Z. Karvalics László

image

Dr. Z. Karvalics László
egyetemi docens

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/546-798

fogadóóra: szerda, 15:00-16:00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetője 2007 szeptemberétől, előtte a BME Információ-és Tudásmenedzsment tanszékének vezetője, a BME-UNESCO Információs Társadalom-és Trendkutató Központjának (ITTK) alapító-igazgatója, az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információpolitika-és információstratégia kérdéseinek és az Internet-gazdaságnak nemzetközileg is elismert kutatója és tudományszervezője, a fenti kérdésekkel összefüggő tárgyait nagy óraszámban tanította a Budapesti Műszaki Egyetemen, számos tanulmány és népszerű sorozat szerzője, szakmai konferenciák és események keresett előadója. Az Információtörténelem Műhelykurzus megalapítója. Széchenyi-Ösztöndíjas (1999) és Kar Kiváló Oktatója (1999). Az információs társadalom nemzetközileg elismert kutatásáért 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemérem Polgári tagozatának Lovagkeresztje kitüntetést kapta. Zalaegerszegen született, 1961. december 23-án, nős, 4 gyermeke van.

Munkaviszony, tanulmányok, díjak

Munkaviszony

 

2009 A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Központ közös tulajdonában álló kutatás-fejlesztési részvénytársaság, a DEAK (DÉl-Alföldi Kooperációs Kutatóközpont) Zrt. Innovatív társadalomtudományi divíziójának vezetője

2008 második ciklusban tag, magyar képviselő az UNESCO Information for All programjának végrehajtó tanácsában

2007 Tanszékvezető (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Könyvtártudományi Tanszék)

2006-2009 OTKA Társadalom-és Bölcsészettudományi Kollégium, Történelem-és Tudománytörténet bíráló testület, zsűritag

2006 Eminent advisor (Global Knowledge Partnership, GKP)

2006 Department of History tag, magyar képviselő az UNESCO Information for All programjának végrehajtó tanácsában

2006 International Journal of Knowledge and Learning (szerkesztőbizottsági tagság)

2005 Az MTI története 1945-1948 c. könyve megjelenik a Napvilág Kiadónál

2005 Tanszékvezető (BME GTK Információs-és Tudásmenedzsment Tanszék)

2004 A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja

2003-2005 NKFP (Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Program 2.sz. programtanács (Informatika) zsüritag

2002 Információtörténelem c. könyve sorozatot indít a Gondolat Kiadónál

2001 Információ, társadalom, történelem c. könyve megjelenik (Typotex)

2001 alelnök, MTA Pedagógiai Bizottságának Számítógép és Pedagógia Albizottsága IFIP Technical Committee 9. (Relationship between Computers and Society) Magyar képviselő Az információs társadalom keresése c. könyve megjelenik (AULA)

2000 ”A magyar informatikáért” szakmai érem Fogpiszkáló a hálózaton c. könyve az Internetről (Prím)

2000 University of Pretoria (visiting professor)

1999 Tanácsadói megbízások különböző informatikai és Internet-gazdaságban tevékenykedő cégeknél; Alelnök, Magyar UNESCO Bizottság

1999-2001 Programbizottság tagja, Research on Information Society (RIS) konferenciák, Varsó

1998 Információs Társadalom és Trendkutató Központ igazgatója Magyar UNESCO-Bizottság Tagja

1997 Informatikai Tárcaközi Bizottság Szakértői Tanácsadó Testület, MKM Internet-program kommunikációs tanácsadó csoport tagja

1996-1997 Soros Alapítvány (Információs társadalom, informatikai stratégiák)

1996 egyetemi docensi kinevezés
Új kutatási témák: nemzeti informatikai stratégiák összehasonlító elemzése, a tudástechnológiák generációváltása, a hálózati világ társadalomelmélete, oktatás és informatika, Ázsia az információs korszakban

1996 Három hónapos tanulmányút Dél- Kelet-Ázsiában

1996 Fejezet elkészítése a Nemzeti Informatikai Stratégiába

1995-1996 Megjelennek az "Információtörténelem" fogalmi-módszertani kérdéseivel foglalkozó kulcs-tanulmányok

1995 "Információs társadalom (A technikától az emberig)" c. egyetemi jegyzet megjelenése

1995 Részvétel a kormány modernizációs programja informatikai fejezetének elkészítésében

1995-1996 MATÁV Alapítvány a magyar távközlésért és felsőoktatásért (Nemzeti informatikai stratégiák összehasonlító elemzése)

1995-1997 OTKA (A történeti informatika teoretikus megalapozása)

1994- TIT Budapesti Elnökség tag

1994- MUOSZ Sajtótudományi Szakosztály tag

1994-1995 Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (A történeti informatika szakmai infrastruktúrájának megteremtése)

1994-1995 Pro Renovanda "Trefort" (Harmóniateremtés és erkölcs a világvallásokban)

1993-1994 OTKA (ELTE Szociológiai Intézettel Informatika az általános iskolában)

1992- BME Társadalmi Informatika Osztály, adjunktus, osztályvezető helyettes
Oktatott tárgyak : Bevezetés a társadalmi informatikába/ Sajtóelmélet- történet, médiainformatika/ Információs társadalom
Szakmai tevékenység: kutatások az információ társadalomelmélete, a történeti informatika és az információs társadalom kérdéskörében képzés előkészítés, francia társkapcsolatok ápolása

1991-1992 A tanszékvezető tudományos helyettese, intézeti oktatási bizottság tagja

1991-1992 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - vendégoktató (féléves "Bevezetés a politikaelméletbe" kurzus)

1989-1999 Történeti Informatika (később Információtörténelem) Műhelykurzus létrehozása és vezetése az ELTE BTK-n, 1990-től órarendi tárgyként, szakmai konferenciával, publikációkkal

1988-1991 BME Politikaelméleti és Történeti Tanszék
Oktatott tárgyak: Magyarország története/Bevezetés a politika-elméletbe/ Világvallások és civilizációk/ Fejezetek a politikai propaganda XX.sz.-i történetéből

 

Tanulmányok

2006 Fulbright kutatási ösztöndíj, George Washington University, Center for International Science and Technology Policy (CISTP) Georgetown University,1986 Kitüntetéses diploma (ELTE BTK magyar-történelem szak)

2005 Habilitált doktor (ELTE)

1995 A történettudomány kandidátusa (INDEX Magyarországon 1945-1947)

1989 Egyetemi doktor (A TIT története (1953- 1965)

1988-1989 Soros Alapítvány ösztöndíj (A tájékoztatás intézményei 1945-48)

1985-1987 ELTE Egyetemi Tanács tagja

1986-1989 MTA TMB tud. ösztöndíjas (ELTE BTK Új-és Legújabbkori Magyar Tört. Tansz.) Spec.koll. "Sajtó és politika 1945-48"

1985-1988 Martos Flóra Gimn. magyar-történelem tanítás, Veres Péter Gimn.: integrált társadalomtudományi tantárgyi kísérlet elindítása

 

Díjak, kitüntetések

2008 Neumann-díj a számítástechnikai kultúra kialakításában és a társadalom informatizálásában elért jelentős eredményekért

2006-2007 Fulbright kutatási ösztöndíj az Egyesült Államokban

2004 Köztársasági Érdemérem Polgári Tagozat Lovagkeresztje kitüntetés ”az információs társadalom nemzetközileg elismert kutatásáért”

2002 „A magyar informatikáért” szakmai érem

1999-2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas

1998 Kar Kiváló Oktatója

 

Tudományos munkásság

Szakmai közélet

 

2005-2007 Az E-government c. konferenciasorozat bizottsági tagja.

2004 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.

2001-2004 A Magyar UNESCO-Bizottság alelnöke, az info-kommunikációs albizottság vezetője, az IFIP (International Federation of Information Processing) TC- 9 (Computers and Society) magyar képviselője.

2000-2005 Az MTA Pedagógiai Bizottság „Számítógép és pedagógia” Albizottság alelnöke.

1999-2003 A „Research on Information Society” tagja.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

2005-2006 George Washington University, Georgetown University (Fulbright ösztöndíj)

 

1996 Dél-Kelet Ázsia (Tajvani Nemzeti Egyetem, HongKongi Baptista Egyetem)

Kiadványok, tudományszervezés

Kiadványok, gondozott könyvsorozatok

Üzleti megoldások az információs társadalomban (Bagolyvár Kiadó)

Médiatörténeti füzetek

INFONIA Szakkönyvek (Aula)

Internet.hu (Aula)

Információtörténelem (Gondolat)

Az információtörténelem klasszikusai (Gondolat)

Információ és társadalom (Gondolat)

Az információs társadalom klasszikusai (Gondolat)

 

Folyóiratok

Hóbagoly (ELTE BTK hallgatói lap) 1984-1985

Eszmélet (szerkesztőség: 1994-1998 tanácsadó testület 1999-)

Információs Társadalom (alapító főszerkesztő, 2001-2006)

BYTE (szerkesztő bizottsági tag, 1997- 2000)

International Journal of Knowledge and Learning (szerk.biz. tag) (2005-)

International Journal of Electronic Democracy (2008-)

TripleC (2009-)

 

Tudományszervezés, szakmai egyesületi tagságok

Association of Internet Researchers

Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)

Magyar Szociológiai Társaság

Tőkei Ferenc Társaság (alapító tag)

Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület (elnökségi tag)

Magyar Történelmi Társulat