image

Dr. Zvara Edina
egyetemi docens

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 62/546-798

fogadóóra: hétfő, 12:00-13:00

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és Humáninformatikai Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei az Esterházy-család könyvtárai, a protestáns prédikátorok olvasmányműveltsége a kora újkori Magyarországon, intézményi és magánkönyvtárak a kora újkori Magyarországon, magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások Magyarországon a 16–17. században és a szerzetesrendek gyűjteményei a kora újkori Magyarországon. 2007-ben szerzett PhD fokozatot, dolgozatának címe „A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon”.

 


Munkaviszony:

2008- SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

2007-2008 SZTE JGYPK Könyvtártudományi Tanszék, főiskolai adjunktus

2003-2007 SZTE JGYPK Könyvtártudományi Tanszék, főiskolai tanársegéd

2007-2009 Eötvös József Főiskola Könyvtártudományi tanszék, Baja , főiskolai adjunktus

1998-2000 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszék, Szeged, könyvtáros

1995-1998 Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely, könyvtáros

1990-1991 ÁKV Petőfi Sándor Könyvesbolt, Hódmezővásárhely, eladó

 

Tanulmányok:

2007 SZTE BTK, PhD-fokozat – a dolgozat címe: „A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16–17. századi Magyarországon” SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Szeged

2000-2003 PhD-hallgató József Attila Tudományegyetem, Szeged

1995-1999 régi könyves könyvtáros Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

1991-1995 magyar–könyvtár szak

1992-1996 történelem szak

1992-1996 régi könyves speciális képzés

1986-1990 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely

 

Díjak

Magyar Tudomány Napja 2007, Baja – különdíj

Pro Scientia aranyérem, 1995

XXII. OTDK, 1995, Zsámbék – I. kiemelt díj

 


Tanulmányutak

2013 Moszkva (Oroszország) 2 hét

2013 Eisenstadt (Ausztria) 3 hét

2012 Moszkva (Oroszország) 1 hét

2012 Eisenstadt (Ausztria) 2 hét

2011 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2010 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2009 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2009 Moszkva (Oroszország) 1 hét

2008 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2007 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2007 Kaplony (Románia) 1 hét

2006 Kaplony (Románia) 2 hét

2006 Eisenstadt (Ausztria) 2 hónap

2006 Mainz (Németország) 1 hét

2005 Kaplony (Románia) 2 hét

2005 Martin (Szlovákia) 1 hónap

2004 Martin (Szlovákia) 2 hónap

2003 Güssing (Ausztria) 2 hét

2001 Güssing (Ausztria) 2 hét

2000 Skalica, Martin (Szlovákia) 2 hét

1995 Ausztria, Németország, Csehország 2 hét

1995 Güssing (Ausztria) 2 hét

1995 Ausztria, Németország, Belgium 2 hét

 

Kutatási terület

Az Esterházy-család könyvtárai, 16-19. század

Protestáns prédikátorok olvasmányműveltsége a kora újkori Magyarországon

Intézményi és magánkönyvtárak a kora újkori Magyarországon

Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások Magyarországon a 16–17. században

A szerzetesrendek gyűjteményei a kora újkori Magyarországon

 

Oktatási terület

Magyarország művelődéstörténete a korai újkorban (MA, BA)

Könyv-, könyvtár- és olvasmánytörténet a korai újkorban (MA, BA)

Kora újkori olvasmánytörténeti forráselemzés

 

Társulati tagság

MTA Köztestület, tag 2010 óta

Magyar Történelmi Társulat, tag 2010 óta

MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága, tag 2000 óta

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, szerkesztőbizottsági tag 1998 óta

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (korábban: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság), tag 1994 óta

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, tag 1994 óta

 

Kutatási program vezetése

Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526–1726

 

Kutatási programokban való részvétel

 

Esterházy Pál könyvtárának rekonstrukciója, 2006–

OSZK, restitúció (témavezető: Monok István)

Bibliotheca Eruditionis. Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500–1700)

Szegedi Olvasmánytörténeti Munkacsoport, 1996–

Kora újkori iratrepertóriumok 1994–1998

OTKA (témavezető: Monok István)

A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja 1992–1999

OTKA (témavezető: Monok István)

A 16–17. század magyarországi olvasmányai 1988–1999

MKM, OM (témavezető: Monok István)


Könyvek – monografikus feldolgozások

2004: István Monok–Péter Ötvös–Edina Zvara: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Red. István Monok. Eisenstadt: Burgenländische Landesregierung, 2004. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXVI. – Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Band II.) 313 p.

2008: Humanistes du Bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible. Par István Monok et Edina Zvara avec la collaboration de Eva Mârza. Paris-Turnhout: IRHT-Brepols, 2007. [2008.] (Europa Humanistica, 5.) 375 p.


2012: Deák Eszter-Zvara Edina: Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. Bp.: Kossuth-OSZK, 2012. 279 p.

2012: Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Bp.: METEM, 2012. (METEM-könyvek, 79.) 182 p.

2013: Zvara Edina: Nyugat-Dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. Szerk.: Monok István. Bp.-Szeged: Szegedi Tudományegyetem-Historia Ecclesiatica Hungarica Alapítvány, 2013. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, IX.) 500 p.

 

Könyvek – szövegkiadások

1997: A könyves kultúra XIV–XVII. század II. Válogatás a német szakirodalomból. A tanulmányokat vál., bev.: Monok István. Szerk.: Monok István, Ötvös Péter, Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1997. 229 p.

1998: A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Összeáll.: Simon Ferenc, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged: Scriptum, 1998. 103 p.

URL: http://mek.niif.hu/01200/01205/html/index.htm

2000: Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2000. (METEM-könyvek, 26.) 300 p.

URL: http://mek.niif.hu/01600/01630/01630.pdf

2000: Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Szerk.: Monok István. Budapest: Balassi; Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2000. 469 p. A bibliográfiát összeáll.: Zvara Edina 386-405. p.

2001: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon, 1526–1726. Jegyzékszerű források. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: Scriptum, 2001. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/1.) 499 p.

2003: „Az keresztyén olvasóknak”. Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16–17. századból. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Jankovics József. Budapest: Balassi, 2003. (Régi Magyar Könyvtár. Források, 14.) 332, 24 p.

2004: Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században. Sajtó alá rend.: Koltai András, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2004. (METEM-könyvek, 48.) 315 p.

2007: Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak. Összeáll.: Hegyi Ádám, Simon Melinda, Zvara Edina. Szeged: JATEPress, 2007. (Habent sua fata libelli, III.) 137 p.

2008: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1681–1750. Plébániák és más rendházak könyvtárai. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Lekt.: Békés Enikő. Budapest: OSZK, 2008. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/3.) 383 p.

2009: Kiadói és nyomdászjelvények. Szakirodalmi szöveggyűjtemény I. Szerk.: Simon Melinda. Olvasószerk.: Zvara Edina. Szeged: JGYF Kiadó, 2009. (Habent sua fata libelli, V.) 236 p.

2009: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Összeáll.: Magyar Árpád–Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Budapest: OSZK, 2009. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 4.) XXXVII, 559 p.

 

Könyvek – bibliográfiák, katalógusok

1997: Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll.: Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: JGYTF Művelődéstörténeti Intézet, 1997. (Könyvtártörténeti Füzetek, VIII.) 175 p.

2001: Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1551–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll.: Viliam Čičaj, Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: SZTE JGYTFK Művelődéstörténeti Intézete, 2001. (Könyvtártörténeti Füzetek, IX.) 240 p.

2001: Intézményi- és magángyűjtemények, 1589–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll:. Monok István, Zvara Edina. Szerk.: Monok István. Szeged: SZTE JGYTFK Művelődéstörténeti Intézete, 2001. (Könyvtártörténeti Füzetek, XI.) 143 p.

2006: Labore et constantia. Monok István 50. születésnapjára. Bibliográfia, 1977–2006. Szerk.: Zvara Edina. Bev.: Jankovics József. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. 86 p.

2008: Intézményi- és magángyűjtemények, 1541–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. és szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest–Szeged: OSZK–SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, 2008. (Könyvtártörténeti Füzetek, XII.) 136 p.

 

Lektorálás

2008: „Apró cseppekből lesz a zápor.” Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Lekt.: Zvara Edina. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli, IV.) 178 p.

 

Tanulmányok, adatközlések

1995: Zvara Edina: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium XVI. századi könyvei. Csongrád Megyei Könyvtáros, 1995/1–4. 11–31. p.

1996: Zvara Edina: Iskola- és könyvtártörténeti összefoglaló. In: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium Évkönyve, 1995/1996. Hódmezővásárhely: Bethlen Gábor Református Gimnázium, 1996. 17–29. p.

2000: Holl Béla: A váci egyházmegye alsópapságának könyvei, XVII–XVIII. század. Sajtó alá rend.: Zvara Edina. In: Holl Béla: Laus librorum: Válogatott tanulmányok. Vál., szerk.: Monok István, Zvara Edina. Budapest: METEM, 2000. (METEM-könyvek, 26.) 181–273. p.

URL: http://mek.niif.hu/01600/01630/01630.pdf

2005: Zvara Edina: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. [A Piliscsabán 2002. október 14–16. között megtartott nemzetközi tudományos konferencia tanulmányai]. 2. köt. Szerk.: Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba–Budapest: PPTE BTK: METEM, 2005. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 539–560. p.

2006: Zvara Edina: A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században. In: Ércnél maradandóbb. A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit. Budapest–Vizsoly: Magtár Művészeti Alapítvány, 2006. 5–21. p.

2007: Zvara Edina: Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban. In: „Mert a szívnek teljességéből szól a száj.” Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk.: Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 187–198. p.

2007: Zvara Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban. In: Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó világban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6−8. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Felelős szerk.: T. Kiss Tamás. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, 2007. 168–172. p.

2008: Zvara Edina: A Listi-család könyvei. In: „Apró cseppekből lesz a zápor”. Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Lekt.: Zvara Edina. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008. (Habent sua fata libelli, IV.) 45–70. p.

2009: Zvara Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban. Módszertani Közlemények, 2009/2. 86–91. p.

2009: Jankovics József–Zvara Edina: „Sok jámbor kévánja, ha e szent bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája”: magyar nyelvű bibliák a korai újkorban. Iskolakultúra, 2009/3–4. 138–147. p.

URL: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/2009-3-4.pdf

2010: Zvara Edina: Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében. Magyar Könyvszemle, 2010/3. 386–398. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00387/pdf/MKszle_2010-3-kozl_4.pdf

2010: Zvara Edina: Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban. In: "...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...". Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Bp.: OSZK-Balassi, 2010. 263-268. p.

2011: Zvara Edina: Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 2011/1. 47-71. p.

2011: Zvara Edina: Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. Pótlás az RMNy-hez. Magyar Könyvszemle, 2011/1. 99-103.p.

2011: Zvara Edina: 17. századi ismeretlen társulati kiadványok a kismartoni Esterházy-könyvtárból. Pótlások az RMNy-hez. In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Szerk.: Simon Melinda, Perger Péter: Budapest: Argumentum-OSZK, 2011. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei)

2011: Zvara Edina: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. 450 éves a Debreceni Nyomda. Debrecen, Kölcsey Központ, 2011. május 16. Magyar Könyvszemle, 2011/4. 520-523. p.

2012: Zvara Edina: A hódmezővásárhelyi iskola könyvtára a 18. században. In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Bp.–Eger, Kossuth–Eszterházy Károly Főiskola, 2012. (Kulturális örökség) 13–101. p.

2012: Zvara Edina: Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy-könyvtárból. (Vörösmarti Mihály, Ceglédi Szabó Pál és Szenci Csene Péter írásai) Lymbus, 2012. 84–92. p. URL: http://epa.oszk.hu/01500/01500/00009/pdf/Lymbus_2011_04_Zvara.pdf

2012: Zvara Edina: Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei. Magyar Könyvszemle, 2012/3. 293–318. p.

2012: Zvara Edina: Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára. In: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. A szerk. közrem.: Ivaskó Lívia, Mátyus Imre, Tóth Benedek. Szeged: SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012. 64–74. p.
URL: http://www.media.u-szeged.hu/szajbely60/pdf/zvara.pdf

2012: Zvara Edina: Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Ed.: Klára Komorová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. s. 335–344.

2012: Zvara Edna: Dejiny skalickej františkánskej knižnice. Kniha, 2012. Zborník o poblémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. s. 346–356.

2012: Zvara Edina: Book collectors and their books from the 16th century in the Esterházy-Library. (Listi Family, Miklós Oláh, Zakariás Mossóczy, Thurzó Family.)  = Zberatelia kníh a ich knihy zo 16. storočia v knižnici Esterházyana. In: 16 storočie v zrkadle knižnej kultúry. Zborník príspevkov. Ed.: Mária Bôbová, Blanka Snopková. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2012. s. 191–202.

2013: Zvara Edina: Bücher protestantischer Pfarrer in der Esterházy-Bibliothek. Burgenländische Heimatblätter, 2013. Heft 1. S. 1–8.

Munkatárs

1994: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár V. Sorozatszerk.: Monok István, Petneki Áron. A mutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1994. 203 p.

1994: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeáll.: Keveházi Katalin, Monok István. A nyomdászmutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1994. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus, 4.) 130 p.

1996: Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai, 1588–1660. Szerk.: Császtvay Tünde. A mutató összeáll. munkatárs: Zvara Edina. Szeged: Scriptum, 1996. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, I.) 285 p.

1999: Lymbus: Művelődéstörténeti Tár VI. Sorozatszerk.: Monok István, Petneki Áron. A mutatót összeáll.: Zvara Edina. Szeged: Scriptum Kft., 1999. 341 p.

2009: Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552–1740. Sajtó alá rend.: Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk.: Monok István. Munkatárs: Bogár Judit, Farkas Gábor Farkas, Kruppa Tamás, Oláh Róbert, Pavercsik Ilona. Mutató.: Zvara Edina. Budapest: OSZK, 2009. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/4.) XV, 429 p.

2010: Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643-1750. Sajtó alá rend.: Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István. Munkatárs: Viskolcz Noémi. Szerk. és az előszót írta Monok István. Mutató: Zvara Edina. Bp.: OSZK, 2010. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/5.) 250 p.

 

Előadás

2000: Zvara Edina: A bajai Ady Endre Városi Könyvtár 15–17. századi könyvei. – Baja, Ady Endre Városi Könyvtár, 2000. július 24.

2002: Zvara Edina: 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban. – A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. – Piliscsaba, PPKE BTK, 2002. október 14–16.

2006: Zvara Edina: Ferences könyvhasználat a középkorban. – A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata: Tudományos konferencia; Szeged, SZTE JGYPK, 2006. március 6−8.

2007: Zvara Edina: A Listi-család könyvei. – Új utakon a Pedagógusképző Kar. SZTE JGYPK. Szeged, 2007. április 10.

2008: Zvara Edina: A kaplonyi ferences könyvtár. – Szeged, SZTE BTK Kari Tudományos Nap. 2008. április 23.

2008: Jankovics József–Zvara Edina: „Az keresztyén olvasóknak.” Szent Pál levelének magyarításától az Aranyas Bibliáig. – Hévíz, Hévízi Irodalmi Napok, 2008. október 10.

2008: Zvara Edina: Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások a kora újkori Magyarországon. – Zirc, A Biblia Éva, 2008. november 18.

2009: Zvara Edina: Protestáns prédikátorok könyvei a kismartoni Esterházy-könyvtárban. Kanizsai Pálfi János könyvei. – Budapest, OSZK, magyar-orosz kerekasztal konferencia, 2009. április 28.

2009: Magyar Árpád–Zvara Edina: A kaplonyi ferences könyvtár régi könyvei. – Budapest, OSZK, MOKKA-R, 2009. december 19.

2010: Zvara Edina: Bibliaolvasás a könyvjegyzékek tükrében a kora újkori Magyarországon. - Pécsi Tudományegyetem BTK, 2010. április 15.

2010: Zvara Edina: "Tisztelet a tápláló betűknek, a nyomtatás művészetének örvendezzen a tudós dicsőség!" Egy újonnan előkerült nyomtatvány (Németújvár, 1617) - Szeged, SZTE BTK Kari Tudományos Nap, 2010. november 3.

2011: Zvara Edina: Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. - Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí. Oponice-kaštieľ, 25.-27. októbra 2011.

2011: Zvara Edina: Protestáns püspökök könyvtárai a kora újkori Magyarországon. Ceglédi Szabó Pál bibliotékája. - "Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen" című projekt, Szeged, 2011. december 9.

2012: Deák Eszter-Zvara Edina: "...ritka és gazdag gyűjteményét a Hazának ajándékozta..." Széchényi Ferencnek szóló köszöntőlevelek a Nemzeti Könyvtár megalapítása alkalmából. - Budapest, OSZK, "Hozz reá víg esztendőt" Széchényi - Kölcsey - Széchenyi. A magyar kultúra napja tiszteletére és az OSZK alapítása 210. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi év nyitórendezvénye

2012: Zvara Edina: Book collectors and their books from the 16th century in the Bibliotheca Esterházyana – Štatna vedecká knižnica v Bankej Bystrici: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, 6. –7. november 2012

2012: Zvara Edina: Széchényi Ferenc, a Nemzeti Könyvtár és a források. Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a hazának szentelve: Széchényi Emléknap 2012. A könyvtár alapításának 210. évfordulója – Budapest, OSZK, 2012. november 26.

2013: Monok István–Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai – Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában, Kőszeg, 2013. május 22–25.

Lexikon

1999: Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. The Hungarian Libraries in the Mirror of a Millenium. Die ungarischen Bibliotheken im Spiegel eines Jahrtausends. Főszerk.: Tószegi Zsuzsanna. CD-ROM. Budapest: Neumann KHT, 1999. Ferencesek: a csíksomlyói ferences könyvtár, a gyöngyösi ferences könyvtár, a szakolcai ferences kolostor könyvtára, a szeged-alsóvárosi ferences kolostor könyvtára. (Zvara Edina)

2010: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk.: Kőszeghy Péter. X. köt. Bp.: Balassi Kiadó, 2010. 94. p. (Révay Ferenc) - (Zvara Edina)

2011: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. minden kor. Ángyod térde - "Zsúpra aggnő". A főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. 38-39. p.: Beythe Imre; 46-47. p.: Ceglédi Szabó Pál. - (Zvara Edina)

2012: Zvara Edina: Bárány Péter. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. XIII. köt. Vizkeleti-kódex–Zsombori; Pótlás. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi Kiadó, 2012. 335–337. p.

 

Fordítás

1998: Paul Budra: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika. Ford. és a jegyzeteket írta: Szabó Enéh, Zvara Edina. Iskolakultúra, 1998/1. 80–88. p. URL: http://nti.btk.pte.hu/ikultura/

 

Könyvismertetések

1999: Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak: Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1997. 152 p. – Új Hevesi Napló, 1999/4. 71–72. p. (Zvara Edina)

1996: Boros István: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. Budapest: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár–Balassi, 1995. 76 p. – Magyar Könyvszemle, 1996/1. 137–139. p. (Zvara Edina)

URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00364/pdf/MKSZ_EPA00021_1996_112_01_125-144.pdf#page=13

2007: P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai: Előzmények és fogadtatás. Budapest: Universitas, 2006. (Historia litteraria, 21.) 245 p. – Magyar Könyvszemle, 2007/1. 138–141. p. (Zvara Edina)

URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00368/szemle.htm#2

2010: Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt írta Varga Kapisztrán OFM. Bp., 2009, Szent István Társulat. 60 p. - Magyar Könyvszemle, 2010/4. 539-540. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00388/pdf/MKszle_2010-4-sz_4.pdf

2011: Zvara Edina: Melius Juhász Péter műveinek facsimile kiadása. Magyar Könyvszemle, 2011/4. 523-526. p.

2011: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 19. 2011. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 419-420, 423, 424-426. p. (Zvara Edina)

*

1999: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 7. 1999. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 1999. 303–304, 307, 311–312, 314. p. (Zvara Edina)

2000: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 8. 2000. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2000. 172–173, 175–177, 180–182, 187–189, 191–199. p. (Zvara Edina)

2003: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 11. 2003. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2003. 350, 352, 354, 356–358, 362, 369. p. (Zvara Edina)

2004: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 12. 2004. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2004. 352, 354, 356, 359, 361–363, 365–368, 372–373, 376. p. (Zvara Edina)

2005: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 13. 2005. Red. Eckhard Grunewald. München: Oldenburg, 2005. 386, 388, 395, 402. p. (Zvara Edina)

2007: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 14. 2006. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2007. 347, 349–350, 353–354, 357, 366. p. (Zvara Edina)

2008: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 15. 2007. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2008. 394–395, 398, 400–403, 405–407, 413–415. p. (Zvara Edina)

2008: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 16. 2008. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2008. 367-370, 372, 394-395, 398, 400-403, 405-407, 413-415. (Zvara Edina)

2010: Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte. Band 17. 2009. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: R. Oldenburg Verlag, 2010.

*

1998: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/3., 1996/1. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997/3–4. Szeged, 1998. 201–223. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/4, 1996/2, 1997/1. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/3–4. Szeged, 2000. 279–301. p.

1997: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/I. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1996/3–4. Szeged, 1997. 229–241. p.

1997: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1995/II. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1997/1–2. Szeged, 1997. 213–224. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1998. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/1–2. Szeged, 2000. 245–270. p.

2000: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 1999, 2000. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/3–4. Szeged, 2000. 397–422. p.

2002: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2001. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2001/3–4. Szeged, 2002. 215–219. p.

2003: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2002. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2002/1–4. Szeged, 2003. 307–325. p.

2004: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2003. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2003/3–4. Szeged, 2004. 203–223. p.

2005: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2003, 2004, 2005. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2005/1–2. Szeged, 2005. 205–223. p.

2007: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2005, 2006. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2006/3–4. Szeged, 2007. 189–215. p.

2009: Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek, 2006, 2007. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2008/1–2. Szeged, 2009. 205–225. p.

2012: Zvara Edina: Régi Magyarországi Nyomtatványok, IV. 1656–1670. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. Bp., 2012. Akadémiai Kiadó–OSZK. 1361 l. + 100 lapon címlapképek. – Magyar Könyvszemle, 2012/4. 514–516. p.

2012: Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 20. 2012. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 667–672, 674–677, 679. p. (Zvara Edina)

2013: Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlischen Europa. Band 21. 2013. Red. Detlef Haberland, Jens Stüben. München: Oldenburg Verlag, 2011. 578–590. p. (Zvara Edina)