la croisée des disciplines. Actes du Colloque organisé pour le 21e anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises (2006). Tome II. Paris, 2008, Harmattan. Atelier de clôture: 547-562. p.

 

Kötetszerkesztés

1980

Régi magyar irodalmunk és európai háttere. Az egyetemi magyar irodalmi diákkörök konferenciája. Szeged, 1978. Szerk. Bartók István, Monok István. Szeged, 1980, JATE. 304 p.

1989

Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kulcsár Péter, Mader Béla, Monok István. Szeged, 1989, JATE. 157 p.

1990

A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Összeáll. Kósáné Horváth Mária. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus X. Fasciculus 4.) 51 p.

1991

Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 3.) 47 p.

Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/1.) 171 p.

Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata, 1684. Sajtó alá rend. Madas Edit. Ford. Madas Edit, Szovák Kornél. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31.) 145 p.

Kénosi Tőzsér János: De typographiis et typographis Unitariorum in Transylvania. - Bibliotheca Scriptorum Transylvano-unitariorum. Compiled by Ferenc Földesi. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 32.) XXIV, 194 p.

Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok III.) 50 p.

Pálffy Kata leveleskönyve. Sajtó alá rend. Ötvös Péter. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 30.) 199 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi minoriták könyvtára. Összeáll. Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 4.) 64 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. Összeáll. Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 1.) VIII, 188 p.

Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok I.) 116 p.

Tanyai Híradó, 1939-1943. Repertórium. Összeáll. Saliga Lászlóné. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 2.) 123 p.

Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok II.) 41 p.

1992

A Zsámboky-könyvtár katalógusa. Gulyás Pál olvasatában. Bev. Ötvös Péter. Bibliográfia: Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/2.) 281 p.

Die Bibliothek Sambucus. Nach der Abschrift von Pál Gulyás. Einleitung von Péter Ötvös. Bibliographie von András Varga. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1992, Scriptum. 281 p.

Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Varga András, Katona Tünde, Latzkovits Miklós. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2.) XIII, 374 p.

Márki Sándor szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné, Szabó Éva. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 1.) 212 p.

Paál Árpád kézirathagyatéka (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum). Katalógus. Összeáll. Bárdi Nándor. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 2.) 108 p.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. I. Válogatás az angolszász szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, a jegyzeteket írta: Monok István, Szabó Enéh. Szeged, 1992. 287 p.

1993

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Törzsanyag. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. 420 p.

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Személy- és helynevek analitikus mutatója. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. 303 p.

Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné, Iványi Szabó Éva. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 3.) 55 p.

Čičaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Szerk. Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok IV.) 142 p.

1994

Wolfram Seidler: Buchmarkt und Zeitschriften in Wien, 1760-1785. Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts. Red. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1994, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám I.) 125 p.

1995

Schwarcz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szerk. Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.) 84 p.

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Tárgymutató. Szerk. Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. 374 p.

1997

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat, 1632-1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/2. - Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 18.) 381 p.

Eva Selecká Mârza: A Középkori Lőcsei Könyvtár. Szerk., előszó: Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII.) 164 p.

A könyves kultúra, XIV-XVII. század. II. Válogatás a német szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, bevezette Monok István. Szerk. Monok István, Ötvös Péter, Zvara Edina. Szeged, 1997. 229 p.

Simon Melinda-Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Deé Nagy Anikó bevezetésével. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit II.) LVI, 155 p.

Sabine Solf: Kontinuität und Erneuerung. Buchkunst des 20. Jahrhunderts in der Herzog August Bibliothek. Jürgen Eyssen und seine Sammlung. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1997, Scriptum. (Lectura 1.) 24 p.

Mechthild Raabe: Leser und lektüre in der Fürstlichen Bibliothek Wolfenbüttel, 1664-1713. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1997, Scriptum. (Lectura 2.) 18 p.

1998

Peter G. Bietenholz: Der Basler Buchdruck und die Reformation. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1998, Scriptum. (Lectura 3.) 16 p.

Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Szerk. Monok István. Szeged, 1998, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII.) 139 p.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. CD-ROM. Az elektronikus változatot gondozta Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1998, Scriptum Rt.

Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. Történet. Almanach. Szerk. bizottság: Apróné Laczó Katalin, Békési Imre, Bereczki Sándor, Csillik László, Galgóczi Anna, Monok István. Szeged, 1998, JGYTF. 527 p.

Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1998, Scriptum Rt. 109 p.

A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. - La civilta ungherese e il cristianesimo. Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Szerk./a cura di: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter. I-III. kötet. Budapest-Szeged, 1988, NMFT, Scriptum Rt. 1891 p.

1999

Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. Tanszéktörténet. Szerk. bizottság: Apróné Laczó Katalin, Békési Imre, Bereczki Sándor, Csillik László, Galgóczi Anna, Monok István. Szeged, 1999, JGYTF. (Könyvtártudományi Tanszék: 45-53. p.) 527 p.

Judit Kecskeméti: Viri humanissimi. Red. par István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 4.) 23 p.

Andrea Seidler: Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 5.) 12 p.

Catherine Magnien: Etienne Pasquier (1529-1615) et l'édition de ses oeuvres. Red. par István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 6.) 24 p.

2000

Jean-François Maillard: Trasmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siècle. Red. par István Monok. Szeged, 2000, Scriptum. (Lectura 7.) 12 p.

Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk. Monok István, Zvara Edina. Budapest, 2000, METEM. (METEM-könyvek 26.) 300 p.

2001

Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon, 1526-1750. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Lektorálta és szerk. Monok István. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/1.) 499 p.

Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetem könyvtára az alapításkor. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit III. - Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 23.) LXIV, 258 p.

Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Vorwort von Frédéric Barbier. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.) 124 p.

2002

Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Band I.: András Koltai: Adam Batthyány und seine Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2002. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXIV.) 349 p.

Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit IV.) 376 p.

Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1918. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, OSZK. 138 p.

Kincsek a nemzet könyvtárából. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. = Treasures of the Hungarian National Library. Ed. by István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. = Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Hrsg. von István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 416 p.

Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit V.) LXVIII,433 p.

2003

Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2003, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit VI.) 234 p.

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von Attila Verók, György Rózsa. Halle-Tübingen, 2003, Niemeyer. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien Bd. 7.) XXX, 239 p.

A művelődéstörténet problémái. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, MTA Művelődéstörténeti Bizottsága. 130 p.

Héjja Julianna Erika: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, OSZK. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok IX.) 112 p.

A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, OSZK, Gondolat Kiadó. 210 p.

2004

Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677-1733) könyvtára. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2004, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit VII.) 300 p.

A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp., 2004, Corvina Kiadó, OSZK. 210 p.

2005

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I. Szerk. Monok István. Budapest-Nagyvárad, 2005, Akadémiai Kiadó, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken I.) XLVI, 295 p.

Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. III.) 342 p.

Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Budapest, 2005, OSZK, Akadémiai Kiadó. 139 p.

Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Budapest, 2005, OSZK. 179 p.

Blue Blood, Black Ink. Book Collections of Aristocratic Families from 1500 to 1700. Ed. by István Monok. Budapest, 2005, OSZK. 183 p.

2006

Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century. Ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam-Budapest, 2006, Universiteit van Amsterdam, OSZK. 75 p.

Ércnél maradandóbb. A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása. Szerk. Monok István, Nyerges Judit. Budapest, 2006, Magtár Művészeti Alapítvány. 116 p.

2007

A könyves kultúra, XIV-XVII. század. III. Válogatás a francia szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, bevezette Monok István. Szerk. Monok István. Szeged-Budapest, 2007. 257 p.

Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk. Jekatyerina Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Előszó: Monok István. Budapest, 2007. 146 p.

2008

Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Ekatyerina Jurijevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 149 p.

Contribution á l'histoire intellectuelle de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. Ed. par Fréderic Barbier, István Monok. Budapest-Leipzig, 2008, OSZK-Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. I.) 238 p.

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. Szerk.: Monok István. Bp.-Nagyvárad, 2008, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken II.) XXIV, 447 p.

A MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit. Bp., 2008, Argumentum Kiadó. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 1.) 159 p.

Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1668-1750. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008, OSZK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/3.) 399 p.

2009

Rácz Emese: Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya. Szerk.: Monok István. Bp.-Cluj Napoca, 2009, OSZK, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 3.) LXI, 303 p.

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon. 1530-1750. Jegyzékszerű források. Sajtó alá rend. Oláh Róbert. Szerk. és lektorálta: Monok István. Bp., 2009, OSZK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/2.) XX, 397 p.

Magyar Árpád-Zvara Edina: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Szerk.: Monok István. Bp., 2009, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 3.) XXXVII, 559 p.

Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 340 p.

 

Sorozat- és folyóirat szerkesztés

Bölcsész. A JATE KISZ szervezetének időszaki kiadványa. Szerkesztőbizottsági tag 1980-ban

Könyvtártörténeti Füzetek. Sorozatszerk. 1981-2008.

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. Sorozatszerk. Monok István, Petneki Áron. Szeged, 1989-1999.

Olvasmánytörténeti dolgozatok. Sorozatszerk. Szeged, 1991-2003.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. Sorozatszerk. Szeged, 1992-2007.

Új Erdélyi Múzeum (1 évfolyam jelent meg). Szerkesztőbizottsági tag Bp., 1989-től - 1990-től Magyar Múzeum címen (1-3. évfolyam jelent meg) 1990-1993.

Magyar Könyvszemle. Szerkesztőbizottsági tag 1990-től, társszerkesztő 2000-től, főszerkesztő 2008-tól

A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit. Szeged, 1996-tól

Hungarológiai Értesítő. Könyvismertetésekért felel 1990-től, Internet változat, felelős szerkesztő 1997-2002.

Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben. Sorozatszerkesztő 1997-1999.

Hungarológia. 1999-2000. rovatvezető (kapcsolattörténet, hungarikumok gyűjtése)

Századok. Szerkesztőbizottsági tag 1999-2007.

Hungarian Studies Review (Toronto). Szerkesztőbizottsági tag 2000-től.

Libri de libris. Sorozatszerk. Karsay Orsolya, Monok István, Bp., 2000-től

Nemzeti Téka. Sorozatszerk. Kégli Ferenc, Monok István, Bp., 2000-től

Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae. Sorozatszerkesztő, Bp., 2002-től

Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Szerkesztőbizottsági tag 2002-től

Documenta Hungarorum in Gallia. (Paris-Budapest-Szeged), sorozatszerkesztő, 2002-től

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Sorozatszerk. Brigitte Klosterberg, István Monok, 2003-tól

Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003-tól

Acta Comeniana (Praha) - a Tudományos Tanács tagja 2003-tól

Italia and Italy. La rivista centro-europea della cultura italiana, Budapest, szerkesztőbizottság tagja 2003-tól

Ungarn Jahrbuch, München, szerkesztőbizottsági tag 2004-től

Magyar Helikon sorozat (Helikon kiadó, Blende BT, Alföldi Nyomda) főszerkesztő, 2004-2006.

Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, szerkesztőbizottsági tag 2004-2005.

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei. Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 2005-től

Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches (Leipzig), Sorozatszerk. Frédéric Barbier, Marie-Elisabelth Ducreux, Matthias Middel, István Monok, Éva Ring, Martin Svatoš, 2005-től

Magyar Kultúra Emlékívek sorozat (Szeged Papír KFT) főszerkesztő 2005-2006

Res Libraria (OSZK, Universitas Kiadó), sorozatszerkesztő (Madas Edittel és Lipták Dórával), 2006-tól

Erdélyi Múzeum, szerkesztőbizottsági tag 2007-től

Bavarica et Hungarica, sorozatszerkesztő (K. Lengyel Zsolttal és Rolf Griebellel), 2008-tól

Supplementum Corvinianum, sorozatszerkesztő, 2008-tól

Értékőrző könyvtár (hasonmás sorozat, Kossuth Kiadó), sorozatszerkesztő, 2008-tól

 

Munkatárs

1986

Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. Sajtó alá rend. Varga András. Munkatárs: Monok István. Utószó: Monok István, Varga András. Budapest- Szeged, 1986, MTA Könyvtára. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13.) X, 259 p.

1987

JATE Központi Könyvtára. Bibliográfiai kalauz I. Társadalomtudományok (Időszaki kiadványok). Szerk. Kokas Károly. Munkatárs Monok István többekkel. Szeged, 1987, JATE. 148 p.

1996

Bibliotheken und Erudition der Magnaten in Ungarn, 1526-1711. Eine Bibliographie. In: Kulturelle Zentren der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Vergleichende Studien zur herrscherlichen, adligen und geistlichen Kultur in Böhmen, Mähren, Ungarn und den Erbländern. Bibliographie. Vorgelegt von Karl Vocelka, Thomas Winkelbauer. Wien, 1996. Universität Wien. Bd. II. 1-43. p.

1998

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szakirodalom 1989-ig. Az elektronikus változatot előkészítette: Császtvay Tünde, Monok István. CD-ROM. Szeged-Budapest, 1998, Scriptum Kft.

1999

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 33. automne 1998 [1999]. 51-77. p.

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 34. printemps 1999. 56-79. p.

2000

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Jerzy Kaliszuk (Varsovie), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 35. automne 1999. 59-83. p.

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Jerzy Kaliszuk (Varsovie), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 36. printemps 2000. 51-79. p.

 

Előadások

1984

Balázs Mihály-Monok István: Történetírók Báthori Zsigmond udvarában. Szamosközi István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Pápa, 1984. május 26.

Magánkönyvtáraink a XVI-XVII. században. Beszámoló a Szegeden folyó könyv- és könyvtártörténeti kutatásokról. - Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága, Budapest, 1984. február 21.

1987

Beszámoló a Szegeden folyó könyv- és könyvtártörténeti kutatásokról. A személyi számítógépek felhasználási lehetőségei e munkákban. - Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Bizottsága, Budapest, 1987. február 26.

Zrínyi Miklós a könyvgyűjtő. A csáktornyai könyvtár. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Debrecen, 1987. május 22.

Háportoni Forró Pál Curtius-fordítása. - JATE BTK, Huszti József születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésszak. Szeged, 1987. október 22.

Olvasmánytörténeti forrásaink - értelmiségtörténet. - Szeged, Móra Ferenc Múzeum. 'A magyarországi értelmiség a XVI-XVII. században' - Pázmány Péter emlékülésszak. 1987. november 11.

1988

Számítógép alkalmazása a XVI-XVII. századi könyvtártörténeti kutatásokban. (Gyakorlati eredmények bemutatásával.) - Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága és Társadalomtudományi Szekciója, Budapest, 1988. február 25.

1989

Mária királynő könyvtárai. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Szeged, 1989. május 19.

1990

Erdély hitélete és művelődése a XVI. században. - Szeged, Ifjúsági Ház, 1990. március 13.

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. - Berliner Arbeitskreis für Hungarologie. Berlin, dem 26. September, 1990.

1992

Privatbibliotheken des 16. Jahrhunderts in Ungarn. - Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheksgeschichte. 7. Jahrestagung. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 1-3. Juni 1992. Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance

1993

A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek mint a hungarika-kutatás forrásai. A külföldi vendégoktatók 1993. évi konferenciája. 1993. augusztus 24-25. Budapest, Nemzetközi Hungarológiai Központ

Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. 13. Schlaininger Gespräche. 21-26. September 1993. Burg Schlaining. Reformation und katholische Reaktion im österreichisch-ungarischen Grenzraum

La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise 1526-1671. Université de la Sorbonne Nouvelle. Centre d'Etudes Finno-Ougriennes. 1993. október 25. Párizs

Was wurde gelesen? Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenlandische Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenlandisches Landesarchiv, Eisenstadt, 1993. december 7.

1994

Erforschung und Aufarbeitung von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik. 1994. április 28.

Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. De la umanism - la luminism. Academia Română. Institutul de cercetări socio-umane Târgu Mures. Simpozion ştiinţific. Sovata, 3-5. iunie 1994.

Lesegeschichte des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Filozofická Fakulta University Karlovy. Praha, 24. Juni 1994.

Lutheránus orthodoxia és a szász filippizmus a XVI-XVII. századi magyarországi evangélikus polgárság olvasmányaiban. Budapest, Evangélikus Teológiai Akadémia, 1994. július 8.

Probleme der frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns. Forschungsprojekte an der József-Attila-Universität Szeged. Hamburg, Zentrum für Hungarologie im Finnisch-Ugrischen Seminar der Universität Hamburg, 8. November 1994.

Forschungen zur Bibliotheks- und Lesegeschichte im Rahmen der Rezeption von Geistesströmungen. Beispiel: Ungarn. 5. internationales Symposion des Instituts für die Erforschung der Frühen Neuzeit vom 17. bis 18. November 1994. in Wien (Die Gutenberg-Galaxis und ihre Grenzen)

1995

Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. Internationales Symposium, Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Szeged, 1995. május 2-5.

Könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1995. évi egri vándorgyűlése. 1995. augusztus 9-12.

Hungarológia Magyarországon. "... a hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel". Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. 10-15. 08. 1995. Jyväskylä

Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. 37. Wolfenbütteler Symposion. Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. 25-28. September 1995. Wolfenbüttel, HAB

A történeti egyházak megtartó szerepe a magyarság életében. Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülése. Kaskantyú, 1995. november 8-án.

A XVI-XVIII. századi könyvtártörténeti források számítógépes adatbázisa. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái. Budapest, 1995. december 5. MKE-OSZK.

1996

A szegedi felsőfokú könyvtárosképzés helyzete, tervek. Szeged, 1996. március 28. MKE Csongrád Megyei Szervezete

"Sprache als verbindendes und trennendes Element in Ungarn in der Frühen Neuzeit. Quellen und Methoden." 1996. 02. 05. Wien, Institut für die Erforschung der früheren Neuzeit

Régi egyházi könyvtárak megbecsült töredékei. Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülése Szeged, 1996. május 8.

Európai szellemi áramlatok és a Kárpát-medence olvasmányanyaga a 16-17. században. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Filológiai Kar, Kolozsvár, 1996. május 21-22.

Über die höfischen Bibliotheken im Karpatenbecken des 16-17. Jahrhunderts. - Kulturelle Zentren der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Rundtischgespräch. Miskolci Egyetem, 1996. május 31.-június 1.

Descartes elterjedtsége és olvasottsága a XVII-XVIII. századi könyvtárakban a Kárpát-medencében. - A kartezianizmus négyszáz éve. Szeged, 1996. szeptember 25-28. Konferencia

A regionalitás szempontja a koraújkori olvasmánytörténeti kutatásokban. - "100 éves a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium új épülete." Emlékkonferencia: Vannak vidékek. Hódmezővásárhely, 1996. október 19.

1997

Leser oder Sammler? Die Veränderung der Buchsammel- und Lesegewohnheiten an der Wende des 17-18. Jahrhunderts. - Osteuropa Institut, Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. 23. 01. 1997. Wien

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Szigetek és hidak. A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) első magyar olvasáskongresszusa. Szeged, 1997. április 2-4.

A JATE és a JGYTF könyvtárosképzéséről és a könyvtártörténeti kutatásokról. Budapest, ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatika Tanszék, Nyitott Napok program, 1997. április 9.

Database of the Erudition in Hungary 1526-1750. - Renaissance Meeting '97. Budapest, 29-31. May. Centre de Hautes Études de la Renaissance

La situation de la recherche et de l'enseignement philologiques en Hongrie apres 1989. - Nouvelles perspectives en sciences Humaines. UNESCO CIPSH FILLM. Paris, 16 Juin 1997.

1998

Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói teljesítmények? - Az ifjúság a (multi)média hálójában. Miniszterelnöki Hivatal. Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága. Budapest, 1998. május 27.

Magyar könyvtárak nem magyar kulturális környezetben. A Nemzetközi Magyar Hungarológiai Központ 1998. évi konferenciája. 1998. augusztus 25-26. Budapest

A 16. századi köznemesség műveltségéről. Nádasdy Tamás emlékezete, Sárvár, 1998. szeptember 10-11.

Város és könyvkultúra Magyarországon a 16-17. század fordulóján. IV. Sárospataki reneszánsz művelődéstörténeti konferencia. Város a késő reneszánsz korában. Sárospatak, 1998. október 2-4.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le Bassin des Carpates. Table ronde: Livre, culture et nationalité dans la Monarchie des Habsbourg. Prague, 10. 12. 1998. Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES)

1999

Libri ecclesiae pastorumque - Zeugnisse der Protokolle der Kirchenvisitationen. Internationales Symposium: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse (Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im 17. und 18. Jahrhundert) Szeged 23-24. März 1999.

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás. A tudomány világkonferenciája. Budapest, 1999. július 2.

Kutatás, állományfeltárás, szerzővé válás. Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXI. Vándorgyűlése. Pápa, 1999. augusztus 6.

Buch- und Bibliotheksgeschichtliche Forschung in Ungarn. Sachsen-Anhaltisch - Ungarische Woche. Halle an der Saale, 20. 09. 1999.

A nemzeti könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája. Konferencia: Együttműködés a minőségi szolgáltatásokért. Veszprém, 1999. október 4. MKE, IKSZ, Eötvös Károly Megyei Könyvtár

A Nemzeti Könyvtár együttműködési stratégiája. Őszi Könyvtári Napok, Veszprém, 1999. október 4.

Le projet Bibliotheca Eruditionum de la bibliotheque nationale hongroise et du groupe de travail d'histoire de la lecture de Szeged. Table ronde internationale organisée sur l'histoire du livre (France, Hongrie, Slovaquie, Bohème). Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1999. október 8-9.

Die Bibliothek der Künstlerbücher aus Ungarn. Eröffnung der Ausstellung, Frankfurt am Main, 13. Oktober 1999.

Győri Életrajzi Lexikon bemutatója, 1999. november 3. Győr Városi Könyvtár

Works of Erasmus in the Carpathian Basin throughout the 16-17th Centuries. Budapest, Collegium Budapest, Netherlands Institut for Advanced Studies: Republic of Letters, Humanism, Humanities Workshop. 25-28. november 1999.

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint állatorvosi ló. Szakmai konferencia a központi költségvetési intézmények vezetőinek. Esztergom, 1999. december 2-3.

Mi várható a Virtuális Régi Magyar Könyvtártól? Bevezető előadás az OSZK tudományos ülésszakán. 1999. december 13. Budapest

A nemzeti könyvtár és feladatai a nemzetkép alakításában. Pécs, Rotary Klub, 1999. december 14.

2000

Magyar művészkönyvek. Kiállítás megnyitó a Goethe Institut Budapest-ben. 2000. január 12.

Kulturgeschichte in Keresztury's Lebenswerk. Tag der Ungarischen Kultur, Stuttgart, Kulturinstitut der Republik Ungarn, 19. Januar 2000.

Az OSZK és a közgyűjtemények. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 2000. január 25.

A nemzeti könyvtár feladatai a határokon túli könyvtárak ellátásának segítésében. Baja, 2000. február 8. A délvidéki magyar könyvtárak vezetőinek találkozója az Ady Endre Városi Könyvtárban

A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtárügyben. Könyvtárak az ezredfordulón. Megyei továbbképzés. Szeged, Somogyi-könyvtár, 2000. március 30.

A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban az ezredfordulón. Networkshop 2000. Gödöllő, 2000. április 18.

A kora újkori művelődéstörténeti források kiadása OKTK Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása főirány konferenciája. 2000. április 27. Országos Széchényi Könyvtár

Magyarország olvasmányműveltsége a korai újkorban. 2000. 05. 12. Róma, Universita La Sapienza, Magyar Tanszék

Ausbildung von Bibliothekaren für Altbestände an der Universität Szeged. International Gutenberg Conference. Socrates Symposium. 3. Juli 2000. Mainz

The Project Eruditio. SHARP 2000. 8th Annual Meeting. 5. July 2000. Mainz

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: bibliothecarius doctus. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXII. vándorgyűlése. Esztergom, 2000. augusztus 10.

Olasz-magyar kapcsolattörténeti kutatásokról a könyvtáros szemével. Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Budapest, 2000. november 9.

Le livre dans le Bassin des Carpathes. Trois Conferences. École pratique des Hautes Études. 13-25. novembre 2000. Paris

Histoire de l'erudition dans le Bassin de Carpathes aux 16-17. siècles. Lyon, Musée de l'Imprimerie. 21. novembre 2000.

Le controle de la circulation des livres protestants en Hongrie apres l'expulsion des Turcs. Praha, 1. decembre 2000. Colloque international. Libri prohibiti et censure 1650-1850. Institut des études classiques de l'Académie des sciences (Prague), Centre français de recherche en sciences sociales (Prague), Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Brno), Maison des sciences de l'homme (Paris)

A XVII. század művelődéstörténete. Millenniumi Kávéház, Szeged, 2000. december 4.

A magyarországi könyvbehozatal ellenőrzése a 18. század elején. Budapest, OSZK. 2000. december 11.

2001

Az európai olvasástörténet korszakai. Veszprém, Értelmiségi és vállalkozói klub. 2001. február 2.

Vitafórum az Internet fejlődési irányairól, alkalmazásairól, társadalmi hatásairól. Kerekasztal beszélgetés az Internet Fiesta a könyvtárakban ülésen, OSZK 2001. március 3.

Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500-1700). Networkshop 2001. Sopron, 2001. április 19.

Az olvasás művelődéstörténeti vetülete. VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, 2000. április 27.

Az OSZK szerepe a határokon túli magyarok könyvellátásában. Zenta, Vajdasági magyar könyvtárosok VIII. találkozója. Thurzó János Városi Könyvtár, 2001. május 15.

A közgyűjtemények és a hatalom. Szimpózium. Szimpóziumvezető Monok István, Janne Vilkuna. Bevezető előadás. V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszus. Jyväskylä, 2001. augusztus 7.

Nyugat-magyarországi olvasmányok a 16. században. Konferencia Kultsár György 1574-ben kiadott Postillájáról. Lendva, 2001. szeptember 20., Lendvai Galéria-Múzeum.

Le livre, la lecture et les relations franco-hongroises a l'epoque moderne. Mille ans de relations franco-hongroises. Paris, Palais de Luxemburg, 8. octobre 2001.

I progetti della digitalizzazione della Biblioteca Nazionale Széchényi. Második olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Roma, 2001. november 29.

Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási tervei. A könyv metamorfózisa. - Les Métamorphoses du livre. (Francia-magyar könyvtáros konferencia a budapesti Francia Intézetben. Colloque des bibliothecaires françaises et hongroises a l'Institut Français de Budapest.) 2001. november 8.

Les bibliothèques du bassin des Carpathes: importation et appropriation. Est-ouest: transferts et receptions dans le monde du livre et de l'imprimerie en Europe Centrale (mi XVIIe-debut XXe siècle). Colloque de Lyon. 6-8. décembre 2001.

Szakmai célok-pénzügyi realitások. Az Országos Széchényi Könyvtár átalakításának tapasztalatai. Szakmai konferencia a központi költségvetési intézmények vezetőinek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2001. december 14.

2002

Hungarica in Bayern, Bavarica in Ungarn. Die möglichkeiten ihrer koordinierten Erschießung, Auswertung und Edition. Internationales Symposium: Wissenschaftliche Ungarnkunde in den bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen. Ungarisches Institut München - Bayerische Akademie der Wissenschaften. München, 25-26. Februar 2002.

Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár megalapítása. Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra és a Széchenyi család. Keszthely, Helikon Kastélymúzeum, 2002. április 25-26.

A Nádasdy család szerepe a magyar könyvtártörténetben. A muzeális állományt őrző könyvtárak 3. találkozója. Budapest, 2002. május 28.

A magyar múzeumok és könyvtárak következő kétszáz éve elé. Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, Vitéz János Katolikus Főiskola, 2002. június 27.

Alexandria óta változatlanul. A nemzeti könyvtár a változó időben. Magyar Könyvtáros Egyesület Vándorgyűlése, Budapest, 2002. augusztus 8.

Drucker in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert als Vermittler der Texte. Internationales Symposium: Humanistische Beziehungen zwischen Siebenbürgen, Ungarn und dem Reich: Institutionelle und persönliche Kontakte im Zeitalter von Reformation und Späthumanismus. 23. und 24. September 2002., Szeged

Könyvkereskedelmünk és Szenci Kertész Ábrahám. Emlékülés a Teleki Téka alapításának 200. évfordulóján. Marosvásárhely, 2002. október 13.

La bibliofilie et les bibliothèques en Hongrie au XVIIIe siècle. "Le lecteur et sa bibliotheque." Colloque international, Jindřichuv Hradec 23-26. 10. 2002.

Cara Patria ac publica utilitas - Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Múzeumaink születése és jövője. Széchényi Ferenc adományának 200. évfordulóján. A Magyar Tudományos Akadémia emlékülése a Tudomány Napján. 2002. november 7.

La Bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. Terzo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Harmadik olasz-magyar könyvtáros találkozó. Napoli, 2002. november 11-13.

Le projet de Széchényi et la bibliotheque nationale hongroise. Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Colloque international, Budapest 20-24. novembre 2002.

Die Bibliothek des Johann Jakob Knaus. Württembergisch-Ungarischer Kulturaustausch im 17. Jahrhundert. Stuttgart, Württenbergische Landesbiblothek, 3. 12. 2002.

Expansion de l'imprimerie en Europe-Central au 16-17. siècles. Paris, CNAM, 11. 12. 2002.

Kerekasztal beszélgetés a kulturális örökségről. Teleki Intézet, Budapest, 2002. december 18.

2003

Exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. REBAKUCS, 2003. március 26. Budapest

Közgyűjteményeink és az EU csatlakozás. "Kincs, ami van" konferencia a Parlamentben, Budapest, 2003. április 4.

Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyany-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Tagung: Die Rolle der deutschen Sprache und Kultur in Westungarn von der Frühen Neuzeit bis zur Auflösung der Donau-Monarchie. Stadtschlaining, 30. Juni 2003.

Az OSZK és a határokon túli magyar könyvtárak. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2003. évi tanácskozása. Illyefalva, 2003. augusztus 27.

A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig. Nemzetközi konferencia és kiállítás. Sárospatak, 2003. október 1.

Kerekasztal beszélgetés a könyvtárosképzésről. Összefogás a könyvtárakért, Szeged, 2003. október 6. Somogyi-könyvtár

Exulanten aus Bayern und aus der Oberpfalz am Hofe der Batthyány 1620-1629. Quellen und Strukturen der Kulturvermittlung von Bayern ins historische Ungarn vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Internationales Symposium, München, 13-14. November 2003.

Újabb Dudith-kutatások. Előadás a Magyarhoni Földtani Társulat ülésén, Budapest, 2003. november 17.

Qui peut-on appeler bibliothécaire en Hongrie aux XVIe-XVIIIe siècle? Colloque "Histoire des bibliothèques". 27-29. novembre 2003. Lyon

Table ronde: Futur du métier de bibliothécaire. 29. novembre 2003. Lyon, ENSSIB

Tavola Rotonda: La riproducibilita del Patrimonio: aspetti culturali, gestionali, territoriali. 1 dicembre 2003. Dipartimento di Storia e Metodi della Conservazione, Ravenna

2004

Table ronde sur la Bibliotheca Corviniana. Paris, Institut allemande de Paris, 18. mars 2004.

La Bibliotheca Corviniana: une bibliotheque royale a la fin du XVe siècle. Paris, École des chartes, 1. avril 2004.

Esterházy Pál olvasmányai. Kastélykonferenciák, Keszthely, 2004. április 22.

A digitális anyagok köteles szolgáltatásáról. Budapest, Nemzetközi könyvfesztivál, 2004. április 23.

Les bibliothèques hongroises et le CERL. Chantilly, Patrimoine français, patrimoine européenne, 14. mai 2004.

A régi könyvek és a kéziratok közös katalogizálási terve és modellje. Az Egyházi Könyvtárak Egyesületének évi konferenciája, 2004. június 21. Kecskemét

A helyismereti célú digitalizálás és a Digitális Nemzeti Könyvtár. A MKE Helyismereti Könyvtáros szekciójának évi konferenciája, 2004. július 14. Szolnok

Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. Elspeet, Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napok, 11. 09. 2004.

Új Corvinák(?) Franciaországban. Beszámoló a Besançoni kutatóútról. MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, 2004. 10. 08.

Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Amsterdam, Exhibition and table ronde: Cultural relations between Holland and Hungary in the 17-18. centuries. 29. 10. 2004.

Az olvasott örökség - konzerválás és megújulás. Konferencia az OSZK-ban: Kulturális örökség, kulturális közvagyon, 2004. 11. 23.

2005

Erdély és Európa a XVI-XVII. században - Az európai szellemi áramlatok befogadástörténete. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Kolozsvár, 2005. 03. 07.

Olvasmányok és a nemzeti kulturális örökség továbbadása. Előadás az Erdélyi Múzeum Egyesületben, Kolozsvárt, 2005. 03. 07.

L'héritage en lecture - la réception des idées européennes en Hongrie. Internationales Kollokvium "Netzwerke des Buchwesens: die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jahrhundert." Leipzig, 19. 03. 2005, Universität Leipzig, Zentrum für Höhere Studien

"Europa" als Netzwerk der Buchgeschichte. Podiumdiskussion. 6. Leipziger Buchmesse Akademie, Leipziger Buchmesse, 18. März 2005.

Gens du livre en Hongrie 1473-1918. Une base de données. Les hommes du livre: de l'histoire des familles aux bases de données informatiques (XV-XXe siècle). Colloque organisé par le Centre de recherche en histoire du livre (ENSSIB) et l'Institut d'histoire moderee et contemporaine (ENS, CNRS), 23. avril 2005, Lyon

Table ronde: "Coordination des recherches et projets européens". Les hommes du livre: de l'histoire des familles aux bases de données informatiques Lyon, 24. avril 2005.

Az írott kulturális örökség digitalizálásának országos programja. Szempontok. Digitalizálási konferencia. Hódmezővásárhely, 2005. július 5-7.

"Digitisation of European cultural heritage". Panel discussion, CENL Annual Meeting, Luxemburg, 28. September 2005.

Olvasó orvosok. A Semmelweiss Egyetem Központi Könyvtár régi gyűjteményének megalapításakor elmondott előadás. 2005. október 4., Budapest

Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI-XVII. Jahrhundert. Internationale Tagung: Der Einfluss der deutschen Sprache und Kultur in der Zips und Oberungarn. Levoča, 6. Oktober 2005.

Les humanistes du bassin des Carpathes. Bilan des recherches. Conférence: Europa Humanistica, La Haye, 7-8. octobre 2005.

Schweizerisches Buch in Mitteleuropa der frühen Neuzeit - Švajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore v 16-18. storoči. Rundtischgespräch, Bratislava, 11-12. október 2005.

Die Rolle bayerischer Buchhändler in der Rekatolisierung Ungarns nach den Türkenkriegen. "Barock und Aufklärung in Ungarn und im Reich" München, 9-11. November 2005.

Könyvtörténeti kutatások Erdélyben. "Tudomány napja Erdélyben" Kolozsvár, EME, 2005. november 18-19.

Mecenatúra és könyvtáralapítás. A magyar arisztokrácia művelődésszervező szerepe a kora újkori Magyarországon. "Száznyolcvan éves a Somogy Megyei Könyvtár". Kaposvár, 2005. november 22.

2006

Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in West-Ungarn zwischen 1550-1650. Buch- und Kulturgeschichte Ostmittel- und Südosteuropa in der frühen Neuzeit. Universität Szeged, 25-29. April 2006.

Die Széchényi Nationalbibliothek in Budapest und ihr transnationaler Sammlungsauftrag. "Halles Tor zur Welt. Internationale Festwoche der Franckesche Stiftungen," 22. Juni 2006, Halle an der Saale

The Union Cataloge of Rare Book Collections in the Carpathian Basin: About the Experts'System of Book History in Hungary. "Imprints and owners. Recording the cultural geography of Europe" CERL Annual seminar, 10. November 2006, Budapest

A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: A Rákócziak Bibliái. "Preservation of Cultural and Historical Heritage: Current Issues of Russian-European Cooperation." 14-15, November 2006, Moscow

La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (16e-17e siècles). "Temps, Espaces, Languages" Colloque anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises, Paris, Sorbonne 3. 7-9 décembre 2006.

Atelier de clôture: Changement de paradigme dans les études hongroises. "Temps, Espaces, Languages" Colloque anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises, Paris, Sorbonne 3. 7-9 décembre 2006.

2007

Introduction a l'histoire des bibliothèques et de la lecture en Hongrie (XVIe-XVIIIe siècle). Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 29 janvier 2007.

Les bibliothèques savantes et seigneuriales en Hongrie au XVIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 5 février 2007.

Die Pfarreien und ihre Bücher in den Karpatekbecken der frühen Neuzeit. Wolfenbüttel, konferencia: "Identitätsbildung und Kulturtransfer im europäischen Niederkirchenwesen der Vormoderne" 5-7. März 2007.

Les bibliothèques seigneuriales en Hongrie au XVIIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 26 mars 2007.

Auteur, traducteur, commentateur . qui écrit en Hongrie au XVI-XVIII. siècle? Lyon, École nationale de science d'information et de bibliothecaire, 28 mars 2007.

Les bibliothèques en Hongrie au XVIIIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 2 avril 2007.

Magyarországi és erdélyi református iskolák könyvtárai. Nagykőrös, Arany János Református Gimnázium és Diákotthon. 2007. április 20.

National Libraries in Changing Times. Conference on the Fourth Centenary of the National and University Library, Zagreb 9-11. Mai 2007.

Nyugat-Magyarország könyves kultúrája a kora újkorban. Kőszeg, Polgári Kör éves ülése, 2007. június 1.

A nemzeti könyvtár és a határokon túli könyvtárak: változó szerepek. A Kárpát-medencei könyvtárak konferenciája, Csongrád, 2007. június 4.

L'histoire du livre dans le Bassin des Carpates et l'historiographie des 30 dernieres années. Colloquio internazionale. L'Europa centro orientale all'indomani della caduta dei regimi comunisti. Fonti e problemi storiografici. 7-10. giugno 2007, Montefiascone (Viterbo) (((- a nyomtatott programban megjelent cím hibás)))

Traditio - integritas - visio. A Nádasdyak a magyar művelődéstörténetben. A Nádasdy Akadémia rendezvénye Nádasdy Ferenc 70. születésnapján. Nádasdladány, 2007. július 1.

La Corviniana et les réseaux de l'Europe savante. Table ronde. Frédéric Barbier, Donatella Nebbiai, István Monok. Colloque internationale: Mathias Corvin, les bibliothèques princieres et la genese de l'État moderne, Paris 15-18 novembre 2007.

Les Corvina et l'édition imprimée des textes humanistes. Colloque internationale: Mathias Corvin, les bibliothèques princieres et la genese de l'État moderne, Paris 15-18 novembre 2007

A könyvgyűjtés és könyvolvasás korai története. Éjszakai egyetem. Veszprémi Tudományegyetem, BTK. 2007. november 22.

Les éditions parisiennes quonquierent l'Europe. Exposition: Paris, capitale des livres 1470-2007. Cycle de conférences: 27 novembre 2007.

2008

Mátyás király könyvtára, a corvinák. Magyar Kultúra Hete, Százhalombatta, Hamvas Béla Városi Könyvtár, 2008. január 23.

Kell-e nekünk Mátyás? Reneszánsz év nyitánya Szegeden. Dugonics Társaság, Szeged Megyei Jogú Város rendezésében. 2008. január 29.

Miért olyan fontos nekünk Mátyás király könyvtára? Pestszentlőrinc, Evangélikus Gyülekezet, 2008. április 6.

Les humanistes du Bassin des Carpathes. Travaux en cours. Conférence: Europa Humanistica, Budapest, 17-18. avril 2008.

Table ronde: Cinquante ans d'histoire du livre : De L'Apparition du livre (1958) a 2008. Bilan et projets, Budapest, 23. Mai, OSZK

Mátyás király alakja és a reneszánsz kultúra térhódítása. A XXXVI. Országos Honismereti Akadémia. Zalaegerszeg, 2008. június 30.

Új határok a határszélen. A XVI-XVII. századi nyugat-dunántúli protestáns lelkészek olvasmányműveltségéről. Szélrózsa, Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Kőszeg, 2008. július 18.

Venice, pôle de la librairie d'Europe centrale au 15e et au 16e siècles. Convegno internazionale Venezia mercato delle arti, Venezia 9-11 ottobre 2008. Technische Universität, Dresden - Centro tedesco di studi veneziani.

L'importance de l'évaluation du patrimoine culturel. Seminario: Luoghi, modi e vincoli nella conservazione e nella riproducibilita di alcuni oggetti del patrimonio culturale europeo: il libro, l'immagine. Imola, 13 ottobre 2008. Centro studi storia del lavoro, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

L'histoire du livre, en tant que patrimoine culturel. Biblioteca Palatina, 17 ottobre 2008. Parma

La lettura del patrimonio librario storico - tradizione e rinnovamento. Bibliotheca Universitaria di Bologna, 21 ottobre 2008. Bologna

The Changing Role of the National Libraries. Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Istituto di Studi Avanzati, 22 ottobre 2008. Bologna.

La cultura della lettura in Ungheria durante l'eta moderna e la fondazione della biblioteca nazionale Széchényi. Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali, 28 ottobre 2008. Ravenna

Les bibliothèques privées et la lecture a l'époque modern. Colloque international Cinquante ans d'histoire du livre : De L'Apparition du livre (1958), Lyon, ENSSIB, 11-13. décembre 2008.

2009

Buchsammeln der ungarischen Aristokraten im 16-18. Jahrhundert. Besuch der Studenten des Buchwissenschaftlichen Instituts, Mainz in der Széchényi Nationalbibliothek. 25. 03. 2009.

Historia eruditionum docet - Olvasmánytörténet és mentalitás. Előadás az MTA Miskolci Területi Bizottság klubjában, 2009. április 2. Miskolc

Időkapszula, vagy szolgáltató üzem? A könyvtárak ereje és gyengeségei. Szeged, Networkshop 2009 konferencia, 2009. április 15.

A magyar téma Párizs 16-17. századi könyvkiadásában. Fejezetek a magyarságtudomány történetéből és jelenéből - a Kodolányi János Főiskola Hungarológiai Műhelyének előadás sorozata, Székesfehérvár, 2009. április 23.

Az Esterházy könyvtár kialakulástörténetéhez. A Moszkvában őrzött könyvek bejegyzéseinek tanulságai. Esterházy szeminárium. Budapest, 2009. április 28. OSZK

A könyvtárak és a nemzeti könyvtári feladatok. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2009. évi közgyűlése. Budapest, OSZK, 2009. május 19.

Az Országos Széchényi Könyvtár a hungarológiai oktatás szolgálatában. Helsinki Egyetem, Magyar Tanszék, 2009. október 12.

A könyv-, és a könyvtárak története Magyarországon - a szellemi alkotás erőterének alakulásáról a humanizmus kezdeteitől a nemzeti könyvtár megalapításáig. 4 előadás. Jyväskyläi Egyetem, Hungarológiai Intézet, 2009. október 13-14.

Egy idegen nyelvű hungarológia lehetősége. Magyar nyelv a nagyvilágban, magyar nyelv Észtországban. Konferencia a tartui magyar nyelv és kultúra szak fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Tartu, 2009. október 16.

Mitől modern egy kora újkori könyvtár Magyarországon? Konferencia az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának 15. évfordulója alkalmából. Budapest, Ráday Gyűjtemény, 2009. november 10.

 

Könyvbírálatok

1977

Mosonyi Kálmán: Matematikai játékok. Budapest, 1977. - Szegedi Egyetem, 1977/13. 6. p.

1980

Bethlen Gábor krónikásai. Szerk. Makkai László. Budapest, 1980. - Szegedi Egyetem, 1980/13. 8. p.

1981

Peregrinuslevelek, 1711-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) - Szegedi Egyetem, 1981/15. 8. p.

Szántó Imre új könyvéről. (A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Budapest, 1981.) - Szegedi Egyetem, 1981/3. 5. p.

1982

Az ELTE BTK új TDK kiadványai. Quibus expedit universis. Szerk. Ladányi Erzsébet. Budapest, 1980. és Tudományos Diákköri Füzetek. 5. Szerk. Koródi Zsófia. Budapest, 1980. - Szegedi Egyetem, 1982/3. 2. p.

1985

Ecsedi Báthori István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára, Keveházi Katalin. Budapest, Szeged, 1984. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8.) - Confessio, 1985. 125-127. p.

Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/3. 376-378. p.

Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. Budapest-Szeged, 1981. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaik történetéhez 5.) - Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. Budapest, 1985. 98-100. p.

Peregrinuslevelek, 1711-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) - Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. Budapest, 1985. 152-153. p.

Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543-1686); a Szeged története 1. köt. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1983. című mű egy fejezete. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1985. 173-174. p.

1986

Baranyai Decsi János magyar históriája (1592-1598). Ford., bev. Kulcsár Péter. Jegyzetek: Bellus Ibolya. Budapest, 1982. (Bibliotheca Historica) - Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. Budapest, 1986. 28-29. p.

Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp., 1984. (Az MTAK Közleményei. Új sorozat 15.) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Bp., 1989. 37-38. p.

Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. Bukarest, 1982. - Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. Budapest, 1986. 49. p.

Fülszövegen igen, monográfiában nem? - 'Könyvkiadás és olvasás'. Hozzászólás a Szeged története 2. köt. 1686-1848. Szerk. Farkas József. Szeged, 1985. című kötet egyes fejezeteihez. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1986/1-2. 112-113. p.

1987

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. Szerk. Csukás István. Szeged, 1983. (Acta Universitatis Szegediensis) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 9-10. p.

Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. Budapest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 44-45. p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 53. p.

Krmann Dániel: Küldetésem története. Itinerarium (1708-1708). Ford. Szabó Zsuzsa. Utószó, jegyzet: Fabiny Tibor, Kiss Gy. Csaba. Budapest, 1984. (Bibliotheca Saeculorum) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/1-2. [1987] 190-191. p.

Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Vál., jegyz. Pompiliu Teodor. Ford. Varró János. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 106. p.

Rétyi Péter naplója. Előszó, jegyz. Maria Ursuţiu. Bukarest, 1983. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 159-160. p.

Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569-1591. Közzéteszi: Demény Lajos, Pataki József. Bukarest, 1983. (Új sorozat 1.) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 177-178. p.

Utazások a Török Birodalomban. Vál., bev., jegyz.: Binder Pál. Bukarest, 1983. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 194-195. p.

Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. Bukarest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 202-203. p.

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló, 1703-1708. I. 1703-1705. Közzéteszi: Magyari András. Bukarest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 205-206. p.

1988

A táguló világ magyarországi hírmondói. XV-XVII. század. Kiad. Waczulik Margit. Budapest, 1984. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4. [1988] 473-575. p.

De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. Jaargang 58-59. 1980-81. (Sambucus, Emblemata) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/6. [1988] 727-728. p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/3. [1988] 332-333. p.

Julianus barát és Napkelet fölfedezése. Vál., bev., jegyz. Györffy György, Gy. Ruitz Izabella. Budapest, 1986. (Magyar Ritkaságok) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/1-2. [1988] 231. p.

L. Kozma Beáta - Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. Budapest, 1982. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 3.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/3. [1988] 372-373. p.

1989

Csongrád megye évszázadai. Szerk. Blazovits László. Szeged, 1985. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1987-89/1-4. 170-172. p.

Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai, 1831-1949. Budapest, 1984. (Az MTAK Kézirattárának katalógusai 14.) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Budapest, 1989. 63. p.

Irodalom és ideológia a 16-17. században. Szerk. Varjas Béla. Budapest, 1987. (Memoria saeculorum Hungariae 5.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1989/1-2. 159-163. p.

Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. Vál., szerk. Bálint József. Bukarest, 1984. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Budapest, 1989. 108-109. p.

Potkowski, Edward: Le livre manuscrit - la société - la culture dans la Pologne du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècle). Warszawa, 1987. - Magyar Könyvszemle, 1989. 108-109. p.

Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25-27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. Szerk. Gomba Szabolcsné, Haiman György. Debrecen, 1985. - Magyar Könyvszemle, 1989. 103-104. p.

Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572-1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Budapest, 1986. (Magyar Ritkaságok) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/5-6. [1989] 751-752 p.

1990

Gustav Gündisch: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewählte Aufsätze und Berichte. Köln-Wien, 1987, Böhlau. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 14.) - Új Erdélyi Múzeum, 1990. 238-240.

Jankovics Miklós a gyűjtő és mecénás (1772-1846). Tanulmányok. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. Budapest, 1985 (Művészettörténeti Füzetek 17.) - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 67-68. p.

Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794-1826). Szerk. Izsépy Edit. Budapest, 1985. (Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fontes et Studia 2.) - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 91-92. p.

Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. - A Biblia védelmezése. Ford. Fekete Csaba. Előszó: Makkai László. Budapest, 1985. - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 163. p.

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló, 1703-1708. II. 1707-1708. Közzéteszi: Magyari András, Demény Lajos. Bukarest, 1985. - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 173. p.

1993

A Századok repertóriuma, 1867-1975. Szerk. Pamlényi Ervin. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 464. p.

Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 337. p.

Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 350-351. p.

Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai, 1831-1949. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 364-365. p.

Hopp Lajos-Jan Slaski: A magyar-lengyel múltszemlélet előzményei. Politikai és kulturális hagyományok Báthory Istvánig. Budapest, 1992. - Helikon, 1993. 565-566. p.

Janó János: Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma. Miskolc, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 560-561. p.

Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged, 1989. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1993/2. 284-286.

Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok. Budapest, 1987. (reprint) - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 476-477. p.

Vörösmarti Mihály kálvinista predikátor megtérése históriája. Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit. A kísérő tanulmányt írta: Jankovics József. A latin szövegeket fordította és a jegyzeteket írta: Gerébi György. Budapest, 1992, Argumentum Kiadó. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1993/3. 443-445. p.

1994

Documenta Pragensia. Číslo X/1-2. Sestavili: Václav Ledvinka, Jiři Pesek. Praha, 1990 [1992]. - Magyar Könyvszemle, 1994. 113-116. p.

Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István. Debrecen, 1989. (Folklór és etnográfia 50.) - Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István. Debrecen, 1993. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 576-578. p.

Jezsuita iskoladrámák (ismert szerzők). Sajtó alá rend. Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre. Budapest, 1992. (RMDE XVIII. sz. 4/1.) - Távlatok, 1994. 271-272. p.

1995

"Szerelmes Orsikám ..." A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Vál., kiad. Vida Tivadar. Utószó: Grynaeus Tamás. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 141-142. p.

Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. Vál. bev., jegyz. Molnár Szabolcs. Bukarest, 1988. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 9. p.

Astrik L. Gabriel: The Paris Studium. Robert of Sorbonne and his legacy. Selected Studies. Notre Dame-Frankfurt am M., 1992. - Helikon, 1995. 181-182. p.

Bechtel, Guy: Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. Une enquete. Paris, 1992. - Magyar Könyvszemle, 1995. 211-212. p.

Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Kiad. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 21. p.

Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 49-50. p.

Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 81-82. p.

Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 4.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1995/3-4. 427-429. p.

Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Nagyszombat 1591. Fakszimile kiad. Kísérőtanulmány: Uray Piroska. Budapest, 1988, MTA ITI, Akadémiai Kiadó. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-19933-4. Budapest, 1995. 114. p.

Private Libraries in Renaissance England. A Collection and Catalogue of Tudor and Early Stuart Book-list. Volume(s) I-III. General ed. Robert J. Fehrenbach. Ed. in the UK: Elisabeth S. Leedham-Green. New York-Marlborough, 1992-1994. - Magyar Könyvszemle, 1995. 117-118. p.

Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 148-149. p.

The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. Ed. with introduction and notes by A. D. Renting and J. T. C. Renting-Kuijpers. With notes on the manuscripts by A. S. Korteweg. Utrecht, 1993. - Magyar Könyvszemle, 1995. 210-211. p.

Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 161. p.

Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. Fakszimile kiad. Kísérőtanulmány: Kulcsár Péter, Széphelyi F. György. Budapest, 1988, MTA ITI-Akadémiai Kiadó. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 165-166. p.

Zrínyi-dolgozatok. V. köt. Szerk. Kovács Sándor Iván. Budapest, 1988, ELTE BTK. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 166. p.

1996

Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque lingvae Latinae. Coll. Johannes Stirling. Vol. I. A-B. Budapest, 1995. - Iskolakultúra, 1996/9. 101-102. p.

1997

Bogdán István: Kézművesek mestersége. Budapest, 1989. - Hungarológiai Értesítő XIII 1994/3-4. [1997]. 169. p.

Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. Pannonhalma, 1996. (Pannonhalmi Füzetek 38.) - Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 8(1996) [1997] 1-2. 363-365. p.

Magyar Könyvtárosok II. tudományos találkozója. Budapest, 1985. augusztus 26-27. A konferencia előadásai. Szerk. Gerő Zsoltné, Kovács Ilona. Budapest, 1989. - Hungarológiai Értesítő, XIII. 1994/3-4. [1997] 83-84. p.

Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. XVIII. századi érdemsorozatok. Összeáll. Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona. Budapest, 1989. (A magyar neveléstörténet forrásai III.) - Hungarológiai Értesítő, XIII. 1994/3-4. [1997] 85. p.

1998

Alte siebenbürgische Drucke. (16. Jahrhundert.) Bearb. von der Forschungsgruppe für Buchgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: Gedeon Borsa, Ferenc Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsényi. Übersetzung dieser Ausgabe: Gudrun Schuster. Einführung und Register: Hans Meschendörfer. Textverarbeitung: Zsolt K. Lengyel. Köln-Weimar-Wien, 1996, Böhlau Verl. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 21.) - Bibliothek. Forschung und Praxis (Göttingen), 22(1998) 120-121. p.

Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe. XVIe-XIXe siècles. Actes du colloque des 21-24. avril 1991, Wolfenbüttel. Sous la dir. de Robert Chartier, Hans-Jürgen Lüsebrink. Paris, 1996, IMEC. - Magyar Könyvszemle, 1998/3. 322-324. p.

Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos boldogságos szűz képeinek rövideden föltett eredeti. (Nagyszombat, 1690). Hasonmás kiadás, Knapp Éva-Tüskés Gábor és Galavics Géza tanulmányával. Budapest, 1994, Balassi. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/5-6. (1998) 682-684. p.

Mit kezdjünk múltunkkal? (Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest, 1996.) - Iskolakultúra, 1998/3. 107-108. p.

Postma, Ferenc-van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, 1995. - Magyar Könyvszemle, 1998/3. 319-322. p.

Régi magyarországi nyomtatványokról - németül. Alte siebenbürgische Drucke. (16. Jahrhundert.) Bearb. von der Forschungsgruppe für Buchgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: Gedeon Borsa, Ferenc Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsényi. Übersetzung dieser Ausgabe: Gudrun Schuster. Einführung und Register: Hans Meschendörfer. Textverarbeitung: Zsolt K. Lengyel. Köln-Weimar-Wien, 1996, Böhlau Verl. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 21.) - Iskolakultúra, 1998/1. 112-113. p.

1999

Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Budapest, 1997, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 335 p. - Hungarológiai Értesítő

Botlik József-Csorba Béla-Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993. Szerk., előszó: Szilágyi Károly. Budapest, 1994, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 343 p. - Hungarológiai Értesítő

Botlik József-Dupka György: Ez hát a hon ... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből. 1918-1991. Bev.: Balla Gyula. Budapest-Szeged, 1991, Mandátum Kiadó, Universum Kiadó. 298 p. - Hungarológiai Értesítő

Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőkönyvei. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1766-1767. Közzéteszi Kovács Béla. Eger, 1997, Érseki Gyűjteményi Központ. (Az Egri Egyházmegye történetének forrásai 1.) 489 p. - Hungarológiai Értesítő

Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher. Hrsg. von József Jankovics, Katalin S. Németh. Wiesbaden, 1998. - Magyar Könyvszemle, 1999/4. 475-478. p.

Imerlisvili, Vano: A grúz-magyar kölcsönös kulturális-irodalmi kapcsolatok a XVII-XX. században. Tbiliszi, 1995. (grúz nyelven, orosz és magyar nyelvű összefoglalóval) 229 p. - Hungarológiai Értesítő

Miskolc a Millecentenárium évében. 1-2. kötet. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, 1997, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. 390, 430 p. - Hungarológiai Értesítő

2000

Brătianu, Gheorghe I.-Makkai László: Tündérkert. - Grădina zînelor. Vál., és előszó: Miskolczy Ambrus. Budapest, 1994, ELTE. 120 p. - Hungarológiai Értesítő

Könyvtárosok kézikönyve. 1. kötet. Alapvetés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, 1999, Osiris Kiadó. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2000/2. 15-17. p.

Postma, Ferenc-van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, 1995. - Acta Comeniana, 13(XXXVII.) 1999. [2000] 309-312. p.

2001

Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, az Istennec Magyarorszagban valo anya szent egyházánac epülésére. Caroli Caspar elöljaro beszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert. (Hanau, 1608, Johannes Halbey, RMNy 971.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 1998. (Nemzetközi Theologiai Könyv 35. kötet) - Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló tellyes Szent Irás a Magyar Nyelven. Mellyet A Sidó Cháldeai és Görög nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comáromi C. György S. I. M. D. és D. P. M.DC.LXXXV Esztendöben. (Leiden, 1718, Johannes Vitringa, RMK I. 1336.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 2000. (Nemzetközi Theologiai Könyv 45. kötet) - Magyar Könyvszemle, 2001. 146-148.

V. Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten 1561-1800. Budapest, 1999, Borda. - Uő.: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539-1800. Budapest, 1996, Borda. - Magyar Tudomány, 2001. 761-763.

2002

Balsamo, Jean-Simonin, Michel: Abel L'Angelier et Françoise de Louvain (1574-1620). Suivi du Catalogue des ouvrages publiés par Abel L'Angelier (1574-1610) et la veuve L'Agelier (1610-1620). Genève, 2002, Librairie Droz. (Travaux d'Humanisme et Renaissance No. CCCLVIII.) - Magyar Könyvszemle, 2002. 354-356. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 309-312. p.

Barbier, Frédéric: Histoire du livre. Paris, 2000, Armand Colin. (Collection U) - Barbier, Frédéric-Bertho Lavenir, Catherine: Histoire des médias de Diderot a Internet. Paris, 1998. 2. kiad. 2000. (Collection U) - Magyar Könyvszemle, 2002. 356-358. p.

Pataki Téka. Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai. Szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, 2001. - Könyvtári Levelező/Lap, 2002/3. 43. p.

Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713 (-1736). Kolozsvár, 2000, EME. (Erdélyi Tudományos Füzetek 230.) - Századok, 2001. [2002] 1046-1048. p.

2003

Bitskey, István: Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn. Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte. Frakfurt am Main-Berlin-Köln-New York-Paris-Wien, 1999, Lang Verlag. - Acta Comeniana, 15-16(2002) [2003] 422-424. p. - Irodalomtudományi Közlemények, 2002. [2003] 694-696. p.

Gilly, Carlos: Die Manuskripte in der Bibliothek des Johannes Oporinus. Verzeichnis der Manuskripte und Druckvorlagen aus dem Nachlass Oporins anhand des von Theodor Zwinger und Basilius Amerbach erstellten inventariums, Basel, 2001, Schwabe und Co. AG. Verlag. (Schriften der Universitätsbibliothek Basel. Bd. 3.) - Magyar Könyvszemle, 2002. [2003] 471-473. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 305-307. p.

Les trois revolutions du livre. Catalogue de l'exposition de Conservatoire Nationale des arts et métiers, Paris, de 8 octobre 2002. à 5 janvier 2003. Catalogue réuni par Alain Mercier. Paris, 2002, Imprimerie Nationale. - Magyar Könyvszemle, 2002. [2003] 473-475. p.

Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Kaiserslautern, 2002, Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde. (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 21.) - Magyar Könyvszemle, 2003. 143-144. p.

V. Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten, 1561-1800. Budapest, 1999, Borda. - Uő: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539-1800. Budapest, 1996. Borda. - Acta Comeniana, 15-16(2002) [2003] 425-427. p.

Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Firenze, 2000, Olschki. (Monografie sulle biblioteche d'Italia, Vol. IX.) - Magyar Könyvszemle, 2003. 270-271. p.

Balsamo, Jean-Simonin, Michel: Abel L'Angelier et Françoise de Louvain (1574-1620). Suivi du Catalogue des ouvrages publiés par Abel L'Angelier (1574-1610) et la veuve L'Agelier (1610-1620). Genève, 2002, Librairie Droz. (Travaux d'Humanisme et Renaissance No. CCCLVIII.) - Magyar Könyvszemle, 2002. 354-356. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 309-312. p.

[Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii "A. D. Xenopol" Arad. Catalog secolele XV-XVIII. - Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothaque "A. D. Xenopol" d'Arad. Catalogue XVe-XVIIIe siècles. [Catalogue par Florin Didilescu] Arad, 2003, Editions Nigredo. - Magyar Könyvszemle, 2003. 409-410. p.

Eesti vanimad raamatud Talinnas. - Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Larissa Petina, Tiiu Reimo, Urve Sildre. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Tallinn, 2000. - Magyar Könyvszemle, 2003. 407-409. p.

2004

Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjiľnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kašića. Urednik: Ivan Kosić. 2. izd. Zagreb, 1999, Nacionalna i sveučilišna knjiľnica. 221 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 500-501. p.

Biblia Slavica. Serie IV: Südslavische Bibeln. Band 2,1. Kroatische Bibel des Bartol Kašić. Band 2,2. Kommentare, Wörterverzeichnis. Biblia Sacra. Versio Illyrica selecta, seu declaratio Vulgatae editionis Latinae, Bartholomaei Cassij Curictensis e Societate Jesu Professi, ac Sacerdotis teologi. Ex mandato Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Anno 1625. Ediderunt Hans Rothe et Christian Hannick, e codicibus manuscriptis transtulerunt Petar Bašić et Julije Derossi et Zlata Derossi, curis elaboravit atque apparatu critico instruxit Petar Bašić. Vol. 1, 2. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999-2000, Ferdinand Schöningh. 681, 453 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 502. p.

[Sto u tisucu] 100 u 1000. Najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisucljecu. Nacionalna i sveučilišna knjiľnica, Zagreb, prosinac 2000. - siječanj 2001. Katalog izložbe. Izložba je i prilog proclavi 550-te obljetnice rođenja Marka Marulića i 500-toj obljetnici Judite, prvoga auktorskog epa na hrvatskom jeziku. 220 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 503. p.

Kosić, Ivan: Marco Marulić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 500. obljetnica Judite i 550. obljetnica rođenja. Katalog izložbe obržane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Zagreb, 24. svibnja - 30. lipnja 2001. Zagreb, 2001, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 279 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 503-504. p.

Drei Schriften - Drei Sprache. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 26. April - 8. Juni 2002. Autoren der Ausstellung: Anca Nazor, Josip Bratulić, Mirko Tomasović. Vorsitzender: Josip Stipanov. Zagreb, 2002, Erasmus naklada. 263 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 504-507. p.

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. (1572-1647). Budapest, 2002, Balassi. (Humanizmus és reformáció 26.) 587 p. - Irodalomtudományi Közlemények, 2003. [2004] 337-340. p.

Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szenz Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Igazgatta, megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert, 1612. Hasonmás formában megjelent Ötvös László szerkesztő gondozásában 2002-ben. Debrecen, 2002. (Nemzetközi Theologiai Könyv 53. kötet) (RMNy 1037) - Magyar Könyvszemle, 2004. 307-308. p.

Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. Modena, 2001, Patron editore. (Collana di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, nr. 3) XVI, 350 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. 312-313. p.

Lietuviškai Biblijai - 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas.- 400 Jahre litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Katalogs der internationalen Ausstellung. Sudarytojos/Zusammengestellt von Ona Aleknavičiėne, Jolanta Zabarskaite. Vilnius, 2002, Lietuvos dailes muziejus. 158 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. 313-314. p.

2005

Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, az Istennec Magyarorszagban valo anya szent egyházánac epülésére. Caroli Caspar elöljarobeszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert. . (Hanau, 1608, Johannes Halbey, RMNy 971.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 1998. (Nemzetközi Theologiai Könyv 35. kötet) - Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló tellyes Szent Irás a Magyar Nyelven. Mellyet A Sidó Cháldeai és Görög nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comáromi C. György S. I. M. D. és D. P. M.DC.LXXXV Esztendöben. (Leiden, 1718, Johannes Vitringa, RMK I. 1336.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 2000. (Nemzetközi Theologiai Könyv 45. kötet) Ötvös László: A három magyar Biblia népszerűsítése. Debrecen, 2005. 203-207. p.

Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szenz Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Igazgatta, megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert, 1612. Hasonmás formában megjelent Ötvös László szerkesztő gondozásában 2002-ben . Debrecen, 2002 (Nemzetközi Theologiai Könyv 53. kötet) (RMNy 1037) Ötvös László: A három magyar Biblia népszerűsítése. Debrecen, 2005. 209-210. p.

Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Tiiu Reimo. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Artiklid (Aufsätze) Kyra Robert, Mare Luuk, Tiiu Reimo, Endel Valk-Falk. Tallinn, 2002. 192 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. [2005] 425-427. p.

Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. Préfaces Francis Higman, Monique Mund-Dopchie. Genève-Louvain-la-Neuve, 2003, Droz, Université catholique de Louvain (Cahiers d'humanisme et renaissance, vol. LXV. - Université catholique de Louvain, Bibliotheque de la faculté de philosophie et lettres, Temps et espace, vol. 2.) 440 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 111-113. p.

Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870. Genève, 2003, Droz. (École pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques, VI: Histoire et civilisation du livre, 26.) 751 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 113-114. p.

Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Catalogue collectif édité par Martine Delaveau et Denise Hillard. Paris, 2002, Bibliotheque nationale de France. 862 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 114-115. p.

Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. Comp. by Philip Knijff, Sibbe Jan Visser. Ed. by Piet Visser. Hilversum-Amsterdam, 2004, Uitgeverij Verloren, Doopsgezinde Historische Kring. 313 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 264-265. p.

Greffe, Florence - Lothe, José: La vie, les livres et les lectures de Pierre de L'Estoile. Nouvelles recherches. Préface d'Henri-Jean Martin. Paris, 2004, Honoré Champion. (Pages d'archives) 1181 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 265-267. p.

Mellot, Jean-Dominique - Queval, Élisabeth, avec la collab. d'Antoine Monaque: Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500 - vers 1810). Nouvelle édition mise a jour et augmentée. Paris, 2004, Bibliothèque nationale de France, 668 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 268. p.

Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Kaiserslautern, 2002, Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 21.) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 378-380. p.

Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Firenze, 2000, Olschki. (Monografie sulle biblioteche d'Italia, Vol. IX.) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 376-378. p.

[Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii "A. D. Xenopol" Arad. Catalog secolele XV-XVIII. - Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque "A. D. Xenopol" d'Arad. Catalogue XVe-XVIIIe siècles. [Catalogue par Florin Didilescu] Arad, 2003, Editions Nigredo. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 372-374. p.

Eesti vanimad raamatud Talinnas. - Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Larissa Petina, Tiiu Reimo, Urve Sildre. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Tallinn, 2000. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 320-323. p.

Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kašića. Urednik: Ivan Kosić. 2. izd. Zagreb, 1999, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 221 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 357-358. p.

Biblia Slavica. Serie IV: Südslavische Bibeln. Band 2,1. Kroatische Bibel des Bartol Kašić. Band 2,2. Kommentare, Wörterverzeichnis. Biblia Sacra. Versio Illyrica selecta, seu declaratio Vulgatae editionis Latinae, Bartholomaei Cassij Curictensis e Societate Jesu Professi, ac Sacerdotis teologi. Ex mandato Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Anno 1625. Ediderunt Hans Rothe et Christian Hannick, e codicibus manuscriptis transtulerunt Petar Bašić et Julije Derossi et Zlata Derossi, curis elaboravit atque apparatu critico instruxit Petar Bašić. Vol. 1, 2. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999-2000, Ferdinand Schöningh. 681, 453 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, (2005). 359-360. p.

[Sto u tisucu] 100 u 1000. Najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisucljecu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, prosinac 2000. - siječanj 2001. Katalog izložbe. Izložba je i prilog proclavi 550-te obljetnice rođenja Marka Marulića i 500-toj obljetnici Judite, prvoga auktorskog epa na hrvatskom jeziku. 220 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 352. p.

Kosić, Ivan: Marco Marulić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 500. obljetnica Judite i 550. obljetnica rođenja. Katalog izložbe obržane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Zagreb, 24. svibnja - 30. lipnja 2001. Zagreb, 2001, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 279 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 360. p.

Drei Schriften - Drei Sprache. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 26. April - 8. Juni 2002. Autoren der Ausstellung: Anca Nazor, Josip Bratulić, Mirko Tomasović. Vorsitzender: Josip Stipanov. Zagreb, 2002, Erasmus naklada. 263 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 352-357. p.

Keveházi László: "A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata. Budapest, 2005, Luther Kiadó. (Testes veritatis) 316 p. - Lelkipásztor, 2005. 337-338. p.

2006

A brémai sajtó- (és média-) történeti műhely kiadványai. Presse und Geschichte - Neue Beiträge. Hrsg. von Holger Böning, Michael Nagel, Johannes Weber. Bde 1-13. Bremen, 2000-2004, Edition Lumière. - Magyar Könyvszemle, 2006/1. 94-99. p.

Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. Genève, 2003, Droz. 486 p. (École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philosophiques, VI. Histoire et civilisation du livre 28.) - Magyar Könyvszemle, 2006. 114-115. p.

Meyer, Véronique: L'illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Peintres - graveurs - éditeurs. Préface de Bruno Neveu. Paris, 2002, Commission des travaux historiques de la ville de Paris. 339 p. - Magyar Könyvszemle, 2006. 115-117. p.

Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Frankeschen Stiftungen. Halle-Tübingen, 2005, Verlag des Frankeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag Tübingen. XI, 227 p. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 8.) - Magyar Könyvszemle, 2006/1. 117-118. p.

Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. Hrsg. von Peter Parshall, Rainer Schoch, mit David S. Areford, Richard S. Field, Peter Schmidt. (Ausstellungskatalog.) National Gallery of Art, Washington, 4. September - 27. November 2005; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 15. Dezember 2005. - 19. März 2006. Nürnberg, 2005, Germanisches Nationalmuseum. - Magyar Könyvszemle, 2006. 291-294. p.

Az anderlechti Erasmus-ház újabb sorozata, a Nugae humanisticae sub signo Erasmi, 2000-2004. - Magyar Könyvszemle, 2006. 375-381. p.

Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. Szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, 2006, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. (Acta Patakina XIX.) - Magyar Könyvszemle, 2006. 388-389. p.

Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Catalogue collectif édité par Martine Delaveau et Denise Hillard. Paris, 2002, Bibliotheque nationale de France. 862 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 375-376. p.

Greffe, Florence-Lothe, José: La vie, les livres et les lectures de Pierre de L'Estoile. Nouvelles recherches. Préface d'Henri-Jean Martin. Paris, 2004, Honoré Champion. (Pages d'archives) 1181 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 386-388. p.

Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. Préfaces Francis Higman, Monique Mund-Dopchie. Genève-Louvain-la-Neuve, 2003, Droz, Université catholique de Louvain. (Cahiers d'humanisme et renaissance, vol. LXV. - Université catholique de Louvain, Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres, Temps et espace, vol. 2.) 440 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 377-379. p.

Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870. Genève, 2003, Droz. (École pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques, VI: Histoire et civilisation du livre 26.) 751 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 379-381. p.

2007

Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. Genève, 2003, Droz. (École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philosophiques, VI. Histoire et civilisation du livre 28.) 486 p. - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 31(2006) [2007]. 90-91 p.

Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A-Biber. Baden-Baden, 2007, Valentin Koerner. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CCXII.) 396 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 141-143. p.

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. - Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur. Összeáll./composuit Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. 374 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 245-247. p.

Barbier, Frédéric: L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale. (XIIIe - XVIe siècle). Paris, 2006, Belin. (Histoire et société) 365 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 254-257. p.

Katalog kniga XVI. st. u Metropolitanskoj Knjižnici u Zagrebu. - Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Metropolitana Zagrabiensi asservantur. Composuit Vladimir Magicć. Zagreb, 2005, Hrvatski državni archiv. 719 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 257-258. p.

Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. Hrsg. von Peter Parshall, Rainer Schoch, mit David S. Areford, Richard S. Field, Peter Schmidt. (Ausstellungskatalog.) National Gallery of Art, Washington, 4. September - 27. November 2005; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 15. Dezember 2005. - 19. März 2006. Nürnberg, 2005, Germanisches Nationalmuseum. 371 p. - Magyar Könyvszemle, 2006. 291-294. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 382-385. p.

Lietuviškai Biblijai - 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas. - 400 Jahre litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Katalogs der internationalen Ausstellung. Sudarytojos/Zusammengestellt von Ona Aleknavičiėne, Jolanta Zabarskaite. Vilnius, 2002, Lietuvos dailes muziejus. - Magyar Könyvszemle, 2004. 313-314. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 388-390. p.

Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. Comp. by Philip Knijff, Sibbe Jan Visser. Ed. by Piet Visser. Hilversum, Amsterdam, 2004, Uitgeverij Verloren, Doopsgezinde Historische Kring. 313 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 401-403. p.

Meyer, Véronique: L'illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du 17e siècle. Peintres- graveurs - éditeurs. Préface de Bruno Neveu. Paris, 2002, Commission des travaux historiques de la ville de Paris. 339 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 406-408. p.

Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. Modena, 2001, Patron editore. (Collana di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, nr. 3) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 427-428. p.

Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen. Halle-Tübingen, 2005, Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag Tübingen. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 8) XI, 227 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 428-429. p.

Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Tiiu Reimo. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Artiklid (Aufsätze) Kyra Robert, Mare Luuk, Tiiu Reimo, Endel Valk-Falk. Tallinn, 2002. 192 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 430-432. p.

2008

Philippe le Beau (1478-1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. Catalogue édité par Bernard Bousmanne, Hanno Wijsman, Sandrine Thieffry. Bruxelles, 2006, Bibliothèque royale de Belgique. 171 p. - Magyar Könyvszemle, 2008. 87-89. p.

Barbier, Frédéric: L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale. (XIIIe - XVIe siècle). Paris, 2006, Belin (Histoire et société) 365 p. - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 32 (2007) [2008] Nr. 2. 147-151. p.

Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah. - Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Der Katalog wurde geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. Moszkva, 2007, Rudomino. - Magyar Könyvszemle, 2008. 221-223. p.

Cognition and Book. Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period. Ed. by Karl E. Enenkel, Wolfgang Neuber. Leiden-Boston, 2005, Brill. (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, vol. 4. - 2004) - Magyar Könyvszemle, 2008. 362-366. p.

Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa, 1570-1700. Hrsg. von Anna Ohlidal, Stefan Samerski. Stuttgart, 2006, Franz Steiner Verlag. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 28.) - Magyar Könyvszemle, 2008. 367-369. p.

Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A-Biber. Baden-Baden, 2007, Valentin Koerner. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CCXII.) 396 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 4(2008) 342-345. p.

2009

Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. Sous la direction de Fréderic Barbier. Paris, 2007, PUF. - Magyar Könyvszemle, 2008. [2009] 476-479. p.

Le scriptorium d'Albi. Les manuscrits de la cathédrale Sainte-Cécile (VIIe-XIIe siècles). Catalogue de l'exposition présentée à la médiathèque Pierre-Amalric (Albi), 13 septembre - 15 décembre 2007. Sous la direction de Matthieu Desachy. Rodez, 2007, Editions du Rouergue (Trésors écrits Albigeois, II) - Magyar Könyvszemle, 2008. [2009] 475-476. p.

A szegedi Somogyi-könyvtár kiállításai, 2001-2008. [A katalógusok ismertetése] Magyar Könyvszemle, 2009. 114-116. p.

Elena-Maria Schatz-Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC - Magyar Könyvszemle, 2009. 394-396. p.

 

Lektorálások

1989

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1982. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1989. OSZK. XXVI, 629 p.

1990

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1984. Szerk. Dobó Katalin. Budapest, 1990. OSZK. XXV, 480 p.

1992

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1985. Szerk. Záhony Éva. Budapest, 1992. OSZK. XXII, 478 p.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1986. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1992. OSZK. XXIX, 515 p.

1993

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1987. Szerk. Velich Sándorné, Záhony Éva. Budapest, 1993. OSZK. XXX, 597 p.

1994

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1988. Szerk. Velich Sándorné, Dobó Katalin. Budapest, 1993. OSZK. XXXII, 673 p.

1996

Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Budapest, 1997, Balassi. 154 p. (nem tüntették fel a lektorálás tényét)

1998

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa. Összeáll.: Zvara Edina, Simon Ferenc. Szeged, 1998, Scriptum. 167 p.

1999

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1989. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1999. OSZK. XXXIII, 699 p.

2000

Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Budapest, 2000, Balassi. 469 p.

Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk. Robert Chartier, Guglielmo Cavallo. Budapest, 2000, Balassi. 419 p.

2001

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1990. Szerk. OSZK Elektronikus Dokumentum Szolgáltató Osztálya. Budapest, 2000 [2001], OSZK. XX, 426 p.

2002

Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szék. Pars Quinta. Curam gerebat Anikó Deé-Nagy. Budapestini-Novi Fori Siculorum, 2002, OSZK. XIX, 187 p.

2004

Frédéric Barbier-Catherine Bertho Lavenir: A média története Diderot-tól az internetig. Budapest, 2004, Osiris. 402 p.

Fritz Funke: Könyvismeret. Budapest, 2004, Osiris. 487 p.

2005

Frédéric Barbier: A könyv története. Budapest, 2005, Osiris. 400 p.

Lucien Febvre-Henri-Jean Martin: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században. Budapest, 2005, Osiris. 379 p.

2007

A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1904) repertóriuma. Összeáll. Saliga Irén. Piliscsaba-Esztergom, 2007, PPKE. 412 p.


image

Dr. Hegyi Ádám
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/544-244

fogadóóra: kedd, 8.00-9.00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének egyetemi tanársegédje. 2003-ban „Az év ifjú könyvtárosa”. Diplomája megszerzése után Ph.D. tanulmányokba kezdett, kutatási témája a Bázeli Egyetem hatása a történelmi Magyarország könyvkultúrájára. Elkészítette a Svájcban tanult magyarországi diákok adattárát valamint levéltári gyűjtést végzett Svájcban, Ausztriában, Debrecenben, Sárospatakon, Pápán és Erdélyben. Több könyvtári projekt vezetője, résztvevője, a szegedi Habent sua fata libelli című sorozatból három kötet szerkesztésében vett részt.


Munkaviszony:

 

2003. október 1. - SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, tanársegéd.

2003. szeptember 1-30. OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály, könyvtáros.

2002. október 1-2003. március 1. SZTE Egyetemi Könyvtár, könyvtáros.

2002. február 1-június 30. Csonka János Műszaki Szakközépiskola, Szeged, tanár.

 

Tanulmányok:

 

2002-2003 ELTE BTK Magyar és európai reneszánsz doktori program.

2000-2002. ELTE BTK Könyvtártudományi doktori program.

1995-2000. SZTE BTK történelem, könyvtári informatika, európai politika szakképzés.

 

Ösztöndíjak:

AEGEE nyári egyetem Bécs 1999 (1 hónap)

Osztrák-Magyar Akcióalapítvány Klagenfurti Egyetem, 2000 (1 hónap)

OTKA (Szögi László vezetésével) 2002, Svájc (1 hét)

CEEPUS ösztöndíj 2003, Bécsi Egyetem.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2006, Bázeli Egyetem.

 

Kitüntetések:

TDK első helyezés történelemből.

„Az év ifjú könyvtárosa” cím 2003-ban.


Szakmai tevékenység

1999/2000-es tanévben demonstrátori minősítésben dolgoztam Szegeden az Egyetemi Könyvtárban.

Diplomám megszerzése után Ph.D. tanulmányokba kezdtem. Témavezetőm Dr. Orlovszky Géza. Kutatási témám a Bázeli Egyetem hatása a történelmi Magyarország könyvkultúrájára. Eddigi munkám során elkészítettem a Svájcban tanult magyarországi diákok adattárát és levéltári gyűjtést végeztem Svájcban, Ausztriában, Debrecenben, Sárospatakon, Pápán és Erdélyben. Önálló kötetben szeretném megjelentetni a Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kézirat-katalógusát.

2007. őszén Szlovákiában német nyelvű konferencián ismertettem a bázeli diákok könyvjegyzékeit.

A kiskunhalasi és a mezőtúri református partikulák könyvtárairól kisebb tanulmányokat közöltem.

A szegedi Habent sua fata libelli című sorozatból három kötet szerkesztésében vettem részt.

P. Vásárhelyi Judit vezetésével a budapesti Központi Papi Szeminárium antikváinak feldolgozását végzetem.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felkérésére Képek digitalizálása (2000. november 2.) és Szövegek digitalizálása (2001. március 1.) címmel szerveztem konferenciákat. Szintén az MKE megbízásából 2001. áprilisában hazánkat képviselve Bielefeldben vettem részt a 91. Német Könyvtáros Kongresszuson.

2000 óta rendszeresen tanítok a szegedi könyvtáros képzésben. Az általam oktatott tantárgyak: művelődéstörténet, dokumentumleírás, könyvtártan, EU információs rendszere.

2003. szeptember óta vezetem a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projektet.

 

Szervezeti tagság

 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MTA Informatikai Irodalomtudomány Bizottsága, Magyar

Internet Társaság.


A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/tortenet/hegyi_a/

A mezőtúri könyvtári kultúra a XVIII. században = Milleneumi túri kalendárium, szerk. Szűcsné Boldog Mária, Mezőtúr, 2001. 78-79.

A mezőtúri partikula 1765-ös könyvtári katalógusa, Jászkunság, 2001/3-4., 110-117.

Földi János szerepe a kiskunhalasi református gimnázium könyvkultúrájában, Belvedere Meridionale, 2001/1-2, 40-46.

Beszámoló a 91. Német könyvtáros kongresszusról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/5, 25-28.

Hegyi Ádám – Puskás Nikoletta: Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban. Egy konferencia tanulságai, Könyvtári Figyelő, 2001/1, 58-70.

Az EU hazai információs intézményrendszere, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2002/2, 54-62.

HEGYI Ádám – SÁNDOR Ákos: Folyóirat indexelése Zebrával, Networkshop 2001, Sopron, 2001. április 18-20., http://nws.iif.hu/ncd2001/docs/eloadas/10/index.htm, (2004. november 3.)

Hegyi Ádám – Sándor Ákos: Folyóirat indexelése Zebrával, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2002/5, 199-202.

Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtáros képzésben Networkshop 2002, Eger, 2002. március 26-28. http://nws.iif.hu/ncd2002/docs/ehu/30/index.html, (2004. november 3.)

Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtáros képzésben, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2002/5, 30-36.

Magyarországi diákok svájci egyetemeken 1459-1788, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 2002. IX., 47-51.

Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798), Budapest, 2003.

“Az Oskolának és Ekklésiának régibb könyvei”, Könyv és Nevelés, 2003/1, 103-108.

Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről, Networkshop 2004, Győr, 2004. április 5-7., http://nws.iif.hu/ncd2004/docs/ehu/005.pdf, (2004. november 3.)

Der Verbundkatalog der alten Drucke in Ungarn, http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/2004/digit_konf/ha_ea.htm, (2004. 06.02.)

HEGYI Ádám (recenzens): Arany János: Őszikék. MEK virtuális kiállítás, szerk. Kokas Károly, Tóth Margit, Szeged, 2001; Irodalomtörténet, 2004, LXXXV. évf., 3. sz., p. 427-429.

MOKKA-R. A Kárpát-medencében található régi nyomtatványok digitális közös katalógusa, Mercurius, 2004, p. 9-12.

MOKKA-R: The Digital Shared Catalogue of Early Prints Found in the Carpathian Basin, Bulletin, 2004, p. 9-12.

A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, KISS FARKAS Gábor, Bp., Gépeskönyv KFT, 2005., http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/index.html

A magyar irodalomtörténet digitális segédletei = A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, KISS FARKAS Gábor, Bp., Gépeskönyv KFT, 2005., http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/segedlet.html

A Magyar Országos Közös Katalógus – Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről, Könyvtári Figyelő, 2005/2, p. 257-267.

Infokommunikációs tananyagunk???

Régi nyomtatványok és könyvtári automatizálás = Közös katalogizálás Magyarországon: Múlt-jelen-jövő, szerk. Tompa Zsoltné, Poór Attila, Sopron, 2005, p. 27-34.

Plans for establishing a national catalogue of old books [abstract] = Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig = Religious book culture in Europe and Hungary from the end of the 15 th century to the late 18th century : nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás : Sárospatak 2003. október 1-3. - Miskolc : Gradatio, [2003]., p. 123.

Az országos régi könyves katalógus kialakításának lehetőségei [abstract] = Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig = Religious book culture in Europe and Hungary from the end of the 15 th century to the late 18th century : nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás : Sárospatak 2003. október 1-3. - Miskolc : Gradatio, [2003]., p. 60.

Célok és lehetőségek. Régi nyomtatványok és a hazai könyvtári automatizálás = Információ, történelem, régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Konferencia Szegeden 2005. március 4., szerk. Hegyi Ádám és Simon Melinda, Szeged, 2006, p. 23-28.

28. Információ, történelem, régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Konferencia Szegeden 2005. március 4., szerk. Hegyi Ádám és Simon Melinda, Szeged, 2006

Beszámoló a kelet-közép- és délkelet-európai könyv- és kultúrtörténet a korai újkorban című nemzetközi konferenciáról, Magyar Könyvszemle, 2007, p. 134-135.

Hegyi Ádám – Keveházi Katalin: Beszámoló a MOKKA-R Tagozat 2006. évi tevékenységéről, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. július, p. 27-28.

Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak, összeáll. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Zvara Edina, Szeged, 2007

Ádám Hegyi – Róbert Zawiasa: Character encoding in the MOKKA-R = Imprints and owners: Recording the cultural geography of Europe. Papers presented on 10 November 2006 at the CERL Seminar hosted by the National Széchényi Library, Budapest, ed. by David J. Shaw, London, 2007, p. 1-5. (CERL Papers, VII.)

„Apró cseppekből lesz a zápor” Bakonyi Géza emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008

Magyar vonatkozású kéziratos források Bázelben 1660-1798 között. Egy kutatás eredményei = „Apró cseppekből lesz a zápor” Bakonyi Géza emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008, p. 71-94.

Hegyi Ádám – Keveházi Katalin: Beszámoló a MOKKA-R Tagozat 2007. évi tevékenységéről, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. (2008) 6., p. 286-288.

Bázeli diákok könyvjegyzékei 1665-1774 között = „Hatvanodik” Horvath Ivani hatvanadik születésnapját köszöntik munkatársai, szerk. Orlovszky Géza, Budapest, 2008, http://syrena.elte.hu/hatvanodik/toc.html, Itt: http://syrena.elte.hu /hatvanodik/bazel_hegyi.htm (2008. október 13.)

A bázeli egyetem ismeretlen magyar vonatkozású egyleveles nyomtatványai, Magyar Könyvszemle, 2008/3, 292-311.

Freipltze für Ungarn in Bern, das reformierte Kollegium in Debrecen in: Berns goldene Zeit : das 18. Jahrhundert neu entdeckt, Hrsg. André Holenstein, Bern, Stämpfli, 2008, p. 251.

Magyarországi diákok könyvgyűjtési és könyvtárhasználati szokásai Bázelben és Bernben a 18. században, Magyar Könyvszemle, 2008/4, p. 377-389.

Miscellanea, MOKKA-R műhelymunkák, Könyvtári levelező/lap, 21. (2009) 1., p. 5-6.

Szatmárnémeti Pap István és Biró Mihály levelei a nagykárolyi nyomda ügyében, Magyar Könyvszemle, 2009/3, p. 368-372.

Die Wirkung der Universität Basel auf die ungarländische Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Forschungsbericht, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2009. Special Issue. p. 79-100.

Der (Aus-)Bildung wegen nach Basel: Ungarische Studenten im 18. Jahrhundert in: Universität Basel - seit 1460 unterwegs, Unigeschichte.unibas.ch - ein online-Projekt zur Geschichte der Universität Basel, Gesamtleitung: Susanna Burghartz, Georg Kreis, Basel, 2010, http://www.unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/der-nationale-und-internationale-kontext/wege-nach-basel/bildungsmigration-nach-basel-ungarn.html

A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639-1718) albumában. Magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között, Egyháztörténeti Szemle, 11. 2010. 1, p. 9-27.

Buchausleihe oder Buchdiebstahl? Ungarländische Studenten als Büchersammler und Bibliotheksbenutzer in Basel und Bern im 18. Jahrhundert in: Jitka Radimská (ed.): Jazyk a řeč knihy. - České Budějovice : Jihočeské univerzita v Českŷch Budějovicích, 2009, (Opera Romanica 11.), p. 293-308.

Könyvtári és tájékoztatási szabályzat. Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok. (KSZ/6). Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság, Budapest, 2009, készítette Wojtilláné Salgó Ágnes (Országos Széchényi Könyvtár). Szerkesztette: Berke Barnabásné (Országos Széchényi Könyvtár). A szabályzat kidolgozásában közreműködtek: Bene Sándorné (ELTE Egyetemi Könyvtár), Berecz Ágnes (Ráday Gyűjtemény), Emmertné Szerőczei Dóra (BME OMIKK), Gál Viktória (Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem, BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék), Keveházi Katalin(Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár), Körmendy Edit† (BME OMIKK), Rozsondai Béla (MTA Könyvtára), Szabó Julianna (Országos Széchényi Könyvtár), Szőnyi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár).