1989-ben megalakult a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszéke, melynek vezetésére dr. Monok Istvánt kérték fel. Az egyetemi szintű könyvtáros képzés 1995-ben indult el az (akkori nevén) József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ekkor a két képzés még szorosan kötődött egymáshoz. A főiskolai és egyetemi képzés között a különbség abban mutatkozott meg, hogy az informatikai, valamint történeti tárgyakat csak az egyetemi képzés során tanították a hallgatóknak.

Bakonyi Géza2000-től megkezdődött egy önálló tanszék szervezése, mely Bakonyi Géza nevéhez köthető, ennek következtében jött létre 2003-ban az önálló Könyvtártudományi Tanszék. Először még csak papíron létezett, majd körülbelül fél év elteltével a Petőfi épület legfelső emeletén, egy kis teremben kapott helyet. Ekkor azonban még mindig nem lehetett egyedüli szakként felvenni. A csoportlétszám átlagosan 15-20 fő körül volt, 2006-ban a bolognai képzéssel ez változott: alapképzésen akár 50 fős is lehet egy-egy évfolyam, míg mesterképzésen jelenleg mindössze 5 fős évfolyam is van.

 

tárgyalóA bolognai rendszer bevezetésével átalakult a képzés is. 3 évre csökkent a BA-oklevél megszerzéséhez szükséges idő (mely főiskolai végzettségnek felel meg), az MA-oklevél (egyetemi végzettség) megszerzéséhez pedig további két év szükséges. A tanszéken a mai napig sok külsős tanár oktat, az első alkalmazott Simon Melinda volt, őt követte Hegyi Ádám, Sándor Klára, Zvara Edina és Z. Karvalics László, majd Monok István. 2007-ben Bakonyi Géza halálának következtében Sándor Klára lett egy rövid időre a megbízott tanszékvezető. 2007 őszétől a 2011-es tanév tavaszi félévéig ezt a címet Z. Karvalics László töltötte be.

 

tanszék ajtaja2008-ban a tanszék új helyet kapott, ettől kezdve a Bölcsészettudományi Kar földszintjén található meg. 2009-ben a tanszék egy új, saját teremmel gyarapodott (Informatórium). Szintén 2009-ben, sor került a tanszék átnevezésére – Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék –, tükrözve ezzel a könyvtáros képzésben történt megújulást is. A tanszék vezetője 2011 és 2014 között Monok István lett. A képzés bővülésével – 2013 őszén elindítottuk a kulturális örökség tanulmányok mesterképzést – a tanszék neve újra megváltozott, követve a tanszék által gondozott képzések profiljának bővülését: 2014 márciusától a tanszék neve Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, vezetője 2014. júliusától Sándor Klára.