Informatikus könyvtáros BA
alkalmazott informatika, adatbázisok, könyvtári informatika, kétféle specializáció
Mindenkit várunk!
Könyvtár- és információtudomány MA
intézményvezetői ismeretek, négyféle specializáció
Nem érdemes kihagyni!
Kulturális örökség tanulmányok MA
azoknak, akik nemcsak ismerni, de megismertetni is szeretnék a magyar kultúrát
Érdemes fölfedezni!
Fejlesztő irodalomterápia
azoknak, akik jobban szeretnék ismerni magukat és segíteni másoknak abban, hogy ők is jobban ismerjék magukat
szeretném megnézni
Művészet- és bábterápia
sokoldalúság, kreativitás, önismeret, önkifejezés, segítségnyújtás, érzékenység – sok gyakorlattal
ÚJ KÉPZÉS!
Régikönyves szakismeretek
könyvtörténet, régi nyomtatványok kezelése tudományos és szakkönyvtárakban dolgozóknak
Ínyenceknek
Humán információmenedzser
a jövő mágusai, akik eligazodnak az információtömegben, és tolmácsolnak a felhasználók és a fejlesztők között
ÚJ KÉPZÉS!

A szegedi kulturális örökség tanulmányok 2020-tól kezdve jelentősen megújult annak érdekében, hogy hallgatóink minél széleskörűbb és megalapozottabb ismeretekkel reprezentálhassák a magyar kultúrát, s minél naprakészebben kövessük a munkaerőpiaci igényeket.

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzeti kulturális örökséget jól ismerik, képesek európai kontextusba helyezve értelmezni, és megismerik a kultúraközvetítés mindazon eszközét, amelyek révén a szellemi és tárgyi kulturális örökség társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosul: az oktatásban, az integrált örökségvédelemben, a turisztikában, a magyar kultúra külföldi megismertetésében, a kulturális diplomáciában.

A képzés célja olyan sokoldalúan művelt szakemberek képzése, akik a változatos interkulturális környezetben, a változó társadalmi igények, piaci viszonyok és finanszírozási feltételek között reprezentálni s közvetíteni akarják és tudják a teljes magyar kultúrát – történeti értelemben is, beleértve a mai és a történelmi Magyarország kultúráját, földrajzi területeit, vallási csoportjait, szakmai közösségeit. Ehhez alapvetően meg kell ismerni ezt az örökséget, ezért a képzés alapját azoknak a kultúrtörténeti vonatkozásoknak a megismerése jelenti, amelyek ma is jelen vannak a közbeszédben és a laikus történeti nézetekben, amelyek meghatározzák a kulturális trendeket, amelyek kiemelt szerepet játszanak az emlékezetpolitikában, amelyek részei annak a kánonnak, amelyet az oktatás formál, és amely megjelenik az országimázs kialakításában. Mindezt széleskörűen, a történelem, az irodalom, a művészet- és zenetörténet, a film- és színháztörténet, a folklór, a néprajz vonatkozásában vesszük sorra a képzésben, kiegészítve a kortárs magyar kultúra legfontosabb elemeinek megismerésével. A képzésben a hallgatók elsajátathatják az alapvető diplomáciai szabályokat és a kultúramenedzsment alapjait; a képzés része a művelődés- és eszmetörténeti, kulturális antropológiai, antropológiai nyelvészeti bevezetés, a kulturális intézményrendszer megismerése, a történeti és jelenkori magyarságképek és az interkulturális szemlélet megismerése. Az elméleti képzést kulturális intézményekben töltött gyakorlat egészíti ki.

A képzésen diplomát szerzett szakemberek a bilaterális és multilaterális kapcsolatokat alakító nemzetközi színtéren kívül inter-regionális, euro-regionális, regionális, önkormányzati, intézményközi, továbbá hazai és nemzetközi civil szervezetekben végezhetik munkájukat.

A képzés fontos része, hogy a hallgatók a képzést indító tanszék Erasmus-kapcsolatai révén szegedi képzésük során is minél több külföldi hallgatóval tanuljanak együtt, s hogy rövidebb-hosszabb időre maguk is részt vegyenek külföldi egyetemek képzésében.

A kulturális örökség tanulmányok mesterszakra minden humán- és társadalomterületi képzésben szerzett alapdiplomával (beleértve a nemzetközi tanulmányokat, a jogot és a gazdaságtudományt) teljes kreditbeszámítással jelentkezhetnek a hallgatók.