Könyvtári gyakorlat: A hallgatóknak a képzés során szakmai gyakorlatot kell eltölteniük különböző könyvtártípusokban. Erről minden félévben igazolást kell bemutatniuk, amely tartalmazza az intézmény nevét, a végzett munka típusait, a letöltött gyakorlati órák számát és egy rövid minősítést a hallgató teljesítményéről.

Nappali tagozat
Felelős: Dr. Zvara Edina

BA képzés

INFKL_T150 Könyvtári gyakorlat; teljesítendő min. 10 k

INFKL_T1501 Könyvtári gyakorlat 1.--------------- Zvara Edina Éva dr. (40 óra)

INFKL_T1502 Könyvtári gyakorlat 2.-------------- .Zvara Edina Éva dr. (40 óra)

INFKL_T1503 Könyvtári gyakorlat 3.--------------- Zvara Edina Éva dr. (40 óra)

INFKL_T1504 Könyvtári gyakorlat 4.-------------- Zvara Edina Éva dr.(100 óra)

INFKL_T1505 Könyvtári gyakorlat 5.---------------- Zvara Edina Éva dr.(40 óra)

INFKL_T1506 Könyvtári gyakorlat 6.---------------- Zvara Edina Éva dr.(80 óra)

2. kr-1, nappali, 4_N-1

 • A 6. szemeszter végére összesen 150 óra.
 • a 10. szemeszter végére + 100 óra

Szempontok a nappali tagozatosok könyvtári gyakorlatához

 • a gyakorlati idő minimum 50%-át számítógépes munkával kell eltölteni: címleírás, digitalizálás, online tájékoztatás
 • A félévek során az alábbi könyvtártípusok mindegyikét látogassa végig a hallgató:
  • általános vagy középiskolai könyvtár
  • közművelődési könyvtár
  • községi vagy kerületi fiókkönyvtár
  • felsőoktatási könyvtár
 • Az SZTE Egyetemi Könyvtár csak 2. évtől fogad gyakornokokat!
 • A Magyar Elektronikus Könyvtárral kialakított együttműködésünknek köszönhetően lehetőség nyílik arra is, hogy a gyakorlat egy részét a MEK-nek illetve az EPÁ-nak nyújtott digitalizálási tevékenység során teljesíthessék a hallgatók. Ennek konkrét szempontrendszerét és a távmunka menetét Csáki Zoltánnal közösen alakítjuk ki.
  Erről az alábbi oldalon tájékozódhatnak részletesen:
 • Könyvtári gyakorlatként fogadjuk el azt is, ha a hallgató részt vesz valamilyen ad hoc-jellegű tanszéki projektben, ezekre a speciális lehetőségekre adott esetben külön felhívjuk a hallgatók figyelmét. (Pl. szövegdigitalizálás, címleírás)
 • Egyéni kezdeményezéseknek is helyet adunk, amennyiben egybeesik a képzés céljával és a Tanszék beleegyezését adja a projekt kivitelezéséhez.
 • Hagyományosan könyvtári gyakorlatnak minősül a Könyvtári éjszakán való aktív részvétel is. Ez általában 1 napot jelent (= 8 óra).
 • Természetesen lehetőséget adunk arra is, hogy akár a gyakorlat egészét más könyvtárban teljesítsék a hallgatók. Minden ilyen esetben írásos igazolást kérünk, melyben a fogadó könyvtár részletezi, hogy a hallgató:
  • milyen osztályokon dolgozott,
  • milyen munkafolyamatokat végzett,
  • hány órát teljesített,
  • milyen minőségű munkát végzett.
  • Amennyiben a fogadó könyvtár jelentkezési lapot igényel, az ehhez szükséges dokumentumot dr. Zvara Edinától kell kérni.
 • A számonkérés módja minden félévben gyakorlati jegy.
 • Nem államvizsgázhat az a hallgató, aki nem tudja igazolni, hogy maradéktalanul teljesítette a könyvtári gyakorlatot.
 • A nappalis hallgatók a könyvtári gyakorlatukat főmunkaidőben kell, hogy letöltsék. A
  félévi gyakorlat óraszámának csak 10%-a lehet a hétvégi és az ügyeleti időben végzett
  munka. A nem kimondottan könyvtári jellegű feladatokról a könyvtári gyakorlat felelősével kell egyeztetni.

MA képzés

INF_MN_KGY11-1
Könyvtári gyakorlat 1. _Gyakorlat 2 INF-M-N
Normál kurzusfelvétel -------------------------------------------- Zvara Edina Éva dr (15 óra)

INF_MN_KGY21-1
Könyvtári gyakorlat 2. - _Gyakorlat 2 INF-M-N
Normál kurzusfelvétel -------------------------------------------- Zvara Edina Éva dr. (15 óra)

INF_MN_KGY31-1
Könyvtári gyakorlat 3. - _Gyakorlat 3 INF-M-N
Normál kurzusfelvétel --------------------------------------------- Zvara Edina Éva dr. (30 óra)

INF_MN_KGY41-1
Könyvtári gyakorlat 4. - _Gyakorlat 3 INF-M-N
Normál kurzusfelvétel --------------------------------------------- Sándor K., Zvara E. (30 óra)

Nappalis hallgatók gyakorlati naplója (BA, MA)

  • Maximum 5 oldal terjedelem A4-es formátumban, 12-es fontméret, másfeles sortáv.
   • milyen osztályokon dolgozott, hány órát töltött ott,
   • milyen munkafolyamatokat végzett,
   • miket tanult, miket tapasztalt,
  • A gyakorlati naplókat a gyakorlatvezető minden félévben átnézi, majd visszaadja. A hallgatók feladata vizsgaidőszakban leadni a Tanszéken.

Levelező tagozat
Felelős: Dr. Bakonyiné dr.Ficzkó Ildikó

Gyakorlati helyek

Könyvtár: SZTE Egyetem Könyvtár 6722 Szeged, Ady tér 10.

Könyvtáros: Minkó-Csontos Anna

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok :

Őszi félévekben: szeptember 30. Tavaszi félévekben: február 20.

 • A megadott határidők lejárta után nem fogadunk gyakornokot. Gyakorlatra kizárólag a visszaigazolt jelentkezőket tudjuk fogadni
 • A beosztásra két hét kifutási időt számítson a jelentkező, kb. annyi idő múlva kezdheti el gyakorlatát. (Az őszi félévben október közepe; a tavaszi félévben március 2. hete.)
 • A jelentkezés módja: e-mail. Címzett: Minkó-Csontos Anna, Szakirodalmi Információs Osztály, tájékoztató könyvtáros). A levél az alábbi adatokat tartalmazza:
 • Tárgy: jelentkezés könyvtári gyakorlatra
 • Adatok:
 • Hallgató neve
 • Évfolyam
 • Szak
 • Hány órát akar az Egyetemi Könyvtárban gyakorlattal tölteni az adott félévben
 • Pontosan milyen időpontokban tud jönni: az Egyetemi Könyvtár kizárólag törzsmunkaidőben, azaz hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között fogad gyakornokokat, minden egész órában.
 • A részletes, személyre szabott gyakorlati beosztást minden esetben e-mailben kapja meg a hallgató. Ennek betartása kötelező, későbbi módosításra a gyakorlat során nincs lehetőség. Csak nagyon indokolt esetben fogadunk el olyan hiányzást, ami váratlan esemény miatt történik. Ebben az esetben is elvárjuk a személyes jelentkezést e-mailben vagy telefonon. Ha ez elmarad, a gyakorlatnak ez a része igazolatlan marad.
 • A gyakorlat megszervezése időt igényel, ezért a legkorábbi, a gyakorlat kezdeteként megjelölhető időpont az őszi félévben október közepe, a tavaszi félévben március közepe.

A gyakorlat letöltésének menete a Szegedi Egyetemi Könyvtárban

 • Az e-mailben megkapott beosztást követve a hallgató jelentkezik a Recepción (a Ruhatár használata kötelező).
 • A beosztásban megadott könyvtárost kéri a Recepcióhoz.
 • Ha a hallgató egymás után több eltérő munkahelyre van beosztva, a gyakorlatvezető könyvtáros átkíséri őt a következő "állomásra".
 • Az Egyetemi Könyvtárban gyakorlaton részt vevő hallgató – mind a nyilvános és nem nyilvános helyszíneken – köteles követni az SZTE Egyetemi Könyvtár Szolgálati Kódexében leírt szabályokat.
 • A gyakorlat letöltése után Minkó-Csontos Annától lehet hivatalos, pecséttel ellátott igazolást kérni.

 

Könyvtár: Ságvári Gimnázium 6722 Szeged Szentháromság u. 2.

Könyvtáros: Dr. Tóthné Nagyistók Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: Állománygyarapítás, dokumentumok feldolgozása, retrospektív feldolgozás, kölcsönzés, betűrend fenntartása, dokumentumok tömörítése (selejtezés után vagyunk), dokumentumok karbantartása, iskolai programok szervezése stb.

 

Könyvtár: SZTE ETSZK, 6726, Temesvári krt. 31.

Könyvtáros: Farkas Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: A feladatok, igények felmérése, a személyes találkozások alkalmával kerül megbeszélésre. (Korlátozott számban fogadnak gyakorlatozókat.)

 

Könyvtár: Szeged Városi Kollégium

Könyvtáros: Boda Szilvia

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: Az ellátandó feladatok eléggé változóak: lehetőség van a Huntéka Integrált Rendszer megismerésére és az adatbázis feltöltésére, leltározási munkafolyamatokra, Cutterezésre, ETO szakok elkülönítésére. Hat könyvtár tartozik hozzánk, így lehetőség van arra, hogy két tagkönyvtárat is megnézzen a hallgató. Ha úgy jön ki a gyakorlati idő, akkor részt lehet venni a Somogyi Könyvtár által megtartott előadásokon, amelyeket a TÁMOP keretein belül valósítanak meg. Természetesen a gyakorlati időbe ez is beleszámít.

 

Könyvtár: Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely Andrássy u. 44.

Könyvtáros: Szepesi Judit

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: Digitalizálás, (digitalizált dokumentumok feldolgozása és szolgáltatása, JaDoX e-könyvtári rendszer használata stb.), Huntéka rendszer használata (rekordbevitel, kölcsönzés, tájékoztatás, OPAC használat stb.), elektronikus tananyagok készítése, Moodle használat, egyéb tartalomszolgáltatással kapcsolatos adatbázisok használata (wiki, Portál24, közhasznú adatbázis stb.) A fenti lehetőségeket igyekszünk beilleszteni a hallgatók már meglévő háttértudásába. :)

 

Könyvtár: Országos Széchenyi Könyvtár

Könyvtáros: Bánkeszi Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: Az Országos Széchenyi Könyvtár számára gyászjelentések rögzítése. Ez a feladat távolról is elvégezhető, és a saját időbeosztásotok szerint vehettek részt benne. Az adatbevitellel egy óra alatt kb. 100 tételt lehet bevinni, tehát 100 rekordért szoktak igazolni egy óra gyakorlatot. Egyáltalán nem bonyolult munka.

 

Könyvtár: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája könyvtára, 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 8.

Könyvtáros: Cs. Bogyó Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatok: A hallgatóknak lehetősége van a könyvtári munkafolyamatok szinte mindegyikébe bekapcsolódni, kiegészítve az adott időszak könyvtár-pedagógiai feladataival (író-olvasó találkozó szervezése, könyvtárhasználati órák, foglalkozások tartása, ill. ezeken való hospitálás, blogírás, házi versenyek szervezése, stb.).