Hegyi Ádám

image

Dr. Hegyi Ádám
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/544-244

fogadóóra: kedd, 8.00-9.00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének egyetemi tanársegédje. 2003-ban „Az év ifjú könyvtárosa”. Diplomája megszerzése után Ph.D. tanulmányokba kezdett, kutatási témája a Bázeli Egyetem hatása a történelmi Magyarország könyvkultúrájára. Elkészítette a Svájcban tanult magyarországi diákok adattárát valamint levéltári gyűjtést végzett Svájcban, Ausztriában, Debrecenben, Sárospatakon, Pápán és Erdélyben. Több könyvtári projekt vezetője, résztvevője, a szegedi Habent sua fata libelli című sorozatból három kötet szerkesztésében vett részt.

Munkaviszony, tanulmányok, díjak

Munkaviszony:

 

2003. október 1. - SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, tanársegéd.

2003. szeptember 1-30. OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály, könyvtáros.

2002. október 1-2003. március 1. SZTE Egyetemi Könyvtár, könyvtáros.

2002. február 1-június 30. Csonka János Műszaki Szakközépiskola, Szeged, tanár.

 

Tanulmányok:

 

2002-2003 ELTE BTK Magyar és európai reneszánsz doktori program.

2000-2002. ELTE BTK Könyvtártudományi doktori program.

1995-2000. SZTE BTK történelem, könyvtári informatika, európai politika szakképzés.

 

Ösztöndíjak:

AEGEE nyári egyetem Bécs 1999 (1 hónap)

Osztrák-Magyar Akcióalapítvány Klagenfurti Egyetem, 2000 (1 hónap)

OTKA (Szögi László vezetésével) 2002, Svájc (1 hét)

CEEPUS ösztöndíj 2003, Bécsi Egyetem.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2006, Bázeli Egyetem.

 

Kitüntetések:

TDK első helyezés történelemből.

„Az év ifjú könyvtárosa” cím 2003-ban.

Tudományos munkásság

Szakmai tevékenység

1999/2000-es tanévben demonstrátori minősítésben dolgoztam Szegeden az Egyetemi Könyvtárban.

Diplomám megszerzése után Ph.D. tanulmányokba kezdtem. Témavezetőm Dr. Orlovszky Géza. Kutatási témám a Bázeli Egyetem hatása a történelmi Magyarország könyvkultúrájára. Eddigi munkám során elkészítettem a Svájcban tanult magyarországi diákok adattárát és levéltári gyűjtést végeztem Svájcban, Ausztriában, Debrecenben, Sárospatakon, Pápán és Erdélyben. Önálló kötetben szeretném megjelentetni a Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kézirat-katalógusát.

2007. őszén Szlovákiában német nyelvű konferencián ismertettem a bázeli diákok könyvjegyzékeit.

A kiskunhalasi és a mezőtúri református partikulák könyvtárairól kisebb tanulmányokat közöltem.

A szegedi Habent sua fata libelli című sorozatból három kötet szerkesztésében vettem részt.

P. Vásárhelyi Judit vezetésével a budapesti Központi Papi Szeminárium antikváinak feldolgozását végzetem.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felkérésére Képek digitalizálása (2000. november 2.) és Szövegek digitalizálása (2001. március 1.) címmel szerveztem konferenciákat. Szintén az MKE megbízásából 2001. áprilisában hazánkat képviselve Bielefeldben vettem részt a 91. Német Könyvtáros Kongresszuson.

2000 óta rendszeresen tanítok a szegedi könyvtáros képzésben. Az általam oktatott tantárgyak: művelődéstörténet, dokumentumleírás, könyvtártan, EU információs rendszere.

2003. szeptember óta vezetem a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projektet.

 

Szervezeti tagság

 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MTA Informatikai Irodalomtudomány Bizottsága, Magyar

Internet Társaság.

Publikációk

A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/tortenet/hegyi_a/

A mezőtúri könyvtári kultúra a XVIII. században = Milleneumi túri kalendárium, szerk. Szűcsné Boldog Mária, Mezőtúr, 2001. 78-79.

A mezőtúri partikula 1765-ös könyvtári katalógusa, Jászkunság, 2001/3-4., 110-117.

Földi János szerepe a kiskunhalasi református gimnázium könyvkultúrájában, Belvedere Meridionale, 2001/1-2, 40-46.

Beszámoló a 91. Német könyvtáros kongresszusról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001/5, 25-28.

Hegyi Ádám – Puskás Nikoletta: Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban. Egy konferencia tanulságai, Könyvtári Figyelő, 2001/1, 58-70.

Az EU hazai információs intézményrendszere, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2002/2, 54-62.

HEGYI Ádám – SÁNDOR Ákos: Folyóirat indexelése Zebrával, Networkshop 2001, Sopron, 2001. április 18-20., http://nws.iif.hu/ncd2001/docs/eloadas/10/index.htm, (2004. november 3.)

Hegyi Ádám – Sándor Ákos: Folyóirat indexelése Zebrával, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2002/5, 199-202.

Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtáros képzésben Networkshop 2002, Eger, 2002. március 26-28. http://nws.iif.hu/ncd2002/docs/ehu/30/index.html, (2004. november 3.)

Speciális informatikai kurzusok a szegedi egyetemi szintű könyvtáros képzésben, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2002/5, 30-36.

Magyarországi diákok svájci egyetemeken 1459-1788, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 2002. IX., 47-51.

Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798), Budapest, 2003.

“Az Oskolának és Ekklésiának régibb könyvei”, Könyv és Nevelés, 2003/1, 103-108.

Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről, Networkshop 2004, Győr, 2004. április 5-7., http://nws.iif.hu/ncd2004/docs/ehu/005.pdf, (2004. november 3.)

Der Verbundkatalog der alten Drucke in Ungarn, http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/2004/digit_konf/ha_ea.htm, (2004. 06.02.)

HEGYI Ádám (recenzens): Arany János: Őszikék. MEK virtuális kiállítás, szerk. Kokas Károly, Tóth Margit, Szeged, 2001; Irodalomtörténet, 2004, LXXXV. évf., 3. sz., p. 427-429.

MOKKA-R. A Kárpát-medencében található régi nyomtatványok digitális közös katalógusa, Mercurius, 2004, p. 9-12.

MOKKA-R: The Digital Shared Catalogue of Early Prints Found in the Carpathian Basin, Bulletin, 2004, p. 9-12.

A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, KISS FARKAS Gábor, Bp., Gépeskönyv KFT, 2005., http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/index.html

A magyar irodalomtörténet digitális segédletei = A magyar irodalom filológiája, szerk. HEGYI Ádám, KISS FARKAS Gábor, Bp., Gépeskönyv KFT, 2005., http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/segedlet.html

A Magyar Országos Közös Katalógus – Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről, Könyvtári Figyelő, 2005/2, p. 257-267.

Infokommunikációs tananyagunk???

Régi nyomtatványok és könyvtári automatizálás = Közös katalogizálás Magyarországon: Múlt-jelen-jövő, szerk. Tompa Zsoltné, Poór Attila, Sopron, 2005, p. 27-34.

Plans for establishing a national catalogue of old books [abstract] = Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig = Religious book culture in Europe and Hungary from the end of the 15 th century to the late 18th century : nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás : Sárospatak 2003. október 1-3. - Miskolc : Gradatio, [2003]., p. 123.

Az országos régi könyves katalógus kialakításának lehetőségei [abstract] = Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig = Religious book culture in Europe and Hungary from the end of the 15 th century to the late 18th century : nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás : Sárospatak 2003. október 1-3. - Miskolc : Gradatio, [2003]., p. 60.

Célok és lehetőségek. Régi nyomtatványok és a hazai könyvtári automatizálás = Információ, történelem, régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Konferencia Szegeden 2005. március 4., szerk. Hegyi Ádám és Simon Melinda, Szeged, 2006, p. 23-28.

28. Információ, történelem, régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Konferencia Szegeden 2005. március 4., szerk. Hegyi Ádám és Simon Melinda, Szeged, 2006

Beszámoló a kelet-közép- és délkelet-európai könyv- és kultúrtörténet a korai újkorban című nemzetközi konferenciáról, Magyar Könyvszemle, 2007, p. 134-135.

Hegyi Ádám – Keveházi Katalin: Beszámoló a MOKKA-R Tagozat 2006. évi tevékenységéről, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. július, p. 27-28.

Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak, összeáll. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Zvara Edina, Szeged, 2007

Ádám Hegyi – Róbert Zawiasa: Character encoding in the MOKKA-R = Imprints and owners: Recording the cultural geography of Europe. Papers presented on 10 November 2006 at the CERL Seminar hosted by the National Széchényi Library, Budapest, ed. by David J. Shaw, London, 2007, p. 1-5. (CERL Papers, VII.)

„Apró cseppekből lesz a zápor” Bakonyi Géza emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008

Magyar vonatkozású kéziratos források Bázelben 1660-1798 között. Egy kutatás eredményei = „Apró cseppekből lesz a zápor” Bakonyi Géza emlékkönyv, szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Szeged, 2008, p. 71-94.

Hegyi Ádám – Keveházi Katalin: Beszámoló a MOKKA-R Tagozat 2007. évi tevékenységéről, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. (2008) 6., p. 286-288.

Bázeli diákok könyvjegyzékei 1665-1774 között = „Hatvanodik” Horvath Ivani hatvanadik születésnapját köszöntik munkatársai, szerk. Orlovszky Géza, Budapest, 2008, http://syrena.elte.hu/hatvanodik/toc.html, Itt: http://syrena.elte.hu /hatvanodik/bazel_hegyi.htm (2008. október 13.)

A bázeli egyetem ismeretlen magyar vonatkozású egyleveles nyomtatványai, Magyar Könyvszemle, 2008/3, 292-311.

Freipltze für Ungarn in Bern, das reformierte Kollegium in Debrecen in: Berns goldene Zeit : das 18. Jahrhundert neu entdeckt, Hrsg. André Holenstein, Bern, Stämpfli, 2008, p. 251.

Magyarországi diákok könyvgyűjtési és könyvtárhasználati szokásai Bázelben és Bernben a 18. században, Magyar Könyvszemle, 2008/4, p. 377-389.

Miscellanea, MOKKA-R műhelymunkák, Könyvtári levelező/lap, 21. (2009) 1., p. 5-6.

Szatmárnémeti Pap István és Biró Mihály levelei a nagykárolyi nyomda ügyében, Magyar Könyvszemle, 2009/3, p. 368-372.

Die Wirkung der Universität Basel auf die ungarländische Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Forschungsbericht, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2009. Special Issue. p. 79-100.

Der (Aus-)Bildung wegen nach Basel: Ungarische Studenten im 18. Jahrhundert in: Universität Basel - seit 1460 unterwegs, Unigeschichte.unibas.ch - ein online-Projekt zur Geschichte der Universität Basel, Gesamtleitung: Susanna Burghartz, Georg Kreis, Basel, 2010, http://www.unigeschichte.unibas.ch/lokal-global/der-nationale-und-internationale-kontext/wege-nach-basel/bildungsmigration-nach-basel-ungarn.html

A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639-1718) albumában. Magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között, Egyháztörténeti Szemle, 11. 2010. 1, p. 9-27.

Buchausleihe oder Buchdiebstahl? Ungarländische Studenten als Büchersammler und Bibliotheksbenutzer in Basel und Bern im 18. Jahrhundert in: Jitka Radimská (ed.): Jazyk a řeč knihy. - České Budějovice : Jihočeské univerzita v Českŷch Budějovicích, 2009, (Opera Romanica 11.), p. 293-308.

Könyvtári és tájékoztatási szabályzat. Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok. (KSZ/6). Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság, Budapest, 2009, készítette Wojtilláné Salgó Ágnes (Országos Széchényi Könyvtár). Szerkesztette: Berke Barnabásné (Országos Széchényi Könyvtár). A szabályzat kidolgozásában közreműködtek: Bene Sándorné (ELTE Egyetemi Könyvtár), Berecz Ágnes (Ráday Gyűjtemény), Emmertné Szerőczei Dóra (BME OMIKK), Gál Viktória (Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem, BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék), Keveházi Katalin(Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár), Körmendy Edit† (BME OMIKK), Rozsondai Béla (MTA Könyvtára), Szabó Julianna (Országos Széchényi Könyvtár), Szőnyi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár).