Rendszeres szociális ösztöndíjban pályázat alapján, az államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.

Az első alkalommal államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – alaptámogatásra jogosult, amennyiben a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

A támogatás egy félévre (öt hónapra) szól.