szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

főállású

 

 habilitált egyetemi docens
kultúrtörténész

hegyi.adam @ szte.hu


a magyar reformáció története
svájci–magyar kapcsolatok, peregrináció

Tanulmányok, fokozatszerzés
2019    2019 habilitáció (Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola) 
2011   2011 Ph.D. Irodalomtudomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem)  Tudományegyetem) 
2001  európai politika szakképzés (Szegedi Tudományegyetem)
2000  történelem szakos középiskolai tanár és könyvtári informatikus (Szegedi Tudományegyetem)
1995 Vedres István Építőipari Szakközépiskola, Szeged
Díjak, ösztöndíjak
 2017  DAAD kutatói ösztöndíj, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (2017) 
2015   Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 201102/02444 alkotói támogatás (2015) Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (Klagenfurti Egyetem, 2000)
2014   Campus Hungary Ösztöndíj (2014) 
2013–2015   MTA Bolyai Ösztöndíj, BO/00230/12 (2013–2015) 
2006   Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2006) 
2003   CEEPUS ösztöndíj (Bécsi Egyetem, 2003) 
2003   Magyar Könyvtárosok Egyesülete Év Ifjú Könyvtárosa díj (2003) 
Projektek
2017–2021   A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása – NKFIH-FK-123974  
 2016–2017 A hitújítás emlékezete 1817-ben Kis Bálint szentesi református lelkipásztor könyvtárának tükrében – Reformáció Emlékbizottság, EGYH-REB-16-KUT-0009
 2017 A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban Reformáció Emlékbizottság REB-17-KUTATAS-0001 
2016  A Békés-Bánáti Református Egyházmegye történetének kutatása 1781–1821 között (A Magyar Reformációs Emlékbizottság alkotói támogatása – Reformáció Emlékbizottság, EGYH-REB-15-KUT-0007
2014  A hagyományos világ alkonya Magyarországon a felvilágosodás korában - MTA Lendület részvételt támogató egyetemi pályázat
Részvétel mások által vezetett projektekben
2003–2006   Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának összegyűjtése és kiadása OTKA K-43708 (Témavezető:Szögi László) 
2007–2012  16–18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa OTKA K-68046 (Témavezető: Latzkovits Miklós) 
Publikációk és idézettség (MTMT)
Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2018   „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség problémája a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai) 
2015   A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A bázeli egyetem szerepe a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltéségnek alakításában a 18. században, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai.
Tudományszervezés
2005    Információ, történelem, régió – Könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most című konferencia szervezése, SZTE, 2005. június 30. 
2005  10 éves az egyetemi szintű könyvtáros képzés Szegeden. Jubileumi konferencia, Szeged, 2005. október 28. 
2003–2010  MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projekt vezetője Egyetemtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag)
  Gyűjteményi és levéltári előadó. Csongrádi Református Egyházmegye Gerundium.  
Bizottságok, társasági tagság
  Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts 
  Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
  Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szekciója 
  Magyar-francia felvilágosodás kutatócsoport 
  SZAB Délvidék Kutató Központ
Doktori témák
   
Szakdolgozati témák
 • könyvtár-, olvasmány- és cenzúratörténet
 • könyvtári digitalizálás
 • kulturális emlékezet
 • peregrináció 

 

 egyetemi tanársegéd, PhD

irodalmár, író

bencsik.orsolya @ szte.hu


kisebbségelmélet
vajdasági magyar és modern magyar irodalom

Tanulmányok, fokozatszerzés
2018  PhD, SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern magyar irodalom alprogram 
2010  magyar nyelv és irodalom, valamint filozófia szakos bölcsész és tanár
2004  Dositej Obradović Gimnázium, Topolya, Szerbia
Díjak, ösztöndíjak
2016  Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj 
2016–2017  ÚNKP doktorjelölt ösztöndíj 
2016 
 • Örkény István drámaírói ösztöndíj
2015 
 • NKA Szépirodalmi Kollégium, alkotói támogatás  I. díj
 • Grezsa Ferenc Emlékverseny, I. díj 
2014 
 • Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny, I. díj
 • Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj
 • az Év Tehetsége doktorandusz díj (SZTE, Szegedi Tehetséggondozó Tanács)
 • Sziveri-díj
 • Szirmai Károly Irodalmi Díj 
2012  VMTDK szekcióelső 
2010–2011  Gion Nándor prózaírói ösztöndíj 
2009  Sinkó Ervin-díj
Részvétel projektekben
2017–2021  A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében (EFOP 3.6.2-16-2017-00007)
2019–2021   
2015   
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2016  Több élet (kis va(j)dmagyar, kisregény). Budapest–Újvidék: Magvető–Forum
2012  Akció van! (novellák). Budapest–Újvidék: JAK–Prae–Forum
2010  Ana Ristović: P. S. (versek). Zenta: zEtna (Orcsik Rolanddal közös műfordítás-kötet)
2009  Kékítőt old az én vizében (versek, prózaversek, hosszúversek, emailek). Újvidék: Forum. 
Tudományszervezés
2021  az AudMax Esték Évfordulók emlékezete c. előadássorozatának egyik szervezője (2021. tavasz, SZTE BTK)
 2020 az ESTERHÁZY 70 c. konferencia egyik főszervezője (2020. december 29.)
2020  az AudMax Esték A határ/határtalanság dilemmái c. előadássorozatának egyik szervezője (2020. ősz, SZTE BTK)
2019  az AudMax Esték Mindennapi bölcsészet c. előadássorozatának egyik szervezője (2019. ősz, SZTE BTK)
2019  az AudMax Esték Irodalmi séták elméleti ösvényeken c. beszélgetéssorozatának egyik szervezője (2019. tavasz, SZTE BTK)
2018  A MAXIMALISTA – Hazai Attila Emlékkonferencia egyik főszervezője (2018. március 8. SZTE BTK–Grand Café)
2017–  a Magyar Könyvkiadók Napja című, évente szervezett rendezvényánek egyik főszervezője (SZTE BTK)
Bizottságok, társasági tagság
2017–2018  a Visegrad Literary Residency Program (Visegrad Fund) magyarországi kuratóriumának (Petőfi Irodalmi Múzeum) tagja 
2017–  Vajdasági Írók Egyesülete
2017–  Független Mentorhálózat
2016–  Szépírók Társasága
2012–  Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szövetsége
2010–  József Attila Kör
2010–  Fiatal Írók Szövetsége
2010–2015  SÍN-TÉR Kulturális Egyesület
Szakdolgozati témák
 • gyerek- és ifjúsági irodalom, biblioterápia, irodalom
 • tudományfilozófia

 

 tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
nyelvész, kultúrtörténész

sandor.klara @ szte.hu
sandorklara.hu

evolúciós nyelvészet, nyelvszociológia
a székely írás története és jelenkori használata
török–magyar kapcsolatok a honfoglalás előtt

Tanulmányok, fokozatszerzés
2019 MTA doktori fokozat (történettudomány)
2016 habilitáció (SZTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola)
1996 kandidátusi fokozat (nyelvtudomány)
1991 egyetemi doktori fokozat (turkológia)
1989 török szakos előadói és magyar szakos középiskolai tanári diploma, magyar nyelvtörténeti specializációval: JATE
1983  Bolyai János Gimnázium, Salgótarján
Díjak, ösztöndíjak
2002 Az MTA Nyelvtudományi Intézetének vendégkutatói ösztöndíja (Hajdú Péter Ösztöndíj)
2000 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1993 Az MTA Ifjúsági Díja
1992 Az MTA Szegedi Bizottságának Díja
1992 Ösztöndíj a székelyföldi székely írásos feliratok tanulmányozására, Alapítvány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért és Szegedért Alapítvány
1990–1992 Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíja
1987 Az MKM ösztöndíja az İstanbul Üniversitesi Nyári Egyetemére
Projektek
2017–2021  A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében (EFOP 3.6.2-16-2017-00007)
2016  A székely írás reneszánsza (MTA Könyvpályázat)
2015–2019  A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (OTKA K 115748)
2014–2015  Nyelv és társadalom. (TÁMOP 4.1.2. B2 13/1 Mentor(h)áló 2.0 program)
2014–2015  A székelyek betűi, amelyeket fába rónak (NKA)
2011–2012  A székely írás a magyar művelődéstörténetben (TÁMOP 4.2.1 B)
2000–2002  A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága (OTKA T 032803)
2000–2001  Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000)
1998–1999  From Stigmatization to Tolerance (Socrates, Comenius-2, további résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsøi, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).
1996  A nyelvi hátrányos helyzet formái (MKM)
1995  Peter Trudgill Introducing Language and Society c. könyvének lefordítása. (Alapít­vány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért. Egyéni pályázat.)
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
2014–2017  The digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410)
2009–2010  Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben (TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0005). Témavezető: Kiss-Tóth Lajos, Esterházy Károly Főiskola.
2001–2009  A 21. század kommunikációja (T-Mobile). Témavezető Nyíri Kristóf.
2001–2002  Az információs technológia és a helyi társadalom. Témavezető Vámos Tibor.
1999–2002  Szegedi Megismeréstudományi Csoport, FEPP-pályázat (238/99). Témavezető Pléh Csaba. (Programtitkárként.)
1998–2001  A Holland–Magyar Study Centre on Language Contact (A kutatóközösség szervezőbizottságának elnökségi tagja
1995–1997  Hungarian Outside Hungary, RSS. Témavezető Kontra Miklós. (Társtémavezetőként.)
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2017  A székely írás reneszánsza. Budapest: Typotex, 311p. ISBN: 978-963-2799-04-9
2016  Nyelv és társadalom. Budapest: Krónika Nova, 200 p. ISBN 978-615-5205-14-9
2014  A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 350p. ISBN: 978-963-2793-87-0
2014  Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 488p. ISBN: 9789639863378
2011  Nyelvrokonság és hunhagyomány. Budapest: Typotex. 470p. ISBN: 978-963-2795-73-7
1991  A Bolognai Rovásemlék. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. 204p.
Tudományszervezés
2018–  SZTElozófia (szerkesztőség)
2017–  Az Identitás- és Kultúrakutató Központ (SZTE BTK) vezetője
2017–  Az SZTE BTK általános és tudományos dékánhelyettese
2016–  Az SZTE BTK Kari Tanácsának tagja a Társadalomtudományi Intézet képviseletében
2014–  Az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője
2000–2006  Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető-helyettese
  Konferenciák szervezése – részletesen itt
   
Bizottságok, társasági tagság
2018–  Az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának tagja
2017–  Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke
2019–  Magyar Filozófiai Társaság
2019–  Magyar Kultúrantropológiai Társaság
2013–  Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának tagja 
2005–  Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)
1996–  az MTA köztesületének tagja
1991–  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
1999–2005  Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának titkára
1989–2006  Magyar Nyelvtudományi Társaság
1988–1995, 2010–  Kőrösi Csoma Társaság
2008–2013  Nők a Tudományban Egyesület (alapító tag)
Doktori témák
SZTE Filozófiai Doktori Iskola
 •  kulturális identitás, kulturális evolúció, nyelvfilozófia (részeltesen l. itt)
SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • szociolingvisztika, evolúciós nyelvészet (a nyelvi változások elmélete, változások a mai magyarban), nyelvszociológia (nyelvi diszkrimináció), nyelv és identitás, nyelvi ideológiák, nyelvi attiűdök, nyelv és kultúra
 • A kulturális (nyelvi, etnikai, nemzeti, vallási, szubkulturális, csoport stb.) identitások szerepe, rétegzettsége, konfliktusai; az identitások konstruálása, performálása és percepciói; a radikalizáció mechanizmusa. A nyelv szerepe az identitáskonstrukciókban, az identitások megjelenítésében, percepciójában és ütközésiben; nyelvi és kulturális attitűdök. (A szűkebb téma a hallgatóval való egyeztetés után határozható meg.)
Szakdolgozati témák
 • identitás, nemzettudat, etnikai tudat, magyarságszimbólumok, magyarságkép
 • olvasásszociológiai kutatások (elmélet, empirikus vizsgálatok: kérdőív, interjú – olvasási szokások, ezek változásai, a könyv mint szimbólum szerepe ma antropológiai szempontból; stb.)