Ha egy szóval kellene jellemeznünk az informatikus könyvtáros mesterképzés első évét, akkor talán az interdiszciplinaritás a legtalálóbb kifejezés. Ehhez elég rápillantanunk a képzés hálótervére, hiszen itt látható, hogy számtalan tudományág köréből válogattak annak összeállítói. Az első évben a szakmai törzsanyagot tanulják a hallgatók, míg a második évben a két szakirányból (Tartalomfejlesztő menedzser és Régi nyomtatványok feldolgozása) az általuk választottat. Vegyük sorra, hogy milyen tárgyakkal is találkoznak az első éves MA hallgatók!

Szerepel a képzésben a közgyűjteményi szféra könyvtáron kívüli két másik területe, a muzeológia és a levéltártan. Emellett elmélyítendő a hallgatók alapszakon szerzett művelődéstörténeti ismereteit, ez a tárgy is szerepel a képzés tavaszi félévében.

Szintén az Elméleti és gyakorlati alapok modulban szerepel a jogi képzés, melyben a hallgatók áttekintik a közgyűjteményekre vonatkozó törvényeket, illetve megismerhetik az informatikai ipar jogi hátterét. A kurzus két féléves, és témájában szintén ide kapcsolódik a második félévben meghirdetett Információszabadság, információs önrendelkezés óra is.

A hallgatók néhány tárgy erejéig egy kis reál témájú kitekintést is kapnak, hiszen matematikát és logikát is tanulnak. Emellett az MA képzés első éve alatt központi szerep jut a nyelvnek, hiszen egy-egy félév nyelvészeti kurzus, illetve egy kognitív tudomány elnevezésű pszicholingvisztikai kurzus is szerepel az étlapon.

Az angol szaknyelvi képzésben mindenki a későbbi szakirányának megfelelő csoportba kerül, a tartalomszolgáltatók informatikai szaknyelvet tanulnak, míg a régikönyvesek a régi nyomtatványokkal kapcsolatos szaknyelvet. Talán ez az egyik leggyakorlatorientáltabb kurzus. Az első félévben szerepel egy elméleti alapozó programozás kurzus, ennek folytatása csak a megfelelő szakirányon van. A közszolgálati menedzsment órán betekintést nyújtanak a könyvtárak és más közgyűjtemények gazdasági működésébe, tulajdonképpen ez a kurzus is tekinthető az alapszakon már tanult Könyvtári menedzsment alapjai című óra folytatásának. Az információs társadalom kurzus pedig elméleti áttekintőt nyújt korunk társadalmi berendezkedéséről.

Azt hiszem az eddigi felsorolás után mindenki egyetért a képzés interdiszciplináris voltában, azonban hogy árnyaljuk a képet, következzenek a szakmai órák: A szakirodalmi tájékoztatás elméleti és gyakorlati alapjai (főleg a szakreferensek munkája és a természettudományos tájékoztatás kerül bemutatásra), Kurrens könyvtári adatbázisok (a cím magáért beszél), Tartalomszolgáltatás az interneten, Nemzetközi tartalomipar (mindkét tárgy a tartalomszolgáltatásra fókuszál, de más-más szempontból próbálják bemutatni ezt a fontos területet), Modern könyvtárügy (hazai és külföldi könyvtárak mindennapi működése során felmerülő kérdéseket és problémákat járja körül), Internetes keresőrendszerek (sorra veszi a különböző típusú keresőrendszereket, sok gyakorlati ismeret jellemzi az órát), Információkeresés (inkább az információkeresés elméleti hátterével foglalkozik).

Végül meg kell még említenünk a BA képzés során is folyamatosan jelen lévő Könyvtári gyakorlatokat. Az MA képzés első évében a hallgatóknak 15-15 órát kell eltölteniük valamilyen intézményben, illetve vállalatnál.

Hálóterv