Oktatók

Tanulmányi Osztály:

 

Fogadóórák

Hétfő 08:30-11:30
  13:30-15:00
Kedd 08:30-11:30
  13:30-15:00
Szerda 08:30-11:30
  13:30-15:00
Csütörtök 08:30-11:30
  13:30-15:00
Péntek 08:30-11:30
  13:00-15:00 (Csak levelezősöknek)

 

 

SZTE Klebelsberg Könyvtár

Hétfő-péntek: 08:00 - 20:00

Szombat: 09:00 - 16:00

Minden hónap első hétfőjén az Egyetemi Könyvtár 12:00 órakor nyit.

A Különgyűjtemények 18:00-ig, a szombati napon pedig zárva tartanak.

Bővebb információ a http://www.bibl.u-szeged.hu címen.

 

SZTE BTK Kari naptár

I. félév

Szorgalmi időszak: 2011. szeptember 5-től 2011. december 17-ig
Vizsgaidőszak: 2011. december 19-től 2012. január 28-ig
Utóvizsga-időszak: 2012. január 30-tól 2012. február 4-ig
Őszi szünet: 2011. október 31-től 2011. november 5-ig.


II. félév

Szorgalmi időszak
: 2012. február 6-tól 2012. május 19-ig
Vizsgaidőszak: 2012. május 21-től 2012. június 30-ig
Utóvizsga-időszak: 2012. július 2-től 2012. július 7-ig.
Tavaszi szünet: 2012. április 10-től 2012. április 14-ig.

Tájékoztató: http://to.arts.u-szeged.hu/

 

Szolgáltató egységek

Hallgatói Szolgáltató Iroda

Hétfő-péntek: 09:00 - 15:00

Egyetemi Ajándékbolt

Hétfő-péntek: 09:00 - 17:00

Egyetemi Jegyzetbolt

Hétfő-péntek: 09:00 - 17:00

Egyetemi Kávézó

Hétfő-péntek: 08:00 - 20:00

Szombat: 09:00 - 16:00

Az elsőéves beiratkozáskor a Tanulmányi Osztályon minden hallgató átveszi az intézmény Tanulmányi Vizsgakalauzát (VADEMECUM).

A „könyvecske” több fejezetre tagolódik.

A köszöntőt és a bemutatkozást követően a kétszintű képzési rendszerről, ezen belül az alapképzésről olvashatunk. Részletesen tárgyalja, milyen feltételeket kell teljesíteniük a hallgatóknak, hogy megszerezhessék a diplomát. Az ismertetést követően táblázat foglalja össze a kar által indított alapszakokat, és a mellettük oktatott szakirányokat, specializációkat, minor képzéseket.

A szakok és szakirányok leírásait csak elektronikus formában érhetjük el, ezeket a nyomtatott változat már nem tartalmazza. Az alapszakos tájékoztatót követően a mesterszakos tudnivalókkal ismerkedhetünk meg.

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát a 9. fejezet tartalmazza. Ez a szabályzat az egyetem minden karára vonatkozik, egységesítve és keretbe foglalva a Szegedi Tudományegyetem képzési rendjét. A magyar oktatási törvényekkel összhangban rendelkezik az intézményben tanulmányokat folytató hallgatókra, és magára az intézményre vonatkozó szabályokról. Tisztázza a hallgatói jogviszony fogalmát, annak szüneteltetési feltételeit, az elbocsátásra vonatkozó szabályokat. Tartalmazza a vizsgáztatás rendjét, és mindazokat a kedvezményeket, amelyeket igénybe vehetnek a hallgatók. Szabályozza a tanulmányi kötelezettségek alóli felmentések, és az intézményben végzett kreditek beszámításának feltételeit. Ismerteti a tanulmányi ügyekben eljáró testületek jogkörét, feladatait. Rendelkezik a tanulmányi eredmény kiszámításának módjáról, a végbizonyítvány megszerzésének feltételeiről, a záróvizsga szabályairól, illetve a diploma kibocsátásának feltételeiről. Az egyetemi vizsgaszabályzat keretszabályzat, nem tér ki minden részletre, csupán az irányokat jelöli meg, lehetőséget adva ezzel az egyes karoknak önálló, speciális igényeket is magába foglaló szabályok megfogalmazására. Ám a kari szabályzatok soha nem lehetnek az egyetemi vizsgaszabályzattal ellentétes értelműek.

A Tanulmányi Vizsgakalauz harmadik része a kar tanulmányi ügyrendjét foglalja magába. Az egyetem vizsgaszabályzatára visszautaló felépítésben rendelkezik a karra vonatkozó speciális kérdésekben, pontjaira lebontva és kiegészítve azt.

A teljes szabályzat itt érhető el: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok

Az SZTE nappali tagozatos hallgatói a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, amelybe a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama is beleszámít.

Bővebben...

Kedves hallgatók!

Az alábbi térképen láthatjátok, hogy mely SZTE épület hol található Szegeden belül. Az alábbi link pedig abban segít, hogy melyik tömegközlekedési járattal tudtok a leggyorsabban eljutni az adott helyre.

http://utvonalterv.hu/?Command=LaunchAddress&city=Szeged

Bővebben...