Simon Melinda

image

Dr. Simon Melinda
egyetemi adjunktus

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/546-798

fogadóóra: kedd, 12.00-13.00

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének adjunktusa. Szakterülete a 19-20. századi magyar kiadói jelvények. Létrehozta az Írás-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalmi digitális gyűjteményét a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 2010-ben a 19-20. százai kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata című munkájával Irodalomtudományi PhD fokozatot ért el.

Munkaviszony, tanulmányok

Munkaviszony:

Szegedi Tudományegyetem BTK Könyvtártudományi Tanszék (tanársegéd 2004-2010, adjunktus 2010-)
Szegedi Tudományegyetem BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (tudományos munkatárs 1998-1999, tanársegéd 1999-2004)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék (könyvtáros 1996-1998)

Tanulmányok:

Irodalomtudományi PhD (2010)
19-20. századi kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.

Kutatás, projektek

Szakterület:

19-20. századi magyar kiadói jelvények

Önálló projekt

Írás-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti szakirodalmi digitális gyűjtemény létrehozása a Magyar Elektronikus Könyvtárban (2002-től folyamatosan)

http://www.mek.oszk.hu/

Publikációk

Kötetek

Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801-1900 = Hungarian printers' and publishers' devices 1801-1900. Budapest : Balassi-OSZK, 2012.

Simon Melinda - Perger Péter szerk.: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest : Argumentum, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4.)

Simon Melinda szerk.: Kiadói és nyomdászjelvények : szakirodalmi szöveggyűjtemény II. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010. (Habent sua fata libelli 6.)

Ecsedy Judit, V. – Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800 = Hungarian printers’ and publishers’ devices between 1488 and 1800. Budapest : Balassi – OSZK, 2009.

Kiadói és nyomdászjelvények : szakirodalmi szöveggyűjtemény I. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009. (Habent sua fata libelli 5.) (szerkesztő, fordító)

Apró cseppekből lesz a zápor : Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) (szerkesztő, fordító)

Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak. Szeged : JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli 3.) (szerkesztő)

Információ, történelem, régió – könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most. Szeged : JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli 1.) (szerkesztő, fordító)

Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Szeged : Scriptum, 1997. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai 2.)

Tanulmányok

Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család = Magyar Könyvszemle 2012/4. 494-496.

A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei. In: Pusztai Bertalan szerk.: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012. 454-470. [link]

Versben megénekelt nyomdászjelvények = Magyar Könyvszemle 2012/1. 146-148.

Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében. In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest : Argumentum, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4.) 183-190.

Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei = Magyar Grafika 2011/5. 73-75. [link]

Ifjabb Martin Hochmeister eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1791-ből = Magyar Grafika 2010/4. 76–77. [link]

Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói = Tiszatáj 2011/4. 71-81.

Josef Franz Kollmann eddig ismeretlen kiadói jelvényei = Magyar Grafika 2010/2. 76–77. [link]

Stratégies de publicité visuelles. Historisation dans les marques d’éditeurs européens et américains des 19e–20e siècles. In: Radimská, Jitka ed.: Jazyk a řeč knihy. K výzkumu zámeckých, mĕšt’anských a církevních knihoven. České Budĕjovice : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis – Nová Tiskárna Pelhřimov, 2009. (Opera Romanica 11.) 525–544.

Vizuális reklámstratégiák. Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben. In: Bölcsészműhely 2008. Szeged : JatePress, 2010. 111–127.

Strohmayer Ignác eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1789-ből = Magyar Grafika 2009/4. 86–87. [link]

Civilizatorikus hitvallás és modern heraldika. Az épített környezet szerepe a 18–20. századi kiadói és nyomdászjelvényekben. In: Spielmann-Sebestyén Mihály – Bányai Réka szerk.: Könyvek által a világ... Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely : Teleki-Téka Alapítvány, 2009. 329–385.

A magvető alakja a kiadói és nyomdászjelvényekben. In: Monok István, Nyerges Judit szerk.: A MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga. Budapest : Argumentum, 2008. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 1). 79–110.

Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei. In: Apró cseppekből lesz a zápor. Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) 95–116.

Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához. In: Apró cseppekből lesz a zápor. Bakonyi Géza emlékkötet. Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli 4.) 159–178.

„Elegem van Romániából, Erdélyemet akarom!” : Beszélgetés Sabin Gherman román újságíróval = Hökkentő 1999/10. (fordító)

Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége = Magyar Könyvszemle 1998/1. 1–12. [link]

Levél Kolozsvárra = Campus 1993/15. 1.

Tudományszervezés, nemzetközi kapcsolatok

Konferencia-előadások:

Signum Mark Studies Conference (Stockholm, Sveriges Riksdag, 2012. október 18-19.)

Publishers' devices as indicators of legal continuity

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2009. április 29.)

Civilizatorikus hitvallás és modern heraldika. Az épített környezet szerepe a 18–20. századi kiadói és nyomdászjelvényekben

Pour une étude des bibliothèques conventuelles, bourgeoises et aristocratiques IV. (Prága, 2008. október 26-29.)

Stratégies de publicité visuelles. Historisation dans les marques d’éditeurs européens et américains des 19e–20e siècles

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2008. április 23.)

Vizuális stratégiák. Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben.

Habent sua signa libelli. Nyomdászjelvények, kiadói szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOKKA–R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszközök használata a könyvtörténeti kutatásokban (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2007. december 7.)

A magvető alakja a nyomdászjelvényekben

Szegedi Tudományegyetem BTK – Kari Tudományos Nap (Szeged, 2007. április 18.)

Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei

Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig (Sárospatak, 2003. október 1–3.)

Könyvtártörténeti szakirodalom digitalizálása Szegeden

Informatika a felsőoktatásban 2002 (Debrecen, 2002. augusztus 28–30.)

Könyvtárosképzés Szegeden – hagyományok és távlatok

Networkshop 2001 (Sopron, 2001. április 18–20.)

A XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet elfeledett forrásai (Digitális szöveggyűjtemény)

Bod Péter emlékülés (Budapest, 1999. június 9.)

Bethlen Kata és Bod Péter irodalom- és tudománypártolása.

Hosszabb külföldi tanulmányutak:

2007 Olaszország, két hónap (Universit`a degli Studi di Firenze, Biblioteca Umanistica)
2006 Olaszország, egy hét (Biblioteca nazionale centrale di Roma)
2004 Nagy-Britannia, egy hónap (British Library)
2003 Olaszország, két hét (Universit`a degli Studi di Firenze)