Informatikus könyvtáros BA
alkalmazott informatika, adatbázisok, könyvtári informatika, kétféle specializáció
Mindenkit várunk!
Könyvtár- és információtudomány MA
intézményvezetői ismeretek, négyféle specializáció
Nem érdemes kihagyni!
Kulturális örökség tanulmányok MA
azoknak, akik nemcsak ismerni, de megismertetni is szeretnék a magyar kultúrát
Érdemes fölfedezni!
Fejlesztő irodalomterápia
azoknak, akik jobban szeretnék ismerni magukat és segíteni másoknak abban, hogy ők is jobban ismerjék magukat
szeretném megnézni
Művészet- és bábterápia
sokoldalúság, kreativitás, önismeret, önkifejezés, segítségnyújtás, érzékenység – sok gyakorlattal
ÚJ KÉPZÉS!
Régikönyves szakismeretek
könyvtörténet, régi nyomtatványok kezelése tudományos és szakkönyvtárakban dolgozóknak
Ínyenceknek
Humán információmenedzser
a jövő mágusai, akik eligazodnak az információtömegben, és tolmácsolnak a felhasználók és a fejlesztők között
ÚJ KÉPZÉS!

A fejlesztő irodalomterápia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő hermeneutikai és pszichológiai alapképzettséget szereznek ahhoz, hogy jártasságukkal segítsék az iskolai, könyvtári, művelődési és szociális intézményekben zajló, illetve kórházi fejlesztő és megelőző egyéni és csoportterápiás foglalkozások szervezőit, maguk is képesek legyenek nem klinikai, hanem könyvtári, iskolai, művelődési és szociális intézményekben szervezett fejlesztő és megelőző foglalkozások vezetésére.

A továbbképzést elvégző szakemberekre iskolákban, könyvtárakban, művelődési és szociális intézményekben, kórházakban, segítő alapítványoknál, karitatív szervezeteknél, esetleg önkormányzatok szociális osztályain, pasztorációban lesz szükség, valamint minden olyan további intézményben, munkahelyen, ahol fejlesztő és megelőző biblioterápiás foglalkozásokkal segíthetik elő az egyének és közösségek mentális jólétét.

A képzés két féléves, szakdolgozattal zárul. A képzés végén szerezhető végzettség neve: fejlesztő irodalomterapeuta. A képzés költsége: szemeszterenként 180.000 Ft.

A képzésben az órákat szombatonként tartjuk, 2-3 hetente, olyan kezdési és zárási időpontokkal, amely nem szegedi hallgatóinknak is megfelelő. Pontos időpontjukat a hallgatókkal való egyeztetés után, rugalmasan véglegesítjük. Minden félévben vannak elméleti és gyakorlati tárgyak, de az elméleti órák is intenzíven és interaktívan zajlanak. Az órák nagyobb témakörökbe sorolhatók, ezek: a biblioterápia elmélete és gyakorlata; irodalomelmélet, hermeneutika; pszichológia; kommunikációs készségek, kreatív írás. A hallgatóknak mindkét félévben 10-10 óra aktív gyakorlási lehetőséget is biztosítunk.

A szakirányú továbbképzésre felsőfokú végzettséggel lehet jelentkezni, az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett diplomával: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, pedagógusképzés, mvészet, mvészetközvetítés, hitéleti, jogi, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány. A jelentkezéshez rövid motivációs levelet is kérünk, a jelentkezési lapra ráírva.

A jelentkezési határidő 2024. június 15.

A jelentkezéshez szükséges adatlap innen tölthető le.