A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Tudományos Diákkörök keretet és fórumot biztosítanak a tudományos tevékenységet folytató hallgatók számára. A tanszékeken zajló tudományos munkába bekapcsolódó hallgatók a vezető tanárok segítségével megismerhetik a szakterület aktuális problémáit és eredményeit.

A lassan hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

 

A diákkör az önképzés és önkifejezés kiemelt területe, amelynek célja a hallgatók tehetségének kibontakoztatása. Ezáltal is ösztönzi az intézményi hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogatja és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget ad a kutatómunkában a továbbhaladáshoz és a pályakezdéshez. A hallgatók tudományos munkáját értékelik és elismerik az érintett tanszékek témavezető tanárai. A kiemelkedő színvonalú tudományos dolgozatok megjelentetésében segítséget nyújthatnak a tanszékek vagy a Kar különböző intézményei. A diákköri munka fontos felkészülést jelent a doktori képzésre. A kari diákköri felolvasás (TDK) biztosít lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

 

A Kar hallgatói alapvetően három szekcióban készíthetnek el és mutathatnak be tudományos dolgozatokat a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-n: Humán Tudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció, Pedagógiai, Pszichológiai, Könyvtár- és Művelődéstudományi Szekció (de esetenként a Hadtudományi, Művészettudományi stb. Szekcióban is).

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) http://www2.arts.u-szeged.hu/otdk/