A szegedi könyvtáros képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti ismeretek mellett rendelkeznek azokkal a gyakorlati tudnivalókkal, amelyek segítségével ebben a modern könyvtári, informatikai környezetben meg tudnak élni, s ennek maguk is sikeres alakítói lehetnek. A tanulmányok során lehetőség van általános könyvtáros-alapismeretek és jártasságok elsajátítására, és arra, hogy már a speciális képzéseket megalapozó kurzusok elvégzésével ki-ki eldöntse, melyik irányban szeretné folytatni tanulmányait.

Az információs társadalomban kialakuló könyvtári paradigmaváltás egyik jellemzője, hogy a könyvtárak egyre inkább rászorulnak az együttműködésre, az együtt gondolkodásra. Ennek eredményeképpen kialakultak a különböző fizikai helyszíneken létrejött digitális dokumentumokat őrző digitális könyvtárak, a hálózaton található információk között eligazodni segítő virtuális könyvtárak és újabban az online referensz szolgálat is megszületett. A feldolgozásban egyre fontosabb szerepet játszik az osztott katalogizálás, a keresést pedig közös lekérdező felületek, központi adatbázisok segítik. Ebben a modern könyvtári rendszerben a szakot elvégző hallgatók jó eséllyel fogják a helyüket megtalálni.

Második év után a hallgatók 3 szakirány közül választhatnak: könyvtörténeti szakirány, tartalomszolgáltatás szakirány és kiadói ismeretek szakirány.

Az alábbi felsorolás az első két év tárgyairól ad áttekintést:

  • Az 1. szemeszter tárgyai:

Írás-, könyv- és sajtótörténet 1, Informatikai alapok 1., Dokumentumleírás, Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek 1-2., Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 1-2., Humán információtudomány 1., Könyvtári gyakorlat 1. (40 óra)

  • A 2. szemeszter tárgyai:

Írás-, könyv- és sajtótörténet 2., Informatikai alapok 2., A kommunikációelmélet alapjai, Számítógépes dokumentumleírás 1., Számítógépes tartalmi feltárás 1, Könyvtártan, dokumentumismeret, Tájékoztatás 1., Az információs szervezet alapjai, Humán információtudomány 2., Könyvtári gyakorlat 2. (40 óra)

  • A 3. szemeszter tárgyai:

Írás-, könyv- és sajtótörténet 3., Olvasásszociológia, Számítógépes dokumentumleírás 2., Számítógépes tartalmi feltárás 2., Könyvtártan, gyűjteményszervezés, A könyvtári menedzsment alapjai 1., Tájékoztatás 2., Digitális könyvtári projektek, Adatbázis-építés 1., A könyvtári gépesítés 1., Könyvtári gyakorlat 3. (40 óra)

  • A 4. szemeszter tárgyai:

Olvasáspszichológia, A könyvtári menedzsment alapjai 2., Tájékoztatás 3., Az Európai Unió információs rendszerének alapjai, Adatbázis-építés 2., Hálózati ismeretek, UNIX, Web-szerkesztés, A könyvtári gépesítés 2., Információs rendszerek, Könyvtári gyakorlat 4. (100 óra)

  • Valamint szemeszterhez nem kötött kötelező tárgyelemek:

Filozófiatörténet, Társadalomismeret, Kommunikációs készségfejlesztés, Speciálkollégium

Hálóterv