Az államvizsgán a jelöltnek meg kell védenie szakdolgozatát, valamint a képzés során tanult témakörökből húz kettőt. Az adott témakörökből a bizottság előtt mutatja be tájékozottságát.

 

 

TARTALOMFEJLESZTŐ MENEDZSER SZAKIRÁNY

 

Modern könyvtárügy

1) Könyvtári szervezetek, könyvtári együttműködés és nemzetközi kapcsolatrendszerek Magyarországon, Európában és a világ más térségeiben

2) Stratégiai tervezés (országos, lokális, saját könyvtár), a könyvtár vezetése és finanszírozása, szolgáltatásai

 

Programozási ismeretek

3) A program életútja; programnyelvekről általában; algoritmus fogalma, leírási lehetőségei (példák)

 

Java programozás

4) Java programozás

 

A szakirodalmi tájékoztatás elméleti és gyakorlati alapjai

5) A tudományos kommunikáció átalakulása (a Garvey-Griffith- és a Hurd-modell). Modernizáció és átalakulás. Tudományos könyvtárak új szerepkörben

6) Szakreferensek a tudomanyos könyvtárakban: múlt, jelen, jövő

7) Tudománymetria: cél és eszközrendszer. Hivatkozások, IF, Hirsch-index, Eigen-faktor, web IF

 

Az információs társadalom

8) Mutassa be az információs társadalom tudományának (information society studies) három nagy diskurzusát!

9) Mutasson be legalább egy információs társadalom "klasszikust" (szerzőt, könyvével)

10) Milyen rendszerszinteken beszélhetünk információs társadalom stratégiáról?

 

Kurrens könyvtári adatbázisok

11) Milyen szempontok alapján végezne egy felhasználó számára Internetes keresét egy adott témában?

12) Kifejtendő: Milyen keresőtípust választana, hogyan tervezné meg egy keresés menetét, miként prezentálná a találatokat, milyen esetleges problémákra hívná fel a felhasználó figyelmét, stb.

13) Milyen kihívásokkal szembesül egy könyvtáros, ha e-folyóirat/adatbázis-szolgáltatást kell megszerveznie?

14) Milyen főbb szempontok alapján látna hozzá egy adatbázis tartalommal történő feltöltéséhez?

 

Elektronikus tananyagok

15) Az oktatás és a könyvtárak kapcsolata. A távoktatás fogalma, fajtái. Az e-learning fogalma. Az elektronikus tananyag megtervezésének lépései (előkészítés, tervezés, tananyagfejlesztés, üzemeltetés) Elektronikus tananyag készítése, (tartalom szerkezet, struktúra) tananyagelemek típusai (felhasználási körük, internetes források, - szerzői jog, felhasználhatóság)

16) Elektronikus tananyagok készítéséhez szükséges szoftverek típusai, jellemzői. Tananyagokat szolgáltató keretrendszerek típusai, jellemzői. E-learning szabványok, általános jellemzők

 

CMS-rendszerek

17) Mi a CMS szó feloldása, mitől CMS rendszer, milyen jellemzői vannak, milyen nyílt forráskódú CMS rendszereket ismer?

18) Ismertesse a Joomla! főbb komponenseit! Milyen jogosultsági szintek vannak a Joomla! 1.7-es verziójában, mire valók a sablonok/témák a Joomla! CMS rendszerben?

 

Javascript

19) JavaScript alapfogalmai, változói, adattárolási elemei, vezérlési szerkezetei, Window objektuma

20) Mi az AJAX? Mi a DOM?

 

PHP-bemutatása

21) Mi a PHP, hol használható, adattípusai, HTTP authentikáció PHP-vel, PHP és a cookiek)

 

Fulltext-adatbázisok

22) Reguláris kifejezések; a Perl nyelv és adattípusai

 

CGI-programozás

23) CGI és működési mechanizmusa; űrlapfeldolgozás a Perl nyelvvel

 

Új generációs könyvtári szoftverek

24) Új generációs könyvtári szoftverek