Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév, mindkét tagozaton

A képzés célja:

A kulturális örökség Európa nyugati felén meghatározó részét képezi a nemzetgazdaságnak, és mint ilyen, a védelmét ellátó szakemberek kiképzése a felsőoktatás feladata. Magyarországon is egyre inkább teret nyer az felismerés, hogy a kulturális örökség védelme nemcsak kötelesség, hanem a gazdasági erőforrással való gazdálkodás egyik fontos szegmense. Az erre irányuló képzés az egyes örökségi elemeket nem pusztán védelemre szoruló emlékekként kezeli, de fontosnak tartja azok társadalmi-gazdasági hasznosítását, az egyes térségek turisztikai vonzerejét segítő szerepének kialakítását. Ehhez van szükség olyan szakemberekre, akik általános tájékozottsággal és képzettséggel rendelkeznek az integrált örökségvédelem, örökséghasznosítás területén.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve:MA) 

A szakképzettség megnevezése:

  • Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakembere (Specialist of Cultural Heritage Studies)

A szakirányok:

  • Kulturális diplomácia
  • Kulturális örökség védelme
  • Írott kulturális örökség

Főbb tantárgyak:

  • Bevezetés a művészettörténetbe, Kulturális antropológia, Összehasonlító művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet, Néprajzi és szellemi kulturális örökség, A kulturális örökség reprodukálása, Az átörökítés technikái, A kulturális örökség menedzselése
  • A magyar kultúra interkulturális bemutatása, Kulturális turizmus, Kultúrpolitika, kulturális diplomácia, Kulturális intézmények finanszírozása
  • Magyarságkép a középkortól napjainkig, A kulturális örökség jogi védelme, Kultúratudományi irányzatok, A közreadás, mint védelem, Az UNESCO világemlékezet programja, Örökségfajták védelme