A minor képzés arra nyújt lehetőséget, hogy az egyszakos, alapképzéses hallgatók alapszakot választhassanak a főszakjuk mellé. Több okból is megéri minor szakot választani:

− Ha a hallgató főszakja önmagában nem elegendő azon képzettség megszerzésére, melyet célul tűzött ki magának, és egy másik, de közel álló területről is szeretne ismereteket szerezni.

− Ha a hallgató ugyan élénken érdeklődik főszakja iránt, ám a munkapiacot tekintve nagyobb perspektívát lát egy másik szakban.

− Ha a hallgatót más tudományág jobban, vagy az is érdekli, mégsem adná fel az eddig elvégzett éveket, viszont a későbbiekben szívesen orientálódna az adott minor szakhoz kötődő tudományterület felé.

 

A minor képzés célja, hogy a hallgatók elsajátíthassák egy főszakjuktól eltérő terület legfontosabb ismeretanyagát, s esetlegesen a minor képzés befejezése után MA szinten is továbbtanulhassanak a területen. A minor képzésnek a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30, legfeljebb 50 százalékát kell elérnie. A képzés optimális esetben (csúszás nélkül) 2 féléves, és 50 kredit értékű, melynek teljesítése a főszakkal párhuzamosan történik.

A képzésre az informatikus könyvtáros szakos hallgatókon kívül minden más képzésben résztvevő hallgató is jelentkezhet. Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén a rangsorolás alapja az első félév tanulmányi átlaga. Ha esetleg ez is egyezik, a rangsorolás további alapja a Könyvtár- és informatikai alapismeretek c. kurzus eredménye lesz.

Tanszékünkön a minort választók óráinak döntő részét a könyvtáros törzstárgyak adják, mellyel az általános könyvtáros-alapismereteket és -jártasságokat sajátíthatják el, valamint a szakirány lehetőséget teremt arra, hogy más szakos hallgatók ismereteket szerezzenek szakterületünkön és ezt a tudást alkotó módon kapcsolják össze választott főszakjukkal.

Hálóterv