Bakonyi Géza †

image

Dr. Bakonyi Géza [1950-2007] †
tanszékalapító, tanszékvezető

http://www.bibl.u-szeged.hu/~bakonyi

Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékének alapítója, tantervének kidolgozója, tanszékvezető egyetemi docense, címzetes főiskolai tanár, és az irodalomtudományok kandidátusa volt. 2007. április 7-én hunyt el.

Tudását nem adminisztrálta, hanem adta. A számítástechnika könyvtárakba való betörését követően egy új tudományos kultúra megteremtéséért küzdött. Intenzív együttműködést folytatott a firenzei egyetem finnugor szakával. A magyar könyvtári automatizálás és könyvtári informatika élharcosa volt. Ismeretei bővítéseként rengeteg hazai és külföldi tanulmányutat tett, s ezen tapasztalatok felhasználásával látott hozzá a hazai könyvtárügy megújításához. Számos meghatározó projekt tudhatta résztvevőjeként, vezetőjeként. Részt vett az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer tervezésében, az Euridito digitalizálási projektben és a Széchenyi Terv Mátriksz projektjében. Kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Országos Közös Katalógus létrehozásában és működtetésében. Számos bizottsági tagsága tudományos elismertségének bizonyítéka.

1992-től az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője, mely lehetővé tette számára automatizálási elképzeléseinek megvalósítását. 1999-től munkásságának köszönhetően az addigi speciális könyvtáros képzést általánossá teszi. Egészen haláláig mind tanszékvezetőként, mind oktatóként tevékeny részt vállal a modern követelményeknek megfelelő könyvtárosok képzésében.

Munkaviszony, tanulmányok, díjak

Munkaviszony:

1999. szeptember 1. – 2007. április 7. JATE BTK Magyar Intézet, könyvtár speciális képzés, vezető

1998. szeptember 1. – 2007. április 7. Főigazgató-helyettes, Egyetemi Könyvtár

1997. szeptember 1. – 1999. június 31. Mb. tanszékvezető

1996- Igazgatóhelyettes, Egyetemi Könyvtár

1995- Tanszékvezetőhelyettes (JATE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék)

(1995. február 1. - július 1. mb. tanszékvezető) (JATE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék)

1992- Osztályvezető, Egyetemi Könyvtár

 

Felsőfokú tanulmányok:

1989-1991. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, könyvtár szak, posztgraduális képzés

1980-1981. ELTE Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, levelező aspirantúra

1970-1975. JATE BTK magyar-olasz tanári szak

 

Tudományos fokozatok, címek, kitüntetések:

2006. Trefort Ágoston díj

1996. MTA köztestületi tag

1995. Címzetes főiskolai tanár (Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)

1993. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

1991. Az irodalomtudomány kandidátusa (MTA, Csc)

1989. Miniszteri Dicséret

1978. Egyetemi doktorátus (JATE BTK)

Tudományos munkásság:

Tudományos munkásság:

1995- JATE BTK, könyvtár-informatika B major szak (szakmai vezető)

1995-1996. JATE BTK, könyvtár-informatika a Szociológia Tanszék oktatói és hallgatói számára

1994-1995. JATE BTK, könyvtár-informatika az angol és amerikanisztika szakos és Ph.D. hallgatók számára

1994-2007. JATE BTK, Ph.D. képzés; olasz irodalom

1992- NIIF informatika és Internet tanfolyamok

1992-1995. JGYTF - Somogyi Könyvtár, könyvtáros asszisztens képzés

1991- JGYTF Könyvtártudományi Tanszék, könyvtár és informatika

1980- JATE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; olasz irodalom

 

Konferenciarészvételek:

2004. április Networkshop, Győr, előadó

2003. április Networkshop, Pécs, előadó

2002. március Networkshop, Eger, előadó

2001. április Networkshop, Sopron, előadó

2000. április Networkshop, Gödöllő, előadó

1998. április Networkshop, Győr, előadó

1997. október Conference on Library Automation, Varsó, előadó

1997. április Networkshop, Keszthely, előadó

1996. október Giacomo Leopardi, Szeged, előadó

1996. május Firenze, ORTELIUS konferencia (az EK felsőoktatási adatbázisainak hivatalos bejelentése)

1995. december London, Online Information '95 konferencia, előadó

1995. november Miskolc, Számítógépes rendszerek a könyvtárakban, előadó

1995. október Budapest, Magyar Adatbázis-forgalmazók Konferenciája, előadó

1995. október Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, Az Internet és a könyvtárak, előadó

1995. április Gödöllő, Networkshop, előadó

1994. október Brüsszel, Library Networking in Europe

1994. április Keszthely, Networkshop, előadó

1993. november Szeged, Információ és társadalomtudomány, előadó, szervező

1993. április Pécs, Networkshop, előadó

1993. Szeged, Hálózatok és kapcsolatok: posztmodern kultúra. Információ és társadalomelmélet

1992. április Miskolc, Networkshop

 

Külföldi tanulmányutak:

1995. május: Róma, Firenze

1994. szeptember: Anglia, Hollandia, Németország

1993. október: Svájc, Németország

1989. augusztus: Reggio Calabria

1989. április: Halle


Bizottsági tagság, részvétel programokban:

HUNGARNET Egyesület, Könyvtári Szakosztály, titkár

NKA kuratóriumi tag

NKÖM ODR bizottsági tag

OM Könyvtári tanácstag

Magyar Terminológiai Társaság tagja

Miniszterelnöki Hivatal Széchenyi-terv könyvtári tanácsadó testületi tag

MKE elektronikus könyvtár szekciójának tagja

 

Szerkesztő:

Nuova Corvina

 

Kutatási területek

modern olasz irodalom

olasz irodalomtudomány

XX. századi olasz próza

narratológia, textológia

modern információs technológia a könyvtárakban

hálózati információforrások

irodalmi szövegek digitális feldolgozása

számítógépes visszakeresési rendszerek

Publikációk

Könyvek:

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Navigáció a hálózaton. Bp., 1994, IIF.

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Korongba zárt gondolatok... A CD-ROM. Bp, 1994, Computerbook.

BAKONYI Géza: Kutatás a hálózati könyvtári katalógusokban. Bp., 1996. NIIF. NIIF Információs Füzetek I.9.

BAKONYI Géza: Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba : tankönyv / Bakonyi Géza, Kokas Károly, Szeged : JATEPress, 2006

 

Jegyzetek:

BAKONYI Géza - Drótos László - KOKAS Károly: Információforrások a hálózaton. (Tanfolyami segédlet a Hálózati alkalmazások és az IIF szolgáltatásai 3. előadásokhoz.) Szeged - Miskolc, 1992, Számalk INFONET. 224 p.

BAKONYI Géza - Kokas Károly: Integrált könyvtári rendszerek. Szeged, 1996.

 

Tanulmányok:

BAKONYI Géza: Nagy Lajos Napirendje és a mindennapok rendje. = Forrás, 1983. 15. évf. 2. sz. 21-26. p.

BAKONYI Géza: A Társadalomkutatás repertóriuma : 1983-1987 / Összeáll. Bakonyi Géza, N. Pataki Márta ; [Szerk. Vágvölgyi András]. – Budapest : MTA Soksz., 1988.

BAKONYI Géza: Az éter óceán meghódítása. Szeged rádióélete 1925 1935. = Szeged, 1990. 10 11. sz. 66-67. p.

BAKONYI Géza: Realista tájékozódások a 20. századi olasz prózában.. – Szeged : JATEPress, 1991. – 15 p.

BAKONYI Géza - KOKAS Károly: Micro ISIS vagy TEXTAR? = Könyvtári Figyelő 1991. Uj folyam 1. 2. sz. 219 224. p.

BAKONYI Géza: A JATE Könyvtár számítógépes katalógusa. = IIF Hírek, 1992. 4. sz. 15 16. p.

BAKONYI Géza: Kardex számítógépen. = Csongrád m. Könyvt. 1992. 24. évf. 1 2. sz. 12 14. p.

BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár = Könyvtári Figyelő 40. évfolyam. 1994. 4.sz. 522-535.p.

BAKONYI Géza: Szótárak a hálózaton = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1995. 2. sz.

BAKONYI Géza - Drótos László: Netszleng. = Magyar Tudomány, 1995. 11. sz. 1381-1383.

BAKONYI Géza: A nemzeti könyvtári informatikai stratégia megfogalmazásának kísérlete In: TMT,. – 40. évf. 1996. 10. sz. 392-400. p.

BAKONYI Géza: A hálózat használata a nyelv- és irodalomtudomány területén Bp.: NIIFKI, 1997.

BAKONYI Géza: Információrögzítés és visszakeresés a heterogén környezetben In: TMT,. – 45. évf. 1998/8-9. sz. 331-343. p.

BAKONYI Géza: VOCAL - a Corvina könyvtárak osztott katalogizálási rendszere / Bakonyi Géza. – Bibl.: 267. p. In: Könyvtári Figyelő,. – úf. 9. (45.) évf. 1999/2. sz. pp. 256-267.

BAKONYI Géza: A digitális szövegfeldolgozás szerepe a Dante-kutatásban. In: Világosság,. – 42. évf. 2001/10. sz. pp. 69-77.

BAKONYI Géza: A magyar közös katalogizálási központ megvalósításáért In: Könyvtári Figyelő,. – 2001/4.sz. pp. 647-657.

BAKONYI Géza: Informatikai fejlesztések a magyar könyvtárakban : (Egy bővített mondat az épülő új szegedi egyetemi könyvtár apropóján) In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,. – 12. évf. 2003/6. sz. pp. 19-22.